Cách Thức Đăng Ký Các Trường Thi Tuyển

 

 

Trường Thi Tuyển là gì?

Các Trường Công Lập Boston (BPS) có ba “trường thi tuyển” dành cho học sinh lớp 7–12. (Tại các khu vực khác trên cả nước, những trường dạng này có thể được gọi là “trường chuyên”).

Ba trường thi tuyển của Boston là:

  1. Boston Latin School

  2. Boston Latin Academy

  3. John D. O'Bryant School of Mathematics and Science

Việc xét tuyển vào các trường thi tuyển này được xác định bởi điểm số và kết quả của học sinh trong bài thi tiêu chuẩn. Mỗi trường thi tuyển sẽ chấp nhận các học sinh vàoc lớp 7 và một nhóm khác theo học lớp 9. Trường O'Bryant cũng chấp nhận một số lượng nhỏ học sinh vào học lớp 10.

 

Những ai đủ điều kiện đăng ký và theo học Trường Thi Tuyển?

Đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

  1. Học sinh hiện tại phải đang theo học lớp 6, 8 hoặc 9 (chỉ đối với trường O’Bryant) để có thể đăng ký;  

  2. Học sinh phải cư trú tại Thành Phố Boston. Bắt buộc phải chứng minh lưu trú đối với học sinh hiện không theo học tại các Trường Công Lập Boston. 
     

Làm sao để đăng ký vào Trường Thi Tuyển?

Trong 25 năm qua, BPS đã sử dụng Kỳ Thi Đầu Vào Độc Lập (ISEE) như một phần của tiêu chí tuyển sinh vào ba trường thi tuyển.

Kể từ tháng Hai năm 2020, BPS sẽ không còn sử dụng bài kiểm tra ISEE để tuyển sinh cho trường thi tuyển nữa. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin và hướng dẫn khi BPS chọn xong tiêu chuẩn mới cho việc tuyển sinh đầu vào trường thi tuyển.

Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc toàn bộ thông báo của chúng tôi về việc loại bỏ bài kiểm tra ISEE cho các trường thi tuyển của BPS.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất