Cách Thức Đăng Ký Các Trường Thi Tuyển

 

 

Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Đối Với Quyết Định Về Trường Thi Tuyển Năm Học 2021-2022

 • Tháng Năm năm 2021: Quyết định về trường thi tuyển đã được gửi đến các gia đình qua email vào ngày 28 tháng Tư năm 2021. Các gia đình hẳn cũng đã nhận được bản sao thư quyết định qua đường bưu điện. Phụ huynh có thể gọi trực tiếp đến Trung Tâm Tiếp Đón BPS hoặc gửi email về địa chỉ exam@bostonpublicschools.org để chấp nhận hoặc từ chối lời đề nghị.

 • Tháng Ba năm 2021: Vào Thứ Tư, ngày 3 tháng Ba năm 2021, một phiên điều trần về quy trình tuyển sinh của Trường Thi Tuyển năm nay đã diễn ra để phản hồi về một vụ kiện được đưa ra. BPS sẽ chia sẻ mọi tác động của vụ kiện này đối với lịch trình tuyển sinh và gửi thông báo trực tiếp cho các gia đình. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin hai tuần một lần, bao gồm cả việc thêm nội dung vào phần Câu Hỏi Thường Gặp trên trang đích của Các Trường Thi Tuyển BPS khi họ nhận được câu hỏi từ các gia đình.

 


 

 

Trường Thi Tuyển là gì?

Các Trường Công Lập Boston (BPS) có ba “trường thi tuyển” dành cho học sinh lớp 7–12. (Tại các khu vực khác trên cả nước, những trường dạng này có thể được gọi là “trường chuyên”).

Ba trường thi tuyển của Boston là:

 1. Boston Latin School

 2. Boston Latin Academy

 3. John D. O'Bryant School of Mathematics and Science

Việc xét tuyển vào các trường thi tuyển này được xác định bởi điểm số và kết quả của học sinh trong bài thi tiêu chuẩn. Mỗi trường thi tuyển sẽ chấp nhận các học sinh vàoc lớp 7 và một nhóm khác theo học lớp 9. Trường O'Bryant cũng chấp nhận một số lượng nhỏ học sinh vào học lớp 10.
 

Những ai đủ điều kiện đăng ký và theo học Trường Thi Tuyển?

Đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

 1. Học sinh hiện tại phải đang theo học lớp 6, 8 hoặc 9 (chỉ đối với trường O’Bryant) để có thể đăng ký;  

 2. Học sinh phải cư trú tại Thành Phố Boston. Bắt buộc phải chứng minh lưu trú đối với học sinh hiện không theo học tại các Trường Công Lập Boston. 
   

Làm sao để đăng ký vào Trường Thi Tuyển?

Trong 25 năm qua, BPS đã sử dụng Kỳ Thi Đầu Vào Độc Lập (ISEE) như một phần của tiêu chí tuyển sinh vào ba trường thi tuyển. Kể từ tháng Hai năm 2020, BPS sẽ không còn sử dụng bài kiểm tra ISEE để tuyển sinh cho trường thi tuyển nữa. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin và hướng dẫn khi BPS chọn xong tiêu chuẩn mới cho việc tuyển sinh đầu vào trường thi tuyển. Vui lòng đọc toàn bộ thông báo của chúng tôi về việc loại bỏ bài kiểm tra ISEE cho các trường thi tuyển của BPS.
 

Quy Trình Tuyển Sinh Mới Của Trường Thi Tuyển cho Năm Học 2021-2022

Vào tháng Mười năm 2020, Ủy Ban Trường Học Boston đã bỏ phiếu để tạm dừng việc sử dụng một bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa mới trong năm học 2020-2021 để tuyển sinh vào ba trường thi tuyển trong năm học 2021-2022. 

Học sinh có thể đủ điều kiện để vào nhóm ứng viên của trường thi tuyển dựa trên một trong hai tiêu chí sau:

 1. Đáp Ứng hoặc Vượt Quá Kỳ Vọng trong môn ELA 2019 và Toán MCAS, hoặc
 2. Nhận được điểm B hoặc GPA trung bình cao hơn trong hai học kỳ đầu tiên của Năm Học 2019-2020
   

Thư mời vào học ở trường thi tuyển sẽ được phân bổ cho học sinh trong nhóm ứng viên qua hai phương pháp:

 1. 20% suất đầu tiên tại mỗi trường thi tuyển sẽ dành cho những học sinh xếp hạng đầu toàn thành phố dựa trên điểm GPA.
 2. Còn lại 80% thư mời sẽ được phân bổ dựa trên điểm GPA kết hợp với mã zip nhà của học sinh và được phân như sau:
  • Mỗi mã zip trong thành phố đều sẽ được phân bổ một số lượng suất học tương ứng với tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học sống tại mã zip đó
  • Học sinh ở mỗi mã zip sẽ được mời dựa trên điểm GPA của các em, bắt đầu từ điểm trung bình GPA cao nhất.
    

Để biết thêm thông tin về quy trình tuyển sinh vào trường thi tuyển năm 2020-2021, vui lòng truy cập vào trang Trường Thi Tuyển BPS.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất