Cách Thức Đăng Ký Trường

Là một gia đình ở Boston, bạn có nhiều lựa chọn trường học. Các lựa chọn bao gồm:

 • Trường Công Lập Boston ("trường trong khu học chánh" hoặc "BPS")
 • Trường công lập đặc quyền
 • Trường tôn giáo
 • METCO (chương trình mà học sinh từ Boston đi học tại các trường ở thành phố và thị trấn khác)
 • Trường tư thục/tự túc

Dưới đây là mô tả chi tiết cách thức ghi danh cho con bạn vào bất kỳ tùy chọn nào trong số này. Nếu bạn có thắc mắc về quá trình này, hãy gửi email cho chúng tôi tại  contact@bostonschoolfinder.org.

 

Quy Trình Ghi Danh cho các Trường Công Lập Boston (BPS)

Có khoảng 125 trường BPS trong thành phố, phục vụ hơn 50.000 học sinh ở mỗi cấp lớp – từ nhà trẻ (3 tuổi) đến trung học phổ thông (từ 18 tuổi trở lên).

Tôi đăng ký cho con vào BPS như thế nào?

Bạn có thể đăng ký cho con mình tại bất kỳ Trung Tâm Tiếp Đón BPS nào. Bạn phải đến đăng ký trực tiếp. Trước khi bạn đến, hãy tìm hiểu các lựa chọn trường học trên discoverBPS.org và trên Boston School Finder. Khi đã sẵn sàng đến trực tiếp, hãy nhớ mang theo:

 • hai bản chứng minh việc lưu trú tại Boston
 • giấy khai sinh hoặc hộ chiếu của con
 • sổ tiêm chủng mới nhất của con
 • giấy tờ tùy thân có ảnh của phụ huynh.

Khi nào nên đăng ký cho con tôi vào BPS cho Mùa Thu năm 2019?

Đăng ký cho BPS bắt đầu rất sớm - thời gian đăng ký ưu tiên là Tháng 1 đến Tháng 3 vào năm con bạn sẽ nhập học. Ví dụ: nếu con bạn sẽ học Mẫu Giáo vào Tháng 9 năm 2019 thì bạn nên lên kế hoạch đăng ký từ Tháng 1 đến Tháng 3 năm 2019.  Chúng tôi đặc biệt khuyến khích đăng ký trong đợt đăng ký đầu tiên của cấp lớp con bạn sẽ nhập học. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo bạn có chỗ trong trường bạn muốn.

 • Ngày 3 tháng 1 - ngày 1 tháng 2 năm 2019: Thời gian đăng ký đợt đầu tiên của nhà trẻ (3 hoặc 4 tuổi trước ngày 1 tháng 9 năm 2019), lớp 6, lớp 7 hoặc lớp 9
 • Ngày 11 tháng 2 - ngày 22 tháng 3 năm 2019: Thời gian đăng ký đợt đầu tiên của mẫu giáo (K2 - 5 tuổi trước ngày 1 tháng 9 năm 2019) hoặc bất kỳ cấp lớp nào khác

Có sự sắp xếp đặc biệt nào trong BPS không?

Có. Có một vài loại trường trong BPS mà học sinh sẽ ghi danh không theo quy trình phân lớp tiêu chuẩn.

 • Sắp Xếp Dựa Trên Nhu Cầu Cá Nhân – Một số trường cung cấp các chương trình chuyên môn cao cho học sinh có nhu cầu học tập, thể chất, và tiếp nhận ngôn ngữ đặc biệt; học sinh với Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) và Học Sinh Anh Ngữ (ELL). Thông thường, BPS sẽ đưa ra các hỗ trợ bổ sung và gợi ý sắp xếp trong quá trình ghi danh.
 • Lớp Tiên Tiến – Một số trường cung cấp các Lớp Tiên Tiến (AWC) cho học sinh lớp 4-6. Nếu một học sinh được gọi vào Lớp Tiên Tiến dựa trên kết quả kiểm tra, học sinh này sẽ nhận được thông báo vào tháng 1 và một biểu mẫu chọn trường có ghi AWC. Học sinh được gọi và muốn tham gia phải chọn trường có ghi AWC (ví dụ: "Murphy AWC"). Tìm hiểu thêm tại đây. 
 • Trường Thi Tuyển – Boston có ba "trường thi tuyển" cho học sinh từ lớp 7 – 12. Việc xét tuyển tại các trường này được dựa trên điểm số trung bình và điểm thi của Kiểm Tra Đầu Vào Độc Lập (ISEE), một kỳ thi quốc gia. Học sinh có nhu cầu hãy nhớ làm ISEE và gửi đến các trường thi tuyển trong danh sách ưu tiên của các em vào tháng 1. Tìm hiểu thêm tại đây
 • Trường Trung Học Phổ Thông Thí Điểm – Có một số "trường thí điểm" ở Boston áp dụng quy trình nhập học riêng. Trong một số trường hợp, quy trình này bao gồm việc nộp một đơn ghi danh riêng cho nhà trường. Boston School Finder cung cấp liên kết đến các mẫu đơn ghi danh trên trang hồ sơ của từng trường hoặc bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang web của BPS. Các trường trung học phổ thông thí điểm yêu cầu quy trình nhập học riêng bao gồm:
  • Boston Arts Academy (Trường Nghệ Thuật Boston - BAA)
  • Boston Community Leadership Academy (Trường Lãnh Đạo Cộng Đồng Boston - BCLA)
  • Trường Trung Học Phổ Thông Fenway
  • Trường Trung Học Phổ Thông New Mission
 • Các Trường Đặc Quyền Horace Man – Việc xét tuyển tại các trường đặc quyền Horace Mann (còn được gọi là trường "trong khu học chánh") được thực hiện theo hình thức quay số công khai. Boston School Finder cung cấp liên kết đến mẫu ghi danh mà học sinh cần phải điền trên trang hồ sơ của mỗi trường đặc quyền Horace Mann. Các trường đặc quyền Horace Mann là:
  • Boston Day & Evening Academy
  • Boston Green Academy
  • Trường Đặc Quyền Dudley Street Neighborhood
  • Edward M. Kennedy Academy for Health Careers (Trường Y Edward M. Kennedy Academy)
  • UP Academy Boston
  • UP Academy Dorchester

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

Để tận dụng tối đa chuyến thăm tới Trung Tâm Tiếp Đón BPS, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn làm những điều sau đây trước cuộc hẹn:

Bạn có thể xem thêm thông tin tại www.bostonpublicschools.org/register hoặc xem video dưới đây của BPS về quy trình đăng ký:

 

Quy Trình Ghi Danh cho các Trường Đặc Quyền của Khối Thịnh Vượng Chung

Các trường đặc quyền của Khối Thịnh Vượng Chung là các trường công lập không liên kết với bất kỳ khu học chánh nào khác. Các trường đặc quyền tại Boston phục vụ khoảng 11.000 học sinh ở tất cả các cấp lớp khắp thành phố. Các trường đặc quyền miễn phí nhập học và nhận học sinh theo hình thức quay số công khai. Học sinh không phải làm bài kiểm tra hay đưa ra điểm số của các em để tham dự quay số. Nếu học sinh được nhận thông qua hình thức quay số, các em có thể chọn nhập học hoặc không.

Tôi đăng ký cho con vào trường đặc quyền như thế nào?

Bạn có thể đăng ký vào hầu hết các trường đặc quyền ở Boston bằng hệ thống Đăng Ký Trực Tuyến Trường Công Lập Đặc Quyền Boston. Bạn có thể chọn trường mà mình muốn ghi danh để quay số và nộp đơn. Trường Bridge Boston Charter School có quy trình riêng, bạn có thể xem tại đây.

Khi nào nên đăng ký cho con tôi vào trường đặc quyền?

Tất cả các đơn phải được gửi trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. Nếu bạn không nộp đơn trước ngày này, bạn sẽ phải đợi xem các trường riêng lẻ có mở thêm đợt quay số vào mùa xuân hay không hoặc phải chờ đến năm sau.

 

Quy Trình Ghi Danh cho Các Trường Công Giáo

Có ở khắp thành phố, nhiều gia đình thuộc mọi tôn giáo lựa chọn trường Công Giáo.

Tôi đăng ký cho con vào trường Công Giáo khi nào, và như thế nào?

Mỗi trường áp dụng quy trình đăng ký riêng với các mốc thời gian riêng biệt. Để biết thêm về cách thức đăng ký các trường cụ thể, hãy truy cập vào trang Boston School Finder của trường và nhấp vào "Apply Now" (Nộp Đơn Ngay). Thao tác này sẽ điều hướng bạn đến trang đăng ký của nhà trường.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

Không giống như BPS và trường đặc quyền, trường Công Giáo có thu tiền nhập học. Các trường này thường cố gắng đưa ra các hỗ trợ về mặt tài chính để giúp tất cả mọi người có thể đến trường, vì vậy bạn cần hỏi về hỗ trợ tài chính và cơ hội học bổng trước khi đăng ký.

 

Quy Trình Ghi Danh cho METCO

Trong chương trình METCO, học sinh từ Boston đi xe buýt đến trường học ở các thị trấn lân cận. Bất kỳ gia đình nào ở Boston đều có thể nộp đơn đăng ký METCO.

Tôi đăng ký cho con tham gia METCO như thế nào?

Danh sách chờ đăng ký tham gia METCO khá đông, do đó không đảm bảo rằng bạn sẽ có chỗ. Để đăng ký, bạn phải đến văn phòng tại 40 Dimock St. ở Roxbury.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

Học sinh được xếp vào danh sách chờ METCO theo thứ tự ngày nhận đăng ký, vì vậy nếu cân nhắc việc lựa chọn METCO, bạn nên đăng ký sớm. Bạn có thể xem thêm tại trang web của METCO.

 

Quy Trình Ghi Danh cho Các Trường Tư Thục Khác

Boston có hơn 30 trường tư thục phi Công Giáo và bạn có thể tìm thấy tất cả các trường này trên Boston School Finder.

Tôi đăng ký cho con vào trường tư thục khi nào và như thế nào?

Mỗi trường áp dụng quy trình đăng ký riêng với các mốc thời gian riêng biệt. Để biết thêm về cách thức đăng ký các trường cụ thể, hãy truy cập vào trang Boston School Finder của trường và nhấp vào "Apply Now" (Nộp Đơn Ngay). Thao tác này sẽ điều hướng bạn đến trang đăng ký của nhà trường.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

Không giống như các trường BPS và trường đặc quyền, phần lớn các trường tư thục có thu học phí. Một số trường đưa ra các hỗ trợ về mặt tài chính để giúp tất cả mọi người có thể đến trường, vì vậy bạn cần hỏi về hỗ trợ tài chính và cơ hội học bổng trước khi đăng ký.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất