Dudley Street Neighborhood Charter School

BPS/Khu Học Chánh (Horace Mann Charter)K2 - 5
6 Shirley St, Roxbury
Bậc Trường:
Bậc 1

BPS đo lường chất lượng trường học bằng một hệ thống bậc xếp hạng cho tất cả các trường trong học khu. Bậc 1 là điểm chất lượng cao nhất (Xanh Lục); Bậc 4 (Đỏ) là điểm chất lượng thấp nhất.

Hỗ Trợ Tập Trung/Có Mục Tiêu
Hỗ Trợ Tập Trung/Có Mục Tiêu
Cấp Tiểu Bang: Cần Hỗ Trợ Tập Trung/Có Mục Tiêu

Các phân cấp của tiểu bang chỉ áp dụng cho các trường khu học chánh và trường đặc quyền và do Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts (DESE) chỉ định.

Để biết thêm thông tin, bạn cũng có thể xem Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi.

Thông Tin Nhanh

people icon
Ghi Danh 288 Học Sinh
apple icon
Học Sinh/Giáo Viên 14:1
shirt icon
Đồng Phục
people icon
Giới Tính Cả Nam và Nữ
bell icon
Thời Gian Bắt Đầu/Kết Thúc 8:30sa-4:30ch
clock icon
Trước Giờ Học 8:30sa-8:45sa
phone icon
Số Điện Thoại 617-635-8507
envelope icon
Địa Chỉ Email Liên Hệ Với Trường

Thời Gian Di Chuyển

Cập Nhật Địa Chỉ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Lái Xe Không Có Dữ Liệu về Lái Xe
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển

Để xem thời gian di chuyển có sẵn, hãy nhập vị trí của bạn bên dưới.

Sử Dụng Vị Trí Hiện Tại

Lưu ý, học sinh có thể đủ điều kiện được đưa đón tùy theo cấp lớp và khoảng cách từ nhà  tới  trường. Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về việc đưa đón để biết thêm thông tin.

Ghi Danh

Việc tuyển sinh được xác định bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên miễn phí. Các gia đình có thể đăng ký tuyển sinh trong nhiều lượt lựa chọn ngẫu nhiên ở trường đặc quyền theo ý muốn.
Thời Hạn Ghi Danh Lựa Chọn Ngẫu Nhiên
NGÀY 28 THÁNG 2 NĂM 2019
Đăng Ký Lựa Chọn Ngẫu Nhiên

Giới thiệu về trường học

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp một nền giáo dục đẳng cấp thế giới cho tất cả học sinh, chuẩn bị để học sinh thành công lâu dài trong học tập và tham gia với tư cách công dân có trách nhiệm; để giữ vai trò động lực phát triển nguồn nhân lực và xã hội, chuẩn bị nguồn giáo viên mới xuất sắc để thúc đẩy kết quả học tập xuất sắc của học sinh trên toàn Boston; và phục vụ như một đối tác trong việc xúc tác cải thiện tất cả các trường học trong khu vực Dudley

Thành Tích Của Trường Học

Dữ liệu thành tích của học sinh hiển thị bên dưới được lấy từ kết quả MCAS Thế Hệ Tiếp Theo. Để biết thêm dữ liệu về các trường, vui lòng truy cập vào trang web của Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts, DESE). Đối với những trường có nhiều cơ sở, dữ liệu dưới đây đại diện cho tất cả các trường trong hệ thống đó, không chỉ riêng một trường, trừ khi có quy định khác. Nếu dữ liệu không hiển thị, nghĩa là dữ liệu về trường đó hiện chưa có (ví dụ: trường có thể không dành cho các lớp đã kiểm tra hoặc quá nhỏ để công bố điểm của mình). 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: DESE không đưa ra quyết định về trách nhiệm giải trình của trường, học khu hoặc tiểu bang cho năm học 2019-2020 do việc hủy bỏ đánh giá của tiểu bang và đóng cửa trường học liên quan đến COVID-19. Kết quả là tiểu bang không cung cấp dữ liệu thành tích nào của học sinh cho năm học 2019-2020.

Thành Tích Tương Đối Của Trường Học

Mức độ cạnh tranh của trường này như thế nào?

thành tích giảm
Đọc: Bang

Kém hơn mức trung bình của bang

thành tích giảm
Toán: Bang

Kém hơn mức trung bình của bang

Có bao nhiêu học sinh đậu MCAS?
Điều này bao gồm điểm cho tất cả các lớp đã kiểm tra trong trường.

Tiếng Anh
Toán

Thông Tin Nhân Khẩu & Sự Đa Dạng

278
Tổng Số Lượt Ghi Danh
Sự Đa Dạng về Học Sinh
24.00
Số FTE
Sự Đa Dạng về Nhân Viên

Thông Tin Bổ Sung

Chương Trình Trước Giờ Học

Bữa sáng miễn phí cho tất cả học sinh từ 8:15 đến 8:45.

Chương Trình Sau Giờ Học

Các ngày Thứ Tư: Từ 3:15 đến 4:30: các môn nghệ thuật, sức khỏe, khám phá theo chủ đề và dạy kèm là một phần trong ngày học thêm giờ của chúng tôi dành cho tất cả học sinh, hoàn toàn miễn phí.

Lộ Trình

Bảo đảm được xếp chỗ vào lớp 6 tại Dearborn 6-12 STEM Academy.

Tùy Chọn Hỗ Trợ

Ghi Danh

Việc tuyển sinh được xác định bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên miễn phí. Các gia đình có thể đăng ký tuyển sinh trong nhiều lượt lựa chọn ngẫu nhiên ở trường đặc quyền theo ý muốn.
Thời Hạn Ghi Danh Lựa Chọn Ngẫu Nhiên
NGÀY 28 THÁNG 2 NĂM 2019
Đăng Ký Lựa Chọn Ngẫu Nhiên

So với Mục Yêu Thích

Quay về đầu trang
Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất