Tài Nguyên Cho Người Học Tiếng Anh

 

Để xem Tài Nguyên Giáo Dục Đặc Biệt, hãy nhấp vào đây.

 

Tổng Quan

Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts (DESE) yêu cầu tất cả các gia đình ghi danh cho học sinh vào trường công tại Massachusetts tham gia Khảo Sát Ngôn Ngữ Mẹ Đẻ. Tùy theo câu trả lời trên Khảo Sát Ngôn Ngữ Mẹ Đẻ, học sinh có thể cần tham gia kiểm gia xếp lớp. Kiểm tra này sẽ xác định xem học sinh có đủ điều kiện nhận Hỗ Trợ Anh Ngữ hay không.

Nếu học sinh không cần hỗ trợ thêm về Anh Ngữ, các em sẽ làm theo quy trình chung để đăng ký và ghi danh vào trường.

Nếu học sinh cần hỗ trợ thêm về Anh Ngữ, các em có thể cần tham gia trường học riêng có chương trình chuyên môn và được thiết lập để cung cấp các dịch vụ cần thiết cho trẻ.

 

Các Trường Công Lập Boston (BPS)

  • Ghi Danh Lần Đầu vào Trường: Con đường trực tiếp nhất và nhanh nhất để ghi danh vào trường và nhận dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ chuyên môn là thông qua DiscoverBPS. Bạn sẽ đăng ký cho trẻ và chọn thời gian để tham gia đánh giá về ngôn ngữ. BPS khuyến nghị bạn nên đăng ký trong thời gian đăng ký ưu tiên và đăng ký tham gia kiểm tra càng sớm càng tốt, thường là tháng 9 trước khi trẻ nhập học. Dựa trên kết quả đánh giá, khu học chánh sẽ hỗ trợ bạn chọn trường.

  • Chuyển Trường: Ban đầu, nhân viên của trường học hiện tại sẽ liên lạc với nhân viên học khu để sắp xếp cho học sinh. Tuy nhiên, đừng ngần ngại biện hộ cho con bạn. Nếu con bạn không được hỗ trợ tốt, hãy đặt lịch hẹn trao đổi với hiệu trưởng trường hoặc với văn phòng học khu để được hỗ trợ thêm.

  • Danh sách các trường BPS - SEI (Sheltered English Immersion - Hòa Nhập Anh Ngữ) theo từng ngôn ngữ

  • Danh sách các Trường BPS Hòa Nhập Song ngữ/Hai chiều

 

Dịch vụ ELL tại các trường khác ở Boston thì sao?

  • Các trường khác như trường bán công, trường tư thục tự túc và trường tư thục có liên kết tôn giáo đều có thủ tục đăng ký và ghi danh riêng trong quá trình cung cấp dịch vụ ngôn ngữ. Hãy nhớ duy trì liên lạc với trường học trong suốt quy trình này.

 

Các Tài Nguyên Hữu Ích Khác

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất