Đăng Ký Nhận Bản Tin của Boston School Finder

 

Boston School Finder cung cấp hai bản tin email hàng tuần: bản tin Cập Nhật Các Trường Phù Hợp Nhất dành riêng cho các gia đình ra vào Thứ Năm và Tin Đối Tác Cộng Đồng của chúng tôi dành cho các nhà lãnh đạo trường học, nhà hoạch định chính sách và các nội dung chuyên môn về giáo dục khác ra vào Thứ Sáu.

Bản tin của chúng tôi sẽ chia sẻ các thông tin cập nhật về trang web cũng như những lời nhắc hữu ích cho việc ghi danh, bao gồm ngày đăng ký, lời nhắc sự kiện và nhiều nội dung khác. Đăng ký ngay để nhận thông tin cập nhật về việc đăng ký vào Các Trường Công Lập Boston, cách đăng ký vào các trường đặc quyền tại Boston và các thông tin hữu ích khác về việc đăng ký trường tại Boston đối với mọi loại trường. 

Cập nhật thông tin và đăng ký ngay hôm nay!

Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ tên, email hoặc bất kỳ thông tin nào khác của bạn với các tổ chức khác. 

* indicates required
Tôi là...
Tôi quan tâm đến Cấp Lớp sau đây:
Tôi cũng quan tâm đến...

Xem các bản tin email trước đây.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất