Giới thiệu về Boston School Finder

Sứ mệnh của Boston School Finder là hỗ trợ các gia đình Boston trong việc lựa chọn trường học phù hợp với con em và gia đình của họ. Chúng tôi thu thập và chia sẻ dữ liệu toàn diện, có sẵn công khai về các Trường Công Lập Boston (BPS), trường công lập đặc quyền và trường tôn giáo. Dữ liệu này được trình bày bằng định dạng dễ hiểu.

Boston School Finder được phát triển lần đầu vào năm 2017. Trang web được thiết kế dựa trên đề xuất của nhiều phụ huynh và đối tác tại khu vực Boston. Ý kiến đóng góp cho trang gốc bao gồm thông tin từ: ba khảo sát về các gia đình tại Boston trong năm 2017 và 2018, hơn 100 nhóm tập trung và các cuộc phỏng vấn một - một với gia đình, cũng như sự phối hợp cùng hơn 70 tổ chức tại cộng đồng.

 

Chúng tôi hoàn thành sứ mệnh bằng cách:

1. Tập Trung vào Gia Đình và Đối Tác Của Họ. Chúng tôi thiết kế và xây dựng chu đáo sản phẩm dựa trên hiểu biết từ và về các gia đình, mang đến sự minh bạch của dữ liệu về trường học cho gia đình và đối tác của họ. Chúng tôi cải thiện tính trợ năng, đặc biệt cho những người yếu thế hoặc không được hỗ trợ trước đây.

2. Tích Cực Thôi Thúc Cộng Đồng & Mang Đến Sự Minh Bạch cho Tất Cả Các Bên Liên Quan. Chúng tôi mời gọi tất cả các thành viên của cộng đồng đưa ra ý kiến đóng góp để xây dựng những công cụ hiệu quả và dễ tiếp cận nhất cho mục đích lựa chọn trường học. Chúng tôi tận dụng chuyên môn và sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt từ những người không được đại diện đúng mức trước đây tại Boston. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoặc thông tin chuyên sâu phù hợp, hỗ trợ cộng đồng phụ huynh tại Boston và đối tác của họ bày tỏ mối quan tâm và nhu cầu với những quan chức và người hoạch định chính sách đã trúng cử.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất