Cách Thức Đăng Ký Vào Trường Tư Thục

 

Trường Tư Thục là gì?

Trường tư thục là những trường nhận được nguồn hỗ trợ tài chính từ các cá nhân hoặc tổ chức tư nhân, thay vì từ tiểu bang. Tại Boston, hiện có hai loại trường tư thục:

Các Trường Tư Thục Liên Kết Với Tổ Chức Tôn Giáo

Những trường tư thục này có liên quan tới một tôn giáo cụ thể. Các trường tư thục liên kết với tổ chức tôn giáo còn có thể đưa các lớp học giáo dục tôn giáo vào chương trình giảng dạy của mình, bên cạnh nội dung giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, các em học sinh và gia đình không nhất thiết phải theo tôn giáo đó để có thể theo học tại những trường này; các yêu cầu về tôn giáo phụ thuộc vào từng trường học. 

Các Trường Tư Thục Độc Lập

Những trường tư thục này không liên quan đến tôn giáo hay có sự kết nối nào với một tôn giáo cụ thể. 

 

Câu Hỏi Thường Gặp Về Trường Tư Thục

 

Có cần đóng phí để theo học các trường tư thục không?

Trong khi hầu hết các trường tư thục thu học phí, có rất nhiều trường tư thục — cả những trường có liên kết với tổ chức tôn giáo lẫn những trường độc lập — hỗ trợ tài chính và/hoặc cung cấp học bổng cho học sinh. Thâm chí, một số trường tư thục còn miễn hoặc trợ cấp học phí theo thu nhập. Để tìm hiểu cách thức đăng ký hỗ trợ tài chính hoặc học bổng, vui lòng liên hệ trực tiếp với trường tư thục.
 

Tôi có nên đăng ký theo học trường tư thục không? Đăng ký bằng cách nào?

Boston School Finder khuyên mọi gia đình tự nguyện và có thời gian cũng như tài nguyên để tham gia việc tuyển sinh một cách sâu sát hơn nên cân nhắc lựa chọn các trường tư thục. Mặc dù quy trình đăng ký có thể khắt khe, các trường tư thục có thể là lựa chọn rất phù hợp cho nhiều gia đình.

Quy trình đăng ký trường tư thục có thể bao gồm bất kỳ hoặc toàn bộ các yếu tố sau đây:

  • Đến thăm trường
  • Thi đầu vào (nội dung thi cụ thể phụ thuộc vào từng trường học)
  • Đơn đăng ký có thể cần kèm bài tiểu luận và/hoặc (các) thư giới thiệu
  • Phí đăng ký (việc miễn phí đăng ký phụ thuộc vào từng trường học) 
  • Phỏng vấn trực tiếp học sinh và/hoặc phụ huynh học sinh
  • Đơn đăng ký hỗ trợ tài chính, thường dành cho mỗi năm con bạn theo học ở trường
     

Việc đăng ký vào trường tư thục không đảm bảo kết quả tuyển sinh. Vì lý do này, Boston School Finder khuyên mọi gia đình nên đăng ký hoặc ứng tuyển thêm những trường khác, trong đó có Các Trường Công Lập Boston (Các trường thuộc học khu BPS), các trường đặc quyền Khối Thịnh Vượng Chung và chương trình METCO.  

Khi nào tôi nên đăng ký vào các trường tư thục?

Mỗi trường tư thục lại có quy trình đăng ký và hạn chót riêng. Không có quy trình đăng ký chung cho mọi trường tư thục ở Boston. Bạn nên xem xét mục tuyển sinh của từng trường tư thục mà bạn quan tâm và liên hệ trực tiếp với trường đó để tìm hiểu thêm thông tin. 
 

Tôi nên tìm đến đâu để được trợ giúp đăng ký vào các trường tư thục? 

Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với trường học hiện tại để hỏi về các tùy chọn hỗ trợ đăng ký trường tư thục, được cung cấp qua trường hoặc qua các tổ chức đối tác. Có nhiều tổ chức tại Boston hỗ trợ các gia đình đăng ký vào trường tư thục. Sau đây là hai trong số những tổ chức này:

  • The Steppingstone Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp chương trình The Steppingstone Academy, một chương trình nghiêm ngặt giúp chuẩn bị hành trang cho những em học sinh có động lực lớn xuất thân từ các cộng đồng yếu thế trước đây được chấp nhận và thành công tại các trường thi tuyển công lập Công Giáo độc lập hàng đầu tại vùng đô thị Boston. Để tìm hiểu thêm về các chương trình họ cung cấp, vui lòng truy cập vào trang web của The Steppingstone Foundation.

  • 826 Boston là một tổ chức viết và xuất bản phi lợi nhuận cho tuổi trẻ có trụ sở tại Roxbury, chuyên hỗ trợ những em học sinh thiếu sự hỗ trợ đầy đủ, có độ tuổi từ 6-18 tìm được tiếng nói của mình, kể ra câu chuyện của các em và lĩnh hội các kỹ năng giao tiếp để thành công cả trong trường học lẫn ngoài đời. Họ thường tổ chức các chương trình viết tiểu luận và buổi hội thảo. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ của họ, vui lòng truy cập vào trang web của 826 Boston.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất