Giới thiệu về Boston School Finder

Giới thiệu

Boston School Finder là sáng kiến của Quỹ Trường Học Boston, ra mắt vào năm 2017. Chúng tôi biết rằng việc chọn trường học phù hợp cho con là một trong những quyết định quan trọng nhất đối với mỗi gia đình. Đó là lý do chúng tôi mang đến những công cụ giúp bạn tìm và ghi danh cho con vào trường học phù hợp nhất, bất kể đó là loại trường nào. 

Boston School Finder hợp tác với các trường học ở tất cả các lĩnh vực: công lập, tư thục và đặc quyền—cũng như các tổ chức cộng đồng địa phương—nhằm tiếp cận và hướng dẫn về tất cả lựa chọn trường học tại thành phố Boston cho các gia đình chưa được tiếp nhận đầy đủ dịch vụ. 
 

sứ mệnh của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là dân chủ hóa quá trình chọn trường và ghi danh cho các gia đình tại Boston. Chúng tôi đạt được điều này bằng cách hỗ trợ các gia đình tại Boston lựa chọn ngôi trường phù hợp cho học sinh và gia đình của học sinh. 
 

Tầm nhìn của chúng tôi

Mục tiêu chúng tôi hướng đến là xây dựng quy trình ghi danh trường học công bằng hơn cho tất cả mọi người—đặc biệt là các gia đình chưa được tiếp nhận đầy đủ dịch vụ—thông qua việc trang bị cho họ cơ sở kiến thức dễ tiếp cận và dễ hiểu về các trường học tại Boston. Tại Boston School Finder, chúng tôi tin rằng tất cả cư dân Boston—bất kể chủng tộc, địa vị kinh tế-xã hội, ngôn ngữ hay khả năng—đều xứng đáng có được cơ hội công bằng trong việc lựa chọn và theo học tại ngôi trường phù hợp nhất. 
 

Đối Tác của Chúng Tôi

Các đối tác công nghệ chúng tôi gồm ADK (phát triển trang web) và Smartling (dịch vụ dịch thuật chất lượng cao do con người cung cấp). Boston School Finder là sáng kiến của Quỹ Trường Học Boston và được quỹ này tài trợ.  

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất