Boston Latin Academy

BPS/Khu học chánh (trường thi tuyển)Lớp 7 - 12
205 Townsend Street, Roxbury
Bậc Trường:
Bậc 2

BPS đo lường chất lượng trường học bằng một hệ thống bậc xếp hạng cho tất cả các trường trong học khu. Bậc 1 là điểm chất lượng cao nhất (Xanh Lục); Bậc 4 (Đỏ) là điểm chất lượng thấp nhất.

Sự Tiến Triển Đáng Kể Tới Mục Tiêu
Sự Tiến Triển Đáng Kể Tới Mục Tiêu
Cấp tiểu bang: Tiến bộ đáng kể hướng tới mục tiêu

Các phân cấp của tiểu bang chỉ áp dụng cho các trường khu học chánh và trường đặc quyền và do Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts (DESE) chỉ định.

Để biết thêm thông tin, bạn cũng có thể xem Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi.

Thông Tin Nhanh

people icon
Ghi Danh 1693 Học Sinh
apple icon
Học Sinh/Giáo Viên 19:1
shirt icon
Đồng Phục Không
people icon
Giới Tính Cả Nam và Nữ
bell icon
Thời Gian Bắt Đầu/Kết Thúc 7:20sa-1:40ch
phone icon
Số Điện Thoại 617-635-9957
envelope icon
Địa Chỉ Email Liên Hệ Với Trường

Thời Gian Di Chuyển

Cập Nhật Địa Chỉ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Lái Xe Không Có Dữ Liệu về Lái Xe
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển

Để xem thời gian di chuyển có sẵn, hãy nhập vị trí của bạn bên dưới.

Sử Dụng Vị Trí Hiện Tại

Lưu ý, học sinh có thể đủ điều kiện được đưa đón tùy theo cấp lớp và khoảng cách từ nhà  tới  trường. Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về việc đưa đón để biết thêm thông tin.

Ghi Danh

Tất cả các trường trung học đệ nhị cấp của Trường Công Lập Boston (BPS) đều dành cho mọi học sinh sống tại Boston. Hoạt động tuyển sinh có thể được thực hiện bằng hình thức ghi danh mở, lựa chọn ngẫu nhiên, đăng ký hoặc thi tuyển. Trường này áp dụng hình thức tuyển sinh thông qua thi tuyển.
Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu về trường học

Là một trong ba trường thi tuyển của Boston, Boston Latin Academy có hơn một trăm ba mươi năm lịch sử về thành tích học tập xuất sắc, với tỷ lệ xếp hạng đỗ đại học vượt trội. Chúng tôi tự hào với đội ngũ học sinh đại diện cho dân số đa văn hóa, đa sắc tộc của Boston cùng các nhà quản lý và giảng viên tận tâm, luôn thử thách và khích lệ học sinh. Chương trình đào tạo của trường được phát triển nhằm đảm bảo mọi học sinh đều sẵn sàng gặt hái thành công tại đại học và trong cuộc sống. Chúng tôi đặt ra thử thách cho học sinh bằng một chương trình đào tạo nghiêm ngặt đồng thời giúp các em lĩnh hội những kỹ năng để đạt được thành công.

Thành Tích Của Trường Học

Dữ liệu thành tích của học sinh hiển thị bên dưới được lấy từ kết quả MCAS Thế Hệ Tiếp Theo. Để biết thêm dữ liệu về các trường, vui lòng truy cập vào trang web của Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts, DESE). Đối với những trường có nhiều cơ sở, dữ liệu dưới đây đại diện cho tất cả các trường trong hệ thống đó, không chỉ riêng một trường, trừ khi có quy định khác. Nếu dữ liệu không hiển thị, nghĩa là dữ liệu về trường đó hiện chưa có (ví dụ: trường có thể không dành cho các lớp đã kiểm tra hoặc quá nhỏ để công bố điểm của mình). 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: DESE không đưa ra quyết định về trách nhiệm giải trình của trường, học khu hoặc tiểu bang cho năm học 2019-2020 do việc hủy bỏ đánh giá của tiểu bang và đóng cửa trường học liên quan đến COVID-19. Kết quả là tiểu bang không cung cấp dữ liệu thành tích nào của học sinh cho năm học 2019-2020.

Thành Tích Tương Đối Của Trường Học

Mức độ cạnh tranh của trường này như thế nào?

thành tích tăng
Đọc: Quận

Tốt hơn mức trung bình của học khu BPS

thành tích tăng
Đọc: Bang

Tốt hơn mức trung bình của bang

thành tích tăng
Toán: Quận

Tốt hơn mức trung bình của học khu BPS

thành tích tăng
Toán: Bang

Tốt hơn mức trung bình của bang

Có bao nhiêu học sinh đậu MCAS?
Điều này bao gồm điểm cho tất cả các lớp đã kiểm tra trong trường.

Tiếng Anh
Toán

Có bao nhiêu học sinh tốt nghiệp?

Tốt Nghiệp và Học Đại Học

Tỷ Lệ Tốt Nghiệp
Tất Cả Học Sinh
97.2%
Học Sinh Khuyết Tật
100%
Nhu Cầu Cao
96.5%
EL
-%
Mỹ Gốc Phi/Da Đen
100%
Người Châu Á
96%
Gốc Tây Ban Nha/La Tinh
95.3%
Thổ Dân Châu Mỹ hoặc Bản Địa Alaska
-%
Da Trắng
97%
Hawaii Bản Địa hoặc Các Đảo Thái Bình Dương
-%
Đa Chủng Tộc, Không Phải Gốc Tây Ban Nha
100%
Tỷ Lệ Học Sinh Học Đại Học
Tất Cả Học Sinh
79.8%
Học Sinh Khuyết Tật
59.1%
Nhu Cầu Cao
81.2%
EL
-%
Mỹ Gốc Phi/Da Đen
74.1%
Người Châu Á
91.7%
Gốc Tây Ban Nha/La Tinh
75.8%
Thổ Dân Châu Mỹ hoặc Bản Địa Alaska
-%
Da Trắng
78.8%
Hawaii Bản Địa hoặc Các Đảo Thái Bình Dương
-%
Đa Chủng Tộc, Không Phải Gốc Tây Ban Nha
-%

Thông Tin Nhân Khẩu & Sự Đa Dạng

1723
Tổng Số Lượt Ghi Danh
Sự Đa Dạng về Học Sinh
140.80
Số FTE
Sự Đa Dạng về Nhân Viên

Tùy Chọn Hỗ Trợ

Ghi Danh

Tất cả các trường trung học đệ nhị cấp của Trường Công Lập Boston (BPS) đều dành cho mọi học sinh sống tại Boston. Hoạt động tuyển sinh có thể được thực hiện bằng hình thức ghi danh mở, lựa chọn ngẫu nhiên, đăng ký hoặc thi tuyển. Trường này áp dụng hình thức tuyển sinh thông qua thi tuyển.
Tìm Hiểu Thêm

So với Mục Yêu Thích

Quay về đầu trang
Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất