Cách Thức Chọn Trường Học

BẠN CHỌN TRƯỜNG Ư? CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP.

Chúng tôi nhận ra rằng các gia đình chọn trường theo các cách và sự ưu tiên khác nhau. Tài nguyên hướng dẫn này được thiết kế để hỗ trợ các gia đình thu hẹp lựa chọn nhằm tìm ra ngôi trường phù hợp nhất với mình. Hướng dẫn này sẽ giúp các gia đình bắt đầu xác định các lựa chọn trường học của họ ở Boston.

Boston School Finder được cung cấp để giúp các gia đình tìm hiểu thông tin về tất cả các trường học tại Boston.

lớp học cho trẻ em tại trường tiểu học

 

Hành Động Được Đề Xuất:

 

Việc Cần Làm Vào: Tháng 11/Tháng 12/Tháng 1

 • Ghé Thăm & Tìm Hiểu Về Các Trường. Thành phố Boston cung cấp nhiều lựa chọn trường học cho các gia đình nhưng không thể nộp một đơn ứng tuyển vào tất cả các trường cùng lúc. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc những loại trường học sau đây cho trẻ:

  • Các Trường Công Lập Boston (BPS). Chúng tôi khuyên tất cả gia đình đều nên khám phá các tùy chọn BPS, đây là khối trường công, miễn phí.

   • Truy cập DiscoverBPS để xem con bạn đủ điều kiện theo học trường BPS nào dựa trên địa chỉ và các thông tin khác.

   • Quyết định trường sẽ ghé thăm (thời gian ghé thăm là vào tháng 11, tháng 12 và tháng 1). Truy cập Trang Web Tham Quan Trước Trường BPS để biết thời gian tham quan trước trường.

  • Trường Đặc Quyền Boston. Chúng tôi khuyên tất cả gia đình đều nên khám phá các tùy chọn trường đặc quyền, đây là khối trường công, miễn phí. Bạn luôn có thể đăng ký tham gia lựa chọn ngẫu nhiên và từ chối nếu cảm thấy không phù hợp.

   • Bạn cũng có thể đăng ký bản tin của chúng tôi để nhận email thông báo ngày tham quan trường trước.

   • Truy cập ứng dụng Trường Công Lập Đặc Quyền Bostonđể đăng ký vào Trường Đặc Quyền ở Boston.

   • Hạn chót đăng ký của hầu hết các trường đặc quyền ở Boston là ngày 28 tháng 2 năm 2019.

  • Trường Tự Túc. Nếu bạn sẵn sàng và có khả năng trả học phí cho trẻ, bạn có thể chọn Trường Tôn Giáo và Tự Túc tại Boston. Nhiều trường cung cấp hỗ trợ tài chính. Bạn có thể tìm hiểu các trường này và quy trình đăng ký riêng của từng trường thông qua:

 

Việc Cần Làm Vào: Tháng 1/Tháng 2/Tháng 3

 • Xem Lại Dữ Liệu. Xem lại dữ liệu về các trường quan trọng nhất với bạn và gia đình. Quá trình này có thể bao gồm tìm hiểu chương trình riêng của từng trường hoặc xem lại dữ liệu tiểu nhóm cụ thể (dữ liệu tiểu nhóm là dữ liệu dành cho các nhóm học sinh có đặc điểm giống nhau, chẳng hạn như nhận dạng chủng tộc hay sắc tộc, tình trạng kinh tế xã hội, khuyết tật về thể chất hoặc học tập, khả năng ngôn ngữ hoặc phân loại theo trường, ví dụ: học sinh giáo dục đặc biệt). Bạn có thể tìm thấy dữ liệu về trường trên Boston School Finder theo trường.

 • Nộp đơn ứng tuyển hoặc đăng ký tùy chọn trường. Hãy nhớ: có rất nhiều lựa chọn trường học dành cho các gia đình nhưng không thể nộp một đơn ứng tuyển vào tất cả các trường cùng lúc. Các gia đình có thể nộp đơn ứng tuyển vào một số trường bất kỳ và đăng ký vào nhiều loại trường khác nhau mà không ảnh hưởng đến cơ hội theo học bất kỳ loại trường nào khác của bạn.

 • Sử dụng Hướng Dẫn Tài Nguyên Cách Đăng Ký để Ứng Tuyển hoặc Đăng Ký tùy chọn trường hay truy cập vào Boston School Finder.

  • Các Trường Công Lập Boston (BPS)

   • K0, K1, 6, 7, 9: 3 tháng 1 - 1 tháng 2

    • Phụ huynh nên đăng ký cho trẻ vào những lớp này. Các gia đình sẽ được thông báo về việc xếp chỗ vào lớp trước ngày 29 tháng 3.

   • K2 và tất cả các lớp khác: 11 tháng 2 - 22 tháng 3

    • Phụ huynh nên đăng ký cho trẻ vào K2. Các gia đình sẽ được thông báo về việc xếp chỗ vào lớp trước ngày 29 tháng 3.

  • Trường Đặc Quyền Boston

   • Tất Cả Các Lớp: 28 tháng 2

   • Hãy đăng ký tham gia lựa chọn ngẫu nhiên của trường đặc quyền cho con bạn trước 28 tháng 2. Các gia đình sẽ được thông báo về danh sách được nhận/danh sách chờ vào tháng 3.

  • Trường Tự Túc

   • Tất cả các trường tự túc học phí đều có quy trình riêng. Xem hồ sơ trường học trên Boston School Finder hoặc trang web riêng của trường để biết thông tin về những ngày quan trọng.

 • Ghi danh. Sau khi có các lựa chọn trường học, hãy chọn một trường trong số đó!

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất