Tìm Ngôi Trường Phù Hợp Nhấttại Boston

Boston School Finder là trang web duy nhất cung cấp dữ liệu dễ hiểu một cách tập trung về tất cả các trường học tại Boston, với thông tin được dịch sang tám ngôn ngữ. Chúng tôi mang đến những công cụ giúp các gia đình giống gia đình bạn tìm và ghi danh cho con vào trường học phù hợp nhất, bất kể đó là loại trường nào.

Hãy nhấp vào bên dưới để bắt đầu.
 

HOẶC
Mùa đăng ký trường học cho năm học 2024-25 đã bắt đầu!

Dịch Vụ Tiếp Đón BPS đang cung cấp dịch vụ Tham Quan Trường Học trực tiếp cho các gia đình để tìm hiểu thêm về các lựa chọn trường học trong học khu của bạn! Xem tất cả lịch trình ngày giờ Tham Quan Trường Học của BPS tại đây

Chương trình Lựa Chọn Ngẫu Nhiên Charter của Boston hiện đang mở cho đến ngày 29 tháng 2 năm 2024! Tìm hiểu thêm và đăng ký vào các trường đặc quyền 16 của Boston tại đây.

Bài kiểm tra xếp lớp vào Trường Công Giáo đang diễn ra cho đến giữa tháng 12 - hãy đăng ký trực tuyến tại đây.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất