Bộ Công Cụ Đăng Ký Trường dành cho Gia Đình

 

Bộ công cụ đăng ký trường học toàn diện của chúng tôi giúp bạn dễ nắm bắt quy trình đăng ký này hơn, đồng thời hướng dẫn bạn thực hiện quy trình lên kế hoạch tìm trường phù hợp cho gia đình mình.

1. Tìm Hiểu Các Lựa Chọn Trường Học Của Bạn

2. Tìm Hiểu Cách Thức Đăng Ký Các Lựa Chọn Trường Học Khác Nhau

3. Get Organized with Registration Calendars & Timelines

4. More Resources You May Need

  • Cách Thức Đăng Ký Trước để nhận thông tin cập nhật – sắp tới của BPS
  • Lộ Trình Vào Trường Trung Học Cơ Sở của Các Trường Công Lập Boston: Bản cập nhật Danh Sách và Bản Đồ – sắp tới
     

5. Cách Sử Dụng Trang Web Của Chúng Tôi (Video, Tiếng Anh)

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất