Cách Thức và Thời Điểm Đăng Ký Trường

 

Không có quy trình ứng tuyển hoặc đăng ký duy nhất cho tất cả hơn 200 trường ở Boston. Dưới đây là các bước để đăng ký cho tất cả các loại trường tại Boston và thời gian bạn cần hoàn thành các bước này cho năm học 2022-2023.
 

Vào tháng Mười Một, tháng Mười Hai và tháng Một năm 2020, hãy tìm hiểu các tùy chọn của bạn.

 • Xem xét các mô hình trường học ở Boston (và khu vực khác) phù hợp với gia đình bạn.

 • Tạo danh sách các trường bạn sẽ đăng ký hoặc ứng tuyển. Bạn nên xem xét mọi loại trường, vì bạn sẽ không đảm bảo được sắp xếp vào bất cứ trường cụ thể nào. 

  • Tìm hiểu thêm về từng trường trong danh sách bằng cách sử dụng Công Cụ Boston School Finder để xem các trang Hồ Sơ Trường Học chi tiết đối với từng trường trong danh sách đó HOẶC

 • Xem kỹ dữ liệu về chất lượng trườngghé thăm từng trường mà bạn có hứng thú theo học. Do đại dịch covid-19 đang diễn ra nên không phải tất cả các trường mà bạn quan tâm đều cho phép việc ghé thăm trực tiếp. Các gia đình nên liên hệ với từng trường để xem họ có cho phép ghé thăm hoặc tham quan không.
   

Vào tháng Một, tháng Hai và tháng Ba năm 2022, hãy đăng ký và ứng tuyển vào các trường trong danh sách của bạn.

Bạn có thể ứng tuyển vào nhiều loại trường khác nhau tùy thích, nhưng không thể ứng tuyển vào tất cả các trường bằng một hình thức duy nhất; mỗi loại trường sẽ có quy trình khác nhau.

Hãy nhớ rằng: bạn luôn có thể từ chối bất kỳ vị trí nào đã đăng ký hoặc ứng tuyển mà bạn nhận được—nhưng bạn không thể từ chối vị trí mà bạn không nhận được do bạn không đăng ký hoặc ứng tuyển vị trí đó.

 • Để đăng ký vào Các Trường Công Lập Boston, hãy truy cập DiscoverBPS.orgliên hệ với bộ phận Dịch Vụ Chào Mừng trong đợt đăng ký ưu tiên của bạn.

  • Đăng ký ưu tiên cho các học sinh vào lớp K0, K1, 6, 7 và 9 bắt đầu vào ngày 5 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 28 tháng 1 năm 2022.

  • Đăng ký ưu tiên cho các học sinh vào tất cả các lớp khác (K2, 1-5, 8, 10-12) bắt đầu vào ngày 7 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 1 tháng 4 năm 2022.

  • Để biết thêm thông tin chi tiết về việc đăng ký các trường BPS, vui lòng xem Tài Liệu Hướng Dẫn Cách Đăng Ký BPS.

 • Để đăng ký chương trình lựa chọn ngẫu nhiên Trường Công Lập Đặc Quyền Boston, hãy đăng ký trực tuyến tại www.applybostoncharters.org.

  • Thời hạn đăng ký chương trình lựa chọn ngẫu nhiên của trường đặc quyền bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2021 và kết thúc vào  ngày 28 tháng 2 năm 2022.

  • Để biết thêm thông tin chi tiết về việc đăng ký các trường BPS, vui lòng xem Hướng Dẫn Tài Nguyên Cách Đăng Ký Trường Đặc Quyền.
 • Để ứng tuyển vào các trường tư thục có liên kết với tổ chức tôn giáo và trường tư thục độc lập, vui lòng xem cách đăng ký và thời hạn cụ thể trên trang web của từng trường.
   

Vào tháng Ba, tháng Tư và tháng Năm năm 2022, hãy đánh giá kết quả xếp trường bạn nhận được và đưa ra quyết định.

 • Đánh giá kết quả xếp trường. Tùy vào loại trường bạn ứng tuyển, bạn sẽ nhận được thông báo xếp trường vào các thời điểm khác nhau:

  • BPS thường thông báo cho gia đình của các học sinh vào lớp K0, K1, 6, 7 và 9 về kết quả xếp trường vào ngày 31 tháng 3; và cho tất cả các lớp khác vào ngày 31 tháng 5.

  •  Chương trình lựa chọn ngẫu nhiên của các trường công lập đặc quyền ở Boston sẽ diễn ra vào 9/3/2022. Các trường này thường thông báo kết quả lựa chọn cho học sinh vào đầu tháng Ba. 

  • Thời gian có kết quả sắp xếp và thông báo của mỗi trường tư thục lại khác nhau.

  • Các học khu METCO thông báo cho các gia đình về kết quả xếp chỗ trong suốt mùa xuân và mùa hè, sớm nhất là vào tháng 2 và muộn nhất là vào cuối tháng 9, khi năm học bắt đầu. (Do đó, METCO khuyên các gia đình nên chuẩn bị sẵn các lựa chọn ghi danh vào trường khác ngoài việc đăng ký chương trình quay số ngẫu nhiên METCO.)

 • Khi bạn nhận được kết quả xếp trường của học sinh, kết quả lựa chọn ngẫu nhiên, quyết định chấp thuận của trường học, thông báo về danh sách chờ và quyết định hỗ trợ tài chính, hãy xem xét những vấn đề ưu tiên quan trọng nhất đối với gia đình bạn và học sinh. Hãy xem xét cẩn thận thời hạn thông báo việc chấp thuận (nếu có). Hướng Dẫn Cách Đưa Ra Quyết Định Chọn Trường Cuối Cùng của chúng tôi có thể giúp bạn sắp xếp mội thứ hợp lý khi đưa ra quyết định cuối cùng.

 • Cuối cùng, hãy lựa chọn trường phù hợp và ghi danh cho học sinh.

 • Khi bạn đã đưa ra quyết định của mình, hãy tiếp tục và ghi danh cho học sinh vào trường của họ.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất