Cách Thức và Thời Điểm Đăng Ký Trường

 

Không có quy trình ứng tuyển hoặc đăng ký duy nhất cho tất cả hơn 200 trường ở Boston. Dưới đây là các bước để đăng ký cho tất cả các loại trường tại Boston và thời gian bạn cần hoàn thành các bước này cho năm học 2020-2021.
 

Vào tháng Mười Một, tháng Mười Hai và tháng Một năm 2020, hãy tìm hiểu các tùy chọn của bạn.

Vào tháng Một, tháng Hai và tháng Ba năm 2020, hãy đăng ký và ứng tuyển vào các trường trong danh sách của bạn.

Bạn có thể ứng tuyển vào nhiều loại trường khác nhau tùy thích, nhưng không thể ứng tuyển vào tất cả các trường bằng một hình thức duy nhất; mỗi loại trường sẽ có quy trình khác nhau.

Hãy nhớ rằng: bạn luôn có thể từ chối bất kỳ vị trí nào đã đăng ký hoặc ứng tuyển mà bạn nhận được—nhưng bạn không thể từ chối vị trí mà bạn không nhận được do bạn không đăng ký hoặc ứng tuyển vị trí đó.

 • Để đăng ký vào Trường Công Lập Boston, hãy truy cập DiscoverBPS.orgđến Trung Tâm Tiếp Đón trong thời hạn đăng ký ưu tiên.

  • Thời hạn đăng ký ưu tiên cho học sinh vào các lớp K0, K1, 6, 7 và 9 bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 6 tháng Một, năm 2020 và kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 31 tháng Một, năm 2020.

  • Thời hạn đăng ký ưu tiên cho học sinh vào tất cả các lớp khác bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 10 tháng Hai, năm 2020 và kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 3 tháng Tư, năm 2020.

  • Để biết thêm thông tin chi tiết về việc đăng ký các trường BPS, vui lòng xem Tài Liệu Hướng Dẫn Cách Đăng Ký BPS.

 • Để đăng ký chương trình lựa chọn ngẫu nhiên Trường Công Lập Đặc Quyền Boston, hãy đăng ký trực tuyến tại www.applybostoncharters.org.

  • Thời hạn đăng ký chương trình lựa chọn ngẫu nhiên của trường đặc quyền bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 1 tháng Mười, năm 2019 đến Thứ Bảy, ngày 29 tháng Hai, năm 2020.

  • Để biết thêm thông tin chi tiết về việc đăng ký các trường BPS, vui lòng xem Hướng Dẫn Tài Nguyên Cách Đăng Ký Trường Đặc Quyền.
 • Để ứng tuyển vào các trường tư thục có liên kết với tổ chức tôn giáo và trường tư thục độc lập, vui lòng xem cách đăng ký và thời hạn cụ thể trên trang web của từng trường.
   

Vào tháng Ba, tháng Tư và tháng Năm năm 2020, hãy đánh giá kết quả xếp trường bạn nhận được và đưa ra quyết định.

 • Đánh giá kết quả xếp trường. Tùy vào loại trường bạn ứng tuyển, bạn sẽ nhận được thông báo xếp trường vào các thời điểm khác nhau:

  • BPS thường thông báo cho gia đình của các học sinh vào lớp K0, K1, 6, 7 và 9 về kết quả xếp trường vào tháng Ba; và cho tất cả các lớp khác vào tháng Năm.

  • Các trường đặc quyền công lập ở Boston thường thông báo cho học sinh về kết quả lựa chọn ngẫu nhiên vào đầu tháng Ba. 

  • Thời gian có kết quả sắp xếp và thông báo của mỗi trường tư thục lại khác nhau.

  • Các học khu METCO thông báo cho các gia đình về kết quả xếp chỗ trong suốt mùa xuân và mùa hè, sớm nhất là vào tháng 2 và muộn nhất là vào cuối tháng 9, khi năm học bắt đầu. (Do đó, METCO khuyên các gia đình nên chuẩn bị sẵn các lựa chọn ghi danh vào trường khác ngoài việc đăng ký chương trình quay số ngẫu nhiên METCO.)

 • Khi bạn nhận được kết quả xếp trường của học sinh, kết quả lựa chọn ngẫu nhiên, quyết định chấp thuận trường học, thông báo về danh sách chờ và quyết định hỗ trợ tài chính, hãy xem xét những vấn đề ưu tiên quan trọng nhất đối với gia đình bạn và học sinh. Hãy xem xét cẩn thận thời hạn thông báo việc chấp thuận (nếu có).

 • Cuối cùng, hãy lựa chọn trường phù hợp và ghi danh cho học sinh.

 • Khi bạn đã đưa ra quyết định của mình, hãy tiếp tục và ghi danh cho học sinh vào trường của họ.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất