Giới thiệu về Boston School Finder

 

sứ mệnh của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là dân chủ hóa quá trình chọn trường và ghi danh cho các gia đình tại Boston. Chúng tôi đạt được điều này bằng cách hỗ trợ các gia đình tại Boston lựa chọn ngôi trường phù hợp cho học sinh và gia đình của học sinh. 

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi hướng đến mục tiêu làm cho quá trình ghi danh trường học trở nên công bằng hơn đối với tất cả mọi người — đặc biệt là các gia đình không được phục vụ trước đây — bằng cách ủy quyền một cơ sở kiến thức dễ tiếp cận và dễ hiểu về các trường học tại Boston. 

Tại Boston School Finder, chúng tôi tin rằng tất cả cư dân Boston — bất kể các yếu tố như chủng tộc, địa vị kinh tế-xã hội, ngôn ngữ hay khả năng — đều nhận được cơ hội công bằng để lựa chọn và theo học tại ngôi trường phù hợp nhất. 

Tại Boston School Finder, chúng tôi thu thập và tập trung dữ liệu có sẵn công khai về các lĩnh vực giáo dục của Boston K-12, bao gồm: các Trường Công Lập Boston (BPS), các trường đặc quyền của Khối Thịnh Vượng Chung, các trường tư thục tự túc và tư thục có liên kết tôn giáo. Với trên 200 hồ sơ trường học trên trang web của chúng tôi, cũng như các chương trình và sáng kiến tiếp cận cộng đồng mục tiêu, Boston School Finder sẽ lọc, phân phối thông tin và dữ liệu này theo một định dạng dễ hiểu đối với các gia đình.

Câu chuyện của chúng tôi

Boston School Finder bắt đầu được phát triển vào năm 2017 khi chúng tôi nhận ra nhu cầu về dữ liệu tập trung, có sẵn công khai về TẤT CẢ các trường học tại Boston, trên toàn khu vực. Chúng tôi đã cộng tác với các đối tác công nghệ, ADK (phát triển và xây dựng trang web) và Smartling (dịch thuật chất lượng cao), để tạo ra một trang web từ nền tảng nghiên cứu, tập trung vào những điều các gia đình muốn biết về trường học. Boston School Finder được tài trợ bởi Quỹ Trường Học Boston (Boston Schools Fund).  

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất