Đăng Ký Nhận Bản Tin của Boston School Finder

 

Boston School Finder thường xuyên gửi bản tin qua email cho các gia đình, cũng như cho các lãnh đạo nhà trường, nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia giáo dục khác.

Bản tin sẽ chia sẻ thông tin mới nhất về trang web cũng như lời nhắc hữu ích về việc ghi danh, ví dụ như về ngày đăng ký trường và ngày nộp đơn đăng ký, sự kiện cộng đồng và nhiều nội dung khác. Đăng ký ngay để nhận thông tin mới nhất về việc đăng ký vào Các Trường Công Lập Boston, cách đăng ký các trường đặc quyền tại Boston và thông tin hữu ích khác về việc đăng ký trường tại Boston đối với mọi loại trường. 

Nhập thông tin của bạn vào bên dưới để đăng ký nhận email. Chúng tôi tuyệt đối không chia sẻ tên, email hoặc bất kỳ thông tin nào khác của bạn với các tổ chức khác.

* indicates required
Tôi là...
Tôi quan tâm đến Cấp Lớp sau đây:

Xem các bản tin trước đây.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất