Tìm Trường Phù Hợptại Boston

Boston School Finder là công cụ tìm kiếm trường học duy nhất kết hợp thông tin của tất cả các lựa chọn trường học tại Boston dành cho các gia đình vào một nơi. Chúng tôi xây dựng cho các gia đình, với ý kiến đóng góp của các gia đình và học sinh ở khắp Boston.

Hợp Tác Với
Hợp Tác Với Boston Public Schools Hợp Tác với Hiệp Hội Trường Công Lập Đặc Quyền Massachusetts
Hãy trả lời một số câu hỏi ngắn về cấp lớp, địa điểm, loại trường, mọi nhu cầu đặc biệt của bạn và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các trường học lý tưởng ở Boston.
1 / 4
3 Tuổi tính đến ngày 1 Tháng 9 học lớp K0
4 tính đến ngày 1 Tháng 9 học lớp K1
5 tính đến ngày 1 Tháng 9 học lớp K2.

Các trường trung học trong BPS phân bố rộng khắp khu học chánh - bất cứ học sinh nào ở nơi đâu cũng có thể theo học. Một số trường có thể có chính sách tuyển sinh riêng.
Tôi (hoặc học sinh của tôi) sẽ nhập học Cấp Lớp
2 / 4
Tôi đang tìm các trường trong phạm vi dặm
Địa chỉ nhà của tôi là
Tôi không có địa chỉ thường trú
2 / 4
Tôi đang tìm các trường cung cấp
3 / 4

Nếu con bạn có IEP và là Học Sinh Anh Ngữ (ELL) hoặc có nhu cầu đặc biệt khác và đang ghi danh vào Trường Công Lập Boston (BPS), bạn sẽ cần đăng ký BPS cho trẻ để bắt đầu quá trình xếp chỗ cho học sinh. Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu quy trình đăng ký BPS càng sớm càng tốt để có thể được phân một nhóm nhằm tìm được trường tốt nhất phù hợp với học sinh.

Nhấp vào đây để đăng ký trước cho con bạn và lên lịch hẹn. Xem hướng dẫn tài nguyên của Boston School Finder về Giáo Dục Đặc Biệt và Học Sinh Anh Ngữ để biết thêm thông tin.

Nhấp vào đây để biết danh sách các trường ngoài BPS đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện của bạn.

4 / 4
Tìm Trường
HOẶC
sứ mệnh của chúng tôi

Boston School Finder là một công cụ hỗ trợ các gia đình tại Boston tìm trường cho con em mình. Chúng tôi thu thập và chia sẻ dữ liệu công khai có sẵn về tất cả các trường BPS, trường Đặc Quyền và trường Tôn Giáo ở định dạng dễ hiểu. Boston School Finder giúp các gia đình tìm được trường học phù hợp tại Boston.

Tìm Hiểu Về Chúng Tôi
Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất