Chính Sách Quyền Riêng Tư

 

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi.

Chính sách của Boston School Finder luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập từ bạn trên trang web của chúng tôi, bostonschoolfinder.org, cũng như các trang web khác mà chúng tôi sở hữu và điều hành.

 

Thông tin chúng tôi thu thập

Dữ liệu nhật ký

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, các máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại dữ liệu tiêu chuẩn mà trình duyệt web của bạn cung cấp. Dữ liệu này được coi là “thông tin không định danh”, vì không xác định danh tính cá nhân của bạn. Dữ liệu này có thể bao gồm địa chỉ Giao thức Internet (IP) của máy tính, loại và phiên bản trình duyệt, các trang bạn truy cập, ngày giờ truy cập, thời lượng truy cập trên mỗi trang, cùng những chi tiết khác.

Thông tin cá nhân

Có thể chúng tôi sẽ đề nghị bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên và địa chỉ email. Dữ liệu này được coi là “thông tin định danh” vì có thể xác định danh tính cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ yêu cầu thông tin cá nhân để phục vụ cho việc cung cấp một dịch vụ và chỉ sử dụng thông tin đó để hỗ trợ cung cấp và cải thiện dịch vụ này.

Cách Boston School Finder thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin bằng các công cụ công bằng và hợp pháp, dựa trên sự hiểu biết và chấp thuận của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về lý do thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin. Bạn hoàn toàn có thể từ chối yêu cầu của chúng tôi đối với thông tin và xin hiểu rằng Boston School Finder sẽ không thể cung cấp một số dịch vụ bạn mong muốn nếu không có thông tin đó.

 

Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng kết hợp thông định danh và không định danh để hiểu rõ về khách truy cập, cách họ sử dụng dịch vụ của chúng tôi, cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của họ về trang web trong tương lai. Đối với thông tin này, chúng tôi không tiết lộ công khai chi tiết cụ thể nhưng có thể chia sẻ những phiên bản tổng hợp và ẩn danh, chẳng hạn như báo cáo xu hướng sử dụng trên trang web và của khách hàng.

 

Xử lý và lưu trữ dữ liệu

Boston School Finder chỉ giữ lại thông tin cá nhân khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc để cải thiện các dịch vụ trong tương lai. Trong khi giữ lại thông tin, chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu này bằng các công cụ có thể chấp nhận về mặt thương mại để ngăn chặn trường hợp mất mát và trộm cắp cũng như việc truy cập, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi trái phép. Tuy nhiên, không có phương thức truyền hoặc lưu trữ điện tử nào an toàn 100% và chúng tôi không thể đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối.

 

Cookie

Boston School Finder sử dụng “cookie” để thu thập thông tin về bạn và các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookie là một phần dữ liệu nhỏ được trang web của chúng tôi lưu trữ trên máy tính của bạn và truy cập vào mỗi lần bạn ghé thăm trang web. Nhờ đó, chúng tôi có thể hiểu cách bạn sử dụng trang web và cung cấp cho bạn những nội dung theo các tùy chọn mà bạn chỉ định.

Nếu không muốn chấp nhận cookie của chúng tôi, bạn có thể thiết lập trình duyệt để từ chối cookie từ trang web của chúng tôi và xin hiểu rằng Boston School Finder sẽ không thể cung cấp một số dịch vụ bạn mong muốn nếu không có dữ liệu cookie. Chính sách này chỉ áp dụng đối với việc sử dụng cookie giữa máy tính của bạn và trang web của chúng tôi, không áp dụng đối với việc sử dụng cookie của bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào mà chúng tôi sử dụng trên trang web của mình.

 

Quyền truy cập của bên thứ ba vào thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba cho trang web và hoạt động tiếp thị. Những dịch vụ này có thể truy cập vào dữ liệu của chúng tôi, chỉ với mục đích thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin định danh cá nhân nào với những dịch vụ này nếu không có sự chấp thuận rõ ràng của bạn. Chúng tôi không cấp quyền cho các dịch vụ này tiết lộ hay sử dụng bất kỳ dữ liệu nào vì bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi sẽ từ chối các yêu cầu của chính quyền và cơ quan thực thi pháp luật đối với dữ liệu nếu chúng tôi cho rằng yêu cầu đó quá rộng hoặc không liên quan đến mục đích đưa ra. Tuy nhiên, chúng tôi có thể hợp tác nếu cho rằng thông tin được yêu cầu là cần thiết và phù hợp để tuân thủ quy trình pháp lý, bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi, đảm bảo sự an toàn của cộng đồng và bất kỳ cá nhân nào, ngăn ngừa tội phạm hoặc ngăn chặn những hành động mà chúng tôi nhận thức hợp lý rằng đó là hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức.

Mặt khác, chúng tôi không chia sẻ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân cho đơn vị tiếp thị hoặc bên thứ ba.

 

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web này không cố ý nhắm mục tiêu hoặc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em. Phụ huynh/người giám hộ vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cho rằng con bạn đang tham gia vào hoạt động liên quan đến thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi mà bạn không nhận được thông báo hay yêu cầu chấp thuận nào. Chúng tôi không sử dụng thông tin liên hệ bạn cung cấp cho mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo.

 

Giới hạn của chính sách

Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho Boston School Finder trong việc thu thập và xử lý dữ liệu. Chúng tôi chỉ hợp tác với các đối tác, chi nhánh và nhà cung cấp bên thứ ba có chính sách phù hợp với chúng tôi nhưng không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các biện pháp thực hành quyền riêng tư của riêng họ.

Trang web của chúng tôi có thể liên kết tới các trang web bên ngoài, không thuộc quyền điều hành của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát nội dung và chính sách của những trang web đó, đồng thời không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các biện pháp thực hành quyền riêng tư của riêng trang web đó.

 

Thay đổi đối với chính sách này

Theo quyết định của mình, chúng tôi có thể cập nhật chính sách này để phản ánh các biện pháp thực hành có thể chấp nhận hiện tại. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho người dùng về những thay đổi thông qua trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận các biện pháp thực hành của chúng tôi về dữ liệu và thông tin cá nhân.

 

Quyền và trách nhiệm của bạn

Là người dùng, bạn có quyền nhận thông báo về cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có quyền được biết về loại dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn và cách chúng tôi xử lý. Bạn có quyền sửa và cập nhật mọi thông tin cá nhân về bạn cũng như yêu cầu xóa thông tin này.

Bạn có quyền hạn chế hoặc phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, trong khi vẫn có quyền sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích của riêng bạn. Bạn có quyền từ chối việc dữ liệu về bạn được sử dụng trong các quyết định dựa hoàn toàn vào việc xử lý tự động.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ lo ngại hoặc thắc mắc nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn.

 

Bộ Phận Kiểm Soát Dữ Liệu Boston School Finder
Boston School Finder
contact@bostonschoolfinder.org

Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu Boston School Finder
Rana Kannan
rana@bostonschoolfinder.org

 

Chính sách này có hiệu lực kể từ 12 tháng 2 năm 2019.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất