Cách Thức Đăng Ký Các Trường Công Lập Đặc Quyền Boston

 

Nhấp vào đây để đăng ký trực tuyến  Chương Trình Lựa Chọn Ngẫu Nhiên của Trường Đặc Quyền Boston.
Hạn chót đăng ký: Thứ Hai, 28/2/2022

 

Trường Công Lập Đặc Quyền Khối Thịnh Vượng Chung là gì?

Boston có 16 trường công lập đặc quyền Khối Thịnh Vượng Chung, hay đơn giản là "trường đặc quyền". Các trường này đều miễn học phí và dành cho tất cả mọi người. Những gia đình quan tâm có thể đăng ký vào bất kỳ hoặc tất cả trường đặc quyền Boston cùng lúc thông qua đơn đăng ký trực tuyến vào Trường Công Lập Đặc Quyền Boston.

 

Danh sách Trường Công Lập Đặc Quyền Khối Thịnh Vượng Chung tại Boston

Thời Hạn Đăng Ký Trường Công Lập Đặc Quyền & Danh Sách Kiểm Tra

Đợt lựa chọn ngẫu nhiên vào các trường công lập đặc quyền cho năm học tiếp theo diễn ra vào mùa xuân, trước khi năm học bắt đầu. Với những học sinh muốn bắt đầu theo học trường công lập đặc quyền vào tháng Chín năm 2022, quy trình của trường đặc quyền sẽ diễn ra vào mùa Xuân năm 2022

Tháng Một năm 2022

 • Attend the Boston Charter Public School Virtual Showcase. This event has been postponed. Please visit applybostoncharters.com for the latest information on a new date and time. 

Tháng Hai năm 2022

 • Đăng ký trực tuyến để tham gia chương trình lựa chọn ngẫu nhiên của Trường Công Lập Đặc Quyền Khối Thịnh Vượng Chung Boston trước 28/2/2022.
   

Tháng Ba năm 2022

 • Chương trình lựa chọn ngẫu nhiên của các trường công lập đặc quyền Khối Thịnh Vượng Chung ở Boston sẽ diễn ra vào 9/3/2022. Các trường này sẽ thông báo kết quả lựa chọn cho học sinh và gia đình vào đầu tháng 3. 

 • Xem Lịch Đăng Ký Trường Học của chúng tôi để biết ngày lựa chọn ngẫu nhiên của từng trường đặc quyền.
   

Mùa Xuân năm 2022

 • Các gia đình sẽ được thông báo trong trường hợp được nhận học. Ngày thông báo chính xác sẽ khác nhau tùy theo trường; các gia đình có thể gọi điện cho từng trường hoặc kiểm tra SchoolMint để biết trạng thái của đơn đăng ký.

 • Các gia đình sẽ phải xác minh nơi cư trú của mình khi họ đồng ý theo học trường đặc quyền. Ngày đề xuất và tài liệu cư trú cần thiết phụ thuộc vào từng trường; vui lòng kiếm tra với trường bạn đã đăng ký và/hoặc đã được mời ghi danh.
   

Mùa hè 2022

 • Nếu bạn được đưa vào danh sách chờ, Các Trường Công Lập Đặc Quyền Boston sẽ tiếp tục đưa ra đề xuất ghi danh trong mùa hè khi có suất học.

 • Chương trình lựa chọn ngẫu nhiên Đơn Đăng Ký Trực Tuyến Trường Boston cho Năm Học 2023-2024 sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2022. Nếu con bạn không được nhận học trong năm nay, bạn sẽ phải đăng ký lại.

 

Câu Hỏi Thường Gặp về Các Trường Công Lập Đặc Quyền

 

Tôi có nên đăng ký vào trường công lập đặc quyền không? 

Boston School Finder khuyên mọi gia đình nên cân nhắc và đăng ký tham gia chương trình lựa chọn ngẫu nhiên vào trường công lập đặc quyền thuộc Khối Thịnh Vượng Chung của Boston. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và thủ tục cũng hết sức đơn giản. Hãy nhớ: bạn luôn có thể từ chối theo học trường công lập đặc quyền nếu trường đó không phù hợp với gia đình bạn. 

Chúng tôi cũng khuyên mọi gia đình nên cân nhắc và đăng ký Các Trường Công Lập Boston (BPS) và chương trình lựa chọn ngẫu nhiên của METCO, đây là hai lựa chọn trường công lập miễn phí khác cho các gia đình đang sinh sống tại Boston. 
 

Tôi có thể đăng ký bằng cách nào?

Bạn có thể đăng ký TẤT CẢ trường công lập đặc quyền ở Boston cùng lúc thông qua đơn đăng ký trực tuyến Trường Công Lập Đặc Quyền Boston
 

Việc gửi đăng ký trực tuyến yêu cầu cung cấp địa chỉ. Vậy nếu tôi là người vô gia cư thì sao? 

Mọi học sinh đều có thể đăng ký vào các trường công lập đặc quyền ở Massachusetts. Dù cần phải có địa chỉ để hoàn tất việc đăng ký trực tuyến vào Trường Đặc Quyền Boston nhưng những học sinh hiện đang vô gia cư có thể nhập địa chỉ tạm thời. 

Bạn cũng có thể sử dụng địa chỉ sau đây khi đăng ký: 
215 Sydney Street
Dorchester, MA 02125 
 

Trường Công Lập Đặc Quyền Khối Thịnh Vượng Chung có gì khác biệt với Trường Đặc Quyền Horace Mann?

Ở Boston, một trường đặc quyền thuộc Khối Thịnh Vượng Chung là trường công lập, mở cửa cho tất cả học sinh theo học và không thu học phí. Trường cũng hoạt động độc lập với học khu Các Trường Công Lập Boston (BPS). Có hai loại trường công lập đặc quyền khác nhau ở Massachusetts: 

 1. Khối Thịnh Vượng Chung: Các trường công lập đặc quyền Khối Thịnh Vượng Chung hoạt động độc lập với mọi học khu và được tiểu bang trao đặc quyền.

 2. Horace Mann hay Nội Học Khu: Các trường đặc quyền Horace Mann đều thuộc học khu Các Trường Công Lập Boston nhưng được tự do đưa ra các lựa chọn khác về ngân sách trường học và cách thức hoạt động của trường. 

Luật của trường đặc quyền phụ thuộc vào từng tiểu bang trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Tại Massachusetts, các trường công lập đặc quyền Khối Thịnh Vượng Chung đều được sở giáo dục của tiểu bang (DESE) trao đặc quyền—thực chất là một hợp đồng hoặc thỏa thuận—mở và điều hành trường. 

Cứ mỗi 5 năm, các trường công lập đặc quyền Khối Thịnh Vượng Chung đều phải thực hiện quy trình gia hạn đặc quyền. Các trường đặc quyền Khối Thịnh Vượng Chung đều phải chịu trách nhiệm về thành tích của trường cũng như của học sinh. Nếu không đáp ứng các mục tiêu về thành tích, trường công lập đặc quyền Khối Thịnh Vượng Chung đó có thể bị đóng cửa. 

Các trường công lập đặc quyền giảng dạy cho tất cả học sinh, kể cả những em có nhu cầu giáo dục đặc biệt hay cần hỗ trợ học Anh ngữ.
 

Có loại trường đặc quyền nào khác ở Boston không? 

Có. Ở Boston, hiện có sáu trường đặc quyền Horace Mann—còn gọi là trường đặc quyền “Nội Học Khu”. Tương tự như trường công lập đặc quyền Khối Thịnh Vượng Chung, trường đặc quyền nội học khu độc lập hơn trong hoạt động nhưng vẫn thuộc học khu Trường Công Lập Boston. 

Tôi vẫn còn nhiều câu hỏi. Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

Bạn có thể xem câu hỏi thường gặp về việc đăng ký trực tuyến vào Trường Công Lập Đặc Quyền Boston tại đây

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất