Đăng Ký Nhận Email của Boston School Finder

 

Bản tin của Boston School Finder sẽ chia sẻ các thông tin cập nhật về trang web cũng như những lời nhắc hữu ích cho việc ghi danh, bao gồm ngày đăng ký, lời nhắc sự kiện và nhiều nội dung khác. Nhận thông tin cập nhật về đăng ký Trường Công lập Boston, cách đăng ký vào các trường Đặc quyền tại Boston và các thông tin hữu ích khác về đăng ký trường tại Boston đối với mọi khu vực. Tham gia ngay hôm nay để được cập nhật thường xuyên.

Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ tên, email hoặc bất kỳ thông tin nào khác của bạn với các tổ chức khác. 

* indicates required
Tôi là...
Tôi quan tâm đến Cấp Lớp sau đây:
Tôi cũng quan tâm đến...
Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất