Tài Nguyên Giáo Dục Đặc Biệt

 

Để xem Tài Nguyên Cho Học Sinh Anh Ngữ, hãy nhấp vào đây.

 

Nếu bạn là phụ huynh học sinh có Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP), sau đây là một số mẹo để giúp bạn xác định các lựa chọn trường học của trẻ tại Boston.

Mẹo Chung:

  1. Hiểu rõ Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP) của con bạn và sự hỗ trợ trẻ cần cho khuyết tật. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, bác sĩ nhi khoa có thể là lựa chọn tuyệt vời giúp giới thiệu.

  2. Thường xuyên xem lại dữ liệu học tập của trẻ. Nếu con bạn bị tụt lại trong học tập, trẻ sẽ cần nỗ lực hết sức qua từng năm để bắt kịp và IEP của trẻ sẽ phản ánh và hỗ trợ điều đó.

  3. Theo dõi và ghi lại các cuộc họp (ví dụ: qua email) để các bên đều hiểu rõ.

  4. Ghé thăm các trường và quan sát các lớp học trước khi đưa ra quyết định chọn trường.Hướng dẫn tham quan trường của chúng tôi sẽ hữu ích.

 

Các Trường Công Lập Boston (BPS):

Hướng dẫn Quy Trình Đăng Ký của BPS là một tài nguyên rất hữu ích. Hướng dẫn được cung cấp ở nhiều ngôn ngữ. Danh sách các trường BPS có bộ phận giáo dục đặc biệt cũng có thể giúp bạn hiểu rõ các tùy chọn trường.

Các gia đình đến trường lần đầu:

  • Gặp gỡ chuyên gia đăng ký tại Trung Tâm Chào Mừng. Bạn có thể đăng ký trước và lên lịch hẹn.

    • Hãy đảm bảo bạn mang theo tất cả giấy tờ cần thiết.

  • Tùy theo nhu cầu ghi trong IEP của trẻ, BPS sẽ phân công một nhóm cho trẻ và bạn sẽ làm việc với họ để chọn trường phù hợp với nhu cầu của trẻ.

Các gia đình chuyển trường:

  • Xem lại và lên kế hoạch chuyển trường với đội ngũ nhân viên của trường. Việc xem xét Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP) phải được thực hiện khi trẻ 14 tuổi nhưng bạn có thể yêu cầu xem xét sớm để hiểu rõ các lựa chọn trường học sớm hơn.

  • Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy yêu cầu với hiệu trưởng trường hoặc khu học chánh.

 

Mẹo Chung Cho Tất Cả Các Trường

Hiểu rõ các chương trình có sẵn tại từng trường và liệu trường có phù hợp với nhu cầu đặc biệt của con bạn không.

 

Tổ Chức Hỗ Trợ

Tên Tổ Chức Cách thức họ hỗ trợ
Danh Sách Các Trường BPS có Bộ Phận Giáo Dục Đặc Biệt Xác định các chương trình cụ thể tại trường học
Boston SpedPac Hội đồng tư vấn phụ huynh toàn thành phố. Làm việc với hệ thống Trường Công Lập Boston để đảm bảo rằng trẻ nhận được các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết. Cuộc họp chung được tổ chức định kỳ tại trường. Xem trang web để biết chi tiết.  
Sở Giáo Dục Tiểu Học & Trung Học Massachusetts Hướng dẫn thủ tục được cung cấp ở nhiều ngôn ngữ
Liên Đoàn Trẻ Em có Nhu Cầu Đặc Biệt   Cung cấp thông tin, hỗ trợ và trợ giúp phụ huynh của trẻ bị khuyết tật

 

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất