Tìm Ngôi Trường Phù Hợp Nhấttại Boston

Boston School Finder là trang web duy nhất cung cấp dữ liệu dễ hiểu một cách tập trung về tất cả các trường học tại Boston, với thông tin được dịch sang tám ngôn ngữ. Chúng tôi mang đến những công cụ giúp các gia đình giống gia đình bạn tìm và ghi danh cho con vào trường học phù hợp nhất, bất kể đó là loại trường nào.

Hãy nhấp vào bên dưới để bắt đầu.
 

HOẶC
Đăng Ký Ưu Tiên của BPS cho các Lớp K2, 1-5, 8, 10-12 KẾT THÚC vào:

Hạn chót Đăng Ký Ưu Tiên của BPS là Thứ Hai, ngày 5 tháng 4 năm 2021 đối với học sinh học các lớp K2, 1-5, 8, hoặc 10-12 vào mùa thu. Hãy nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất