Cách Đưa Ra Quyết Định Cuối Cùng Về Trường Học

 

Bắt đầu từ đầu Tháng Ba hàng năm, bạn có thể sẽ nhận được thông báo từ trường mà bạn đã đăng ký hoặc ứng tuyển về các chỉ tiêu tuyển sinh hoặc kết quả ứng tuyển. Hướng Dẫn Đưa Ra Quyết Định Chọn Trường của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn những điểm cần cân nhắc khi đưa ra lựa chọn cuối cùng về trường học phù hợp với con bạn.
 

Trước Khi Bạn Đưa Ra Quyết Định Cuối Cùng Về Trường Học:

 1. Nhớ rằng: Không có thời hạn đăng ký trường chung tại Boston mà mỗi trường có thời hạn và quy trình thông báo riêng, điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được thông báo của các trường khác nhau vào các thời điểm khác nhau. 

 2. Mặc dù bạn có thể được mời cho con nhập học hay tìm hiểu được trạng thái danh sách chờ ở các thời điểm khác nhau nhưng Boston School Finder khuyên các gia đình nên để ngỏ các lựa chọn cho đến khi sẵn sàng đưa ra quyết định. 

 3. Bạn được phép xin gia hạn nếu cần thêm thời gian để quyết định. Hãy liên hệ trực tiếp với trường để xem họ có gia hạn cho bạn nếu bạn cần không.
   

Thời Điểm Thông Báo Dự Kiến Của Các Trường

Các Trường Công Lập Boston (BPS) 

 • Trước ngày 31 Tháng Ba năm 2022: 

  • BPS sẽ thông báo cho các gia đình qua email về việc phân trường BPS cho các học sinh vào lớp K0, K1, 6 hoặc 9 vào Tháng 9 đã đăng ký trong đợt đăng ký ưu tiên đầu tiên từ ngày 5-28 tháng 1 năm 2022. 

  • Nếu đã đăng ký vào trường trung học đăng ký đặc biệt, bạn có thể sẽ nhận được thông báo riêng trực tiếp từ các trường này.

 • Trước giữa Tháng Tư 2022:

 • Trước ngày 31 Tháng Năm năm 2022:

  • BPS sẽ thông báo cho gia đình qua email về việc phân trường BPS cho lớp K2 và tất cả các cấp lớp khác.
    

Các Trường Công Lập Đặc Quyền Khối Thịnh Vượng Chung

 • Sau ngày 9 Tháng Ba năm 2022: 

  • Từng trường công lập đặc quyền sẽ lần lượt tiến hành chọn ngẫu nhiên vào ngày 9 Tháng Ba năm 2022. 

  • Mỗi trường công lập đặc quyền sẽ chọn cách riêng để thông báo kết quả chọn ngẫu nhiên cho gia đình. Trường sẽ gửi email và tin nhắn văn bản dựa trên lựa chọn của bạn khi điền đơn đăng ký Chọn Ngẫu Nhiên Trường Công Lập Đặc Quyền Ở Boston trực tuyến qua SchoolMint. Các gia đình nên đăng nhập vào SchoolMint để xem kết quả chọn ngẫu nhiên của mình.  
    

METCO

 • Sau mỗi lần Cửa sổ Lựa chọn Ngẫu nhiên đóng (Ngày 6 tháng 12 năm 2021 và ngày 28 tháng 2 năm 2022):

  • METCO sẽ giới thiệu bạn tới các Học Khu Đối Tác từ giờ đến ngày 1 tháng 10 năm 2022. Các học khu tuyển sinh vào bất kỳ thời điểm nào từ Tháng 1 đến ngày 1 tháng 10 trước khi trường khai giảng.

  • Thư giới thiệu tới học khu không phải là bằng chứng đảm bảo học sinh sẽ được ghi danh. Các gia đình phải luôn có kế hoạch ghi danh trường học bổ sung ngoài chương trình METCO. Các gia đình nên thực hiện những kế hoạch khác về trường học cho đến khi việc ghi danh vào khu học chánh METCO được xác nhận.
    

Trường Tư Thục (Liên Kết Với Tổ Chức Tôn Giáo & Tự Túc)

 • Thời gian có kết quả phân bổ và thông báo của mỗi trường tư thục lại khác nhau. Vui lòng liên hệ trực tiếp với trường để xác minh ngày họ thông báo quyết định về đơn đăng ký.
   

Việc Cần Làm Khi Bạn Nhận Được Thông Báo Từ Trường

1. Sắp xếp tất cả thông báo của trường vào cùng một chỗ.

 • Sử dụng Bảng Theo Dõi Thông Báo Quyết Định Của Trường để theo dõi hạn chót của những quyết định quan trọng.

 • Nếu bạn cần thêm thời gian để đưa ra quyết định, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với trường để yêu cầu gia hạn nếu cần.
   

2. Tham quan từng trường cuối cùng mà bạn đang cân nhắc

 • Nếu trường không có ngày hoặc giờ mở cửa tham quan chính thức, bạn có thể gọi điện yêu cầu tham quan. Xin lưu ý rằng các quy định về sức khỏe cộng đồng trong thời điểm dịch COVID có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp chuyến tham quan trực tiếp của trường. Vui lòng liên hệ trực tiếp với từng trường để tìm hiểu cách bạn có thể đến tham quan hoặc tìm hiểu thêm về cơ sở vật chất.

 • Danh Sách Kiểm Tra Tham Quan Trường Học của chúng tôi có thể giúp bạn chuẩn bị tốt để tận dụng tối đa chuyến tham quan, cũng như giúp bạn thu hẹp phạm vi lựa chọn để quyết định. 
   

3. Chấp nhận theo học HOẶC ghi tên vào danh sách chờ tại bất kỳ trường nào mà bạn vẫn đang cân nhắc.

 • Bạn có thể chấp nhận nhiều chỗ theo học ở nhiều trường cho đến khi đưa ra quyết định cuối cùng.

 • Ngay cả khi bạn chấp nhận theo học ở một trường, bạn vẫn có thể ghi tên trong danh sách chờ ở các trường khác, nhưng mỗi loại trường lại có quy trình danh sách chờ khác nhau:

  • BPS: Các gia đình nên phản hồi trực tuyến về quyết định cuối cùng về trường học. Xem chính sách về danh sách chờ trên trang web của BPS

  • Trường Công Lập Đặc Quyền & Trường Tư Thục: Bạn có thể chấp nhận theo học ở bất kỳ/tất cả trường mà bạn đã đăng ký và vẫn ghi tên trong danh sách chờ của trường khác ở những khu vực này. Nếu một trường tư thục thu học phí, có thể bạn cần đặt cọc tiền để giữ chỗ. 

4. Sau khi bạn đưa ra quyết định cuối cùng về trường học, vui lòng thông báo cho tất cả các trường khác. 

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất