Tìm Ngôi Trường Phù Hợp Nhấttại Boston

Boston School Finder là trang web duy nhất cung cấp dữ liệu dễ hiểu một cách tập trung về tất cả các trường học tại Boston, với thông tin được dịch sang tám ngôn ngữ. Chúng tôi mang đến những công cụ giúp các gia đình giống gia đình bạn tìm và ghi danh cho con vào trường học phù hợp nhất, bất kể đó là loại trường nào.

Hãy nhấp vào bên dưới để bắt đầu.
 

HOẶC
Thời Gian Còn Lại để Đăng Ký Lớp K0, K1, 6, 7, & 9 của Các Trường Công Lập Boston

Thời hạn đăng ký BPS đã mở 👉 Nhấp vào đây để đăng ký 👈
Hạn chót đăng ký: Thứ Sáu, 29/1/2021.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất