Cách Đăng Ký Trường Công Lập Boston (BPS)

 

Đăng Ký Các Trường Công Lập Boston Ngay

Có hai cách đăng ký BPS khi Thời Hạn Đăng Ký Ưu Tiên được mở:

 1. Qua máy tính: Đăng ký trước tại đây và lên lịch hẹn tại đây để hoàn tất quy trình đăng ký qua điện thoại.
 2. Qua điện thoại: Gọi 617-635-9010 và đăng ký với chuyên gia đăng ký của BPS. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Creole Haiti, Tiếng Cabo Verde, Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Pháp và Tiếng Somali.

 


 

Học khu Các Trường Công Lập Boston (BPS) là gì?

Các Trường Công Lập Boston — hay thường gọi là BPS — là học khu công lập miễn phí của thành phố Boston. Khoảng 73 phần trăm trẻ em trong độ tuổi đến trường của thành phố Boston được ghi danh tại một trường thuộc BPS. Có hơn 125 trường BPS ở Boston. Các trường BPS giảng dạy cho học sinh các lớp K0 - K2 (từ 3 đến 5 tuổi) đến lớp 12 trở lên.
 

Danh Sách Các Trường Công Lập tại Boston

Danh Mục & Thời Hạn Đăng Ký BPS

Thời hạn đăng ký vào BPS bắt đầu rất sớm. Thời hạn đăng ký ưu tiên bắt đầu từ tháng Một đến hết tháng Ba vào năm con bạn sẽ nhập học. Ví dụ: nếu con bạn sẽ vào lớp K2 vào tháng Chín năm 2021, bạn phải đăng ký cho con vào trường vào tháng Một năm 2021.

Boston School Finder hết sức khuyến khích bạn đăng ký trong thời hạn đăng ký ưu tiên đối với lớp trẻ sẽ theo học. Như vậy, trẻ sẽ dễ được sắp xếp vào trường BPS mong muốn nhất.

Nếu bạn đang cân nhắc việc ghi danh cho trẻ vào trường BPS, dưới đây là các bước để đăng ký vào các Trường Công Lập Boston cho năm học 2021-2022 và thời điểm bạn cần hoàn thành các bước này.
 

Tháng Mười Một năm 2020

 • Hiểu rõ cách thức BPS phân công học sinh vào các trường. Con của bạn không đảm bảo được phân công vào một trường "lân cận". BPS sử dụng Chính Sách Phân Công Tại Nhà (HBAP) trong đó các yếu tố quãng đường đến trường, chất lượng trường học và ưu tiên anh chị em trong các tùy chọn trường học là khả dụng đối với con của bạn. 

 • Danh sách các trường BPS mà bạn có thể lựa chọn có tại DiscoverBPS.org 

 • Tìm hiểu thêm về từng trường trong danh sách của bạn bằng cách sử dụng Công Cụ Boston School Finder của chúng tôi để xem các trang Hồ Sơ Trường Học chi tiết đối với từng trường BPS trong danh sách của bạn.

 • Ghé thăm các trường trong Ngày Tham Quan Trường BPS vào tháng Mười Một, tháng Mười Hai và tháng Một.
   

Tháng Mười Hai năm 2020

 • Đăng ký trước vào hệ thống đăng ký trường trực tuyến của Boston. Điều này sẽ giúp việc đăng ký trở nên dễ dàng hơn trong cuộc hẹn với Trung Tâm Tiếp Đón nếu bạn hoàn thành việc này trước thời hạn. 

 • Đặt lịch hẹn tại Trung Tâm Tiếp Đón BPS để bạn không phải chờ đợi trong thời gian đăng ký cao điểm.

 • Hãy đến Trung Tâm Tiếp Đón để hoàn thành thủ tục xác minh nơi cư trú của bạn. Lưu ý đặc biệt cho năm 2020: Do đại dịch Covid-19 đang diễn ra nên tất cả các tòa nhà của Trung Tâm Tiếp Đón BPS đều tạm thời đóng cửa. Các gia đình phải gọi đến số 617-635-9010 để hòan thành đăng ký BPS qua điện thoại.

 • BPS yêu cầu các gia đình cung cấp bằng chứng về danh tính*, cư trú tại Boston* và hồ sơ tiêm chủng để đăng ký cho trẻ đi học. Phụ huynh/người giám hộ phải mang theo TỪNG tài liệu sau đây đến cuộc hẹn với Trung Tâm Tiếp Đón BPS:

  1. ID hình ảnh phụ huynh/người giám hộ
  2. Giấy khai sinh gốc của con bạn (hoặc, nếu cần, hộ chiếu hoặc I-94)
  3. Hồ sơ tiêm chủng mới nhất của con bạn (Theo đây là danh sách tiêm chủng theo yêu cầu của tiểu bang để đăng ký trường học.)
  4. Hai (2) giấy tờ chứng minh việc lưu trú tại Boston
  5. Nếu con bạn bị khuyết tật hoặc cần có sự sắp xếp về mặt y tế, bạn phải cung cấp tài liệu chứng minh.

   *Các Trường Công Lập Boston tự hào giảng dạy cho tất cả học sinh, bất kể tình trạng nhập cư. Boston có hơn 3.000 học sinh vô gia cư và theo luật, thành phố phải sắp xếp trường học cũng như phương tiện đi lại cho những học sinh này dù các em đang tạm trú ở đâu. Danh sách lựa chọn của trường BPS không dựa trên địa chỉ và một số nguyên tắc về tài liệu sẽ được bỏ qua. Hãy gọi BPS theo số 617-635-9000 để tìm hiểu cách đăng ký và ghi danh cho con bạn nếu bạn hoặc con bạn không có địa chỉ thường trú và/hoặc không có giấy tờ chứng minh.
    

Tháng Một năm 2021

 • Đăng ký ưu tiên cho học sinh thuộc các lớp K0, K1, 6, 7, và 9 bắt đầu vào Thứ Ba, 5/1/2021 và kết thúc vào Thứ Sáu, 29/1/2021.

 • Hãy ghé thăm Trung Tâm Tiếp Đón BPS để hoàn tất thủ tục giấy tờ đăng ký và xác minh cư trú của bạn trong thời gian này.

 • Lưu ý đặc biệt cho năm 2020: Do đại dịch Covid-19 đang diễn ra nên tất cả các tòa nhà của Trung Tâm Tiếp Đón BPS đều tạm thời đóng cửa. Các gia đình phải gọi đến số 617-635-9010 để hòan thành đăng ký BPS qua điện thoại. Xem bài đăng trên blog của chúng tôi, Cách Thức Đăng Ký BPS Trong Mùa Dịch COVID-19, để biết thêm thông tin.
   

Tháng Hai năm 2021

 • Thời hạn đăng ký ưu tiên cho học sinh vào tất cả các lớp khác bắt đầu vào Thứ Hai, 8/2/2021 và kết thúc vào Thứ Hai, 5/4/2021.

 • Hãy ghé thăm Trung Tâm Tiếp Đón BPS để hoàn tất thủ tục giấy tờ đăng ký và xác minh cư trú của bạn trong thời gian này.

 • Lưu ý đặc biệt cho năm 2020: Do đại dịch Covid-19 đang diễn ra nên tất cả các tòa nhà của Trung Tâm Tiếp Đón BPS đều tạm thời đóng cửa. Các gia đình phải gọi đến số 617-635-9010 để hòan thành đăng ký BPS qua điện thoại. Xem bài đăng trên blog của chúng tôi, Cách Thức Đăng Ký BPS Trong Mùa Dịch COVID-19, để biết thêm thông tin.
   

Tháng Ba—Tháng Năm 2021

 • Kết quả phân trường đã được gửi qua thư cho từng đối tượng đăng ký trong khoảng thời gian đăng ký ưu tiên (từ ngày 5 đến ngày 29 tháng Một năm 2021 hoặc từ ngày 8 tháng Hai đến ngày 5 tháng Tư năm 2021), tới địa chỉ nhà mà bạn dùng để đăng ký nhập học cho con.

 • Thông báo về việc phân trường cho học sinh vào BPS lớp K0, K1, 6 hoặc 9 vào tháng Chín đã được gửi qua email vào Thứ Tư ngày 31 tháng Ba. 

 • Thông báo về việc phân trường cho lớp K2 và tất cả các cấp lớp khác đều đã được gửi qua email vào Thứ Sáu, ngày 21 tháng Năm.

 • Tất cả thông báo phân trường của BPS cũng đã được gửi qua đường bưu điện đến các địa chỉ nhà đã đăng ký và đến thời điểm này, có lẽ các gia đình đã nhận được thư. Nếu bạn đã đăng ký trong khoảng thời gian đăng ký ưu tiên nhưng chưa nhận được kết quả phân lớp của BPS, hãy gọi đến Đường Dây Nóng Đăng Ký BPS của chúng tôi theo số 617-635-9046.

 • Lưu ý: nếu bạn đã chuyển đi sau khi đăng ký, việc thay đổi địa chỉ có thể ảnh hưởng đến các lựa chọn về trường học và phương tiện đi lại. Vui lòng truy cập trang web BPS để biết thêm thông tin về việc thay đổi địa chỉ.
   

Các Loại Trường BPS & Chương Trình

Với hệ thống hơn 20 lớp, có nhiều loại trường khác nhau phục vụ các nhu cầu khác nhau của học sinh thuộc hơn 125 trường công lập ở Boston. Dưới đây là thông tin về một số loại trường và chương trình khác nhau có sẵn tại BPS.
 

Dành Cho Học Sinh Tiểu Học & Trung Học Cơ Sở

Các Cấp Lớp K0 & K1

BPS cung cấp số lượng nhỏ nhưng ngày càng tăng các vị trí trong trường học dành cho cho trẻ em ở độ tuổi 3 và 4, theo công thức dưới đây: 

Nếu con của bạn sẽ tròn ___ tuổi vào 1 tháng 9 trong năm trẻ dự kiến bắt đầu đi học, con của bạn có đủ điều kiện để vào lớp ____.

 • 3 Tuổi = Lớp K0

 • 4 Tuổi = Lớp K1

 • 5 Tuổi = Lớp K2
   

Advanced Work Class (AWC) và Excellence For All (EFA)

Advanced Work Class (AWC) và Excellence for All (EFA) là hai chương trình hiện có tại một số trường BPS dành cho học sinh từ lớp 4-6. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về cách tham gia chương trình AWC và các trường EFA từ BPS.

 • Lớp Tiên Tiến (AWC) là chương trình toàn thời gian tại Các Trường Công Lập Boston, cung cấp chương trình giảng dạy tăng tốc cho học sinh từ lớp 4-6. Chương trình này bao gồm các môn học được nghiên cứu chuyên sâu hơn, yêu cầu làm bài tập ở trường nhiều hơn và học ở nhà nhiều hơn so với chương trình giảng dạy truyền thống. Học sinh được mời tham gia chương trình dựa trên điểm thi Terra Nova, được đưa ra vào mùa thu năm lớp 3. Tất cả học sinh đã ghi danh chương trình AWC đều có thể tiếp tục chương trình cho đến lớp 6.
 • Excellence For All (EFA) là sáng kiến giúp đảm bảo tất cả học sinh từ lớp 4 - 6 được tiếp cận với các trải nghiệm học tập đích thực, chất lượng cao, tạo tiền đề để các em bước vào trung học phổ thông, đại học và xây dựng sự nghiệp. EFA là chương trình có phạm vi toàn trường. Tất cả học sinh từ lớp 4 - 6 theo học tại trường học có cung cấp EFA đều tham gia chương trình. Excellence For All không quy định yêu cầu tuyển sinh. 
   

Trường Trung Học Pathways

Đối với học sinh trong các chương trình giáo dục phổ thông, mỗi trường tiểu học BPS được liên kết với một trường trung học cơ sở hoặc trường K-8. Trường này được gọi là trường "pathway" (theo lộ trình). Học sinh lớp 5 học tại các trường liên kết với trường Pathway sẽ nhận được một bức thư vào tháng Một liệt kê danh sách các trường Pathway cho năm tiếp theo (lớp 6). 

Các gia đình có quyền chấp nhận và ghi danh cho trẻ tại trường Pathway được chỉ định. Các gia đình cũng có thể từ chối và lựa chọn một trường khác phù hợp với nhu cầu. Nếu muốn trẻ học trường khác thay vì trường Pathway được chỉ định, các gia đình phải liên hệ với bộ phận Dịch Vụ Tiếp Đón và tham gia quy trình đăng ký để lựa chọn một trường BPS mới.

Đối Với Học Sinh Trung Học Phổ Thông

Trường Thi Tuyển

Boston có ba "trường thi tuyển" cho học sinh lớp 7–12. Trong năm học 2021-2022, quy trình tuyển sinh đã thay đổi và học sinh không cần phải hoàn thành bài kiểm tra đầu vào riêng để được nhận. Tìm hiểu thêm về các Trường Thi Tuyển của Boston trong tài liệu hướng dẫn về Trường Thi Tuyển

Các Trường Trung Học Phổ Thông Yêu Cầu Nhập Học Đặc Biệt hoặc Đăng Ký Bổ Sung

Có 33 tùy chọn trường trung học phổ thông BPS. Sáu trong số các tùy chọn trường trung học phổ thông này yêu cầu nhập học bổ sung. Những yêu cầu bổ sung này có thể bao gồm việc đăng ký riêng, bổ sung vào các tài liệu khác như bài tiểu luận, khuyến nghị của giáo viên hoặc hoàn thành bài kiểm tra.

Để được xem xét bất kỳ trường nào có yêu cầu nhập học đặc biệt, các trường này phải được xếp theo thứ tự ưu tiên VÀ học sinh phải hoàn thành bất kỳ yêu cầu đăng ký bổ sung nào do từng trường quy định. Vì các yêu cầu nhập học đặc biệt và đăng ký bổ sung khác nhau tùy theo trường, vui lòng truy cập Hồ Sơ Trường Học cho từng trường dưới đây:

Dành Cho TẤT CẢ Các Lớp

Trường Đổi Mới

Trường Đổi Mới đã gia tăng tính tự chủ và linh hoạt trong chương trình giảng dạy, ngân sách, thời khóa biểu và lịch, nhân sự, phát triển chuyên môn và chính sách của học khu. Các Trường Đổi Mới mang đến một cơ hội cho các ủy ban trường học địa phương - hợp tác với các tổng giám đốc, công đoàn giáo viên, phụ huynh, các đối tác bên ngoài và những người khác - để hưởng đặc quyền nội bộ trong các trường của riêng họ.

Boston có năm Trường Đổi Mới:

Các Trường Thí Điểm

Các trường thí điểm khá linh hoạt trong tuyển dụng, ngân sách và chương trình giảng dạy. Các trường thí điểm có nhiều hệ thống cấp lớp khác nhau, từ các lớp tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông.

Boston có 20 trường thí điểm:

Trường Đặc Quyền Horace Mann

Có sáu trường đặc quyền Horace Mann ở Boston là các trường BPS và được miễn phí khi theo học. Các trường đặc quyền Horace Mann còn được gọi là các trường đặc quyền "trong học khu". 

Lưu ý quan trọng: Các trường đặc quyền Horace Mann tách biệt với các trường công lập đặc quyền trong Khối Thịnh Vượng Chung, KHÔNG thuộc học khu BPS.

Các trường đặc quyền Horace Mann có rất nhiều hệ thống cấp lớp khác nhau từ các lớp tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Việc nhập học vào các trường đặc quyền Horace Mann theo hình thức lựa chọn ngẫu nhiên công khai. Mỗi trường trong số sáu trường Horace Mann có quy trình ghi danh và lựa chọn ngẫu nhiên riêng.

Để xem thông tin ghi danh cá nhân của sáu trường đặc quyền Horace Mann, vui lòng truy cập Hồ Sơ Trường Học Boston School Finder hoặc trang web của trường:

Các Trường Quay Vòng

Các trường quay vòng đề cập đến ba nhóm trường được chỉ định bao gồm các trường "Hoạt Động Kém", "Hoạt Động Kém Lâu Năm" và "Hỗ Trợ Tập Trung/Mục Tiêu" thông qua hệ thống tinh thần trách nhiệm của trường học cấp tiểu bang.

Các trường hoạt động kém là những trường gặp khó khăn nhiều nhất ở tiểu bang Massachusetts, dựa trên phân tích xu hướng trong bốn năm về thành tích tuyệt đối, sự phát triển của học sinh và xu hướng cải thiện học tập. Theo luật, các trường được chỉ định là hoạt động kém phải thực hiện quy trình "quay vòng" tăng tốc nhằm đạt được sự cải thiện nhanh chóng và bền vững trong vòng ba năm học. 

 • Lưu ý đặc biệt cho năm 2020: Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts không đưa ra quyết định về trách nhiệm giải trình của trường, học khu hoặc tiểu bang cho năm học 2019-2020 do hoạt động đánh giá của tiểu bang đã bị hủy và trường học đóng cửa vì COVID-19.

 • Vào tháng 9 năm 2019, The Boston Globe đã đăng danh sách các trường kém hiệu quả cần hỗ trợ diện rộng/toàn diện của tiểu bang Massachusetts, với tên học khu được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Các trường được xếp vào loại cần Hỗ Trợ Tập Trung/Mục Tiêu về hệ thống tinh thần trách nhiệm của tiểu bang Massachusetts là những trường không được coi là "hoạt động kém" hoặc "hoạt động kém lâu năm" thuộc tỉ lệ 10phần trăm các trường có hiệu quả hoạt động thấp nhất trên toàn tiểu bang, các trường có các nhóm nhỏ có hiệu quả hoạt động thấp, các trường trung học phổ thông có tỷ lệ tốt nghiệp dưới 67%, và các trường có mức độ học sinh theo học thấp. 

Theo chiến lược hỗ trợ của Sở, tất cả các trường được chỉ định là Hỗ Trợ Tập Trung/Mục Tiêu phải xây dựng và thực hiện kế hoạch quay vòng. 

 • Lưu ý đặc biệt cho năm 2020: Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts không đưa ra quyết định về trách nhiệm giải trình của trường, học khu hoặc tiểu bang cho năm học 2019-2020 do hoạt động đánh giá của tiểu bang đã bị hủy và trường học đóng cửa vì COVID-19.

 • Vào tháng 9 năm 2019, The Boston Globe đã đăng danh sách các trường được chỉ định là Hỗ Trợ Tập Trung/Nhắm Mục Tiêu cần sự hỗ trợ nhắm mục tiêu ở tiểu bang Massachusetts, với tên học khu được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất