Boston Latin Academy

BPS/Degmada (dugsiga imtixaanka)7aad - 12aad
205 Townsend Street, Roxbury
Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Heer Gobal: Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeri ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta1781 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 20:1
shirt icon
Yunifoomta Maya
people icon
Waxbarashada jinsi ahaan Iskujirka ah
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 7:20am-1:40pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-635-9957
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

All Boston Public School (BPS) high schools are open to any student who lives in Boston. Admission may be determined via open enrollment, lottery, an application, or exam. Admission to this school is based on an exam.
Kabaro Macluumaad dheeri ah

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

Boston Latin School wuxuu leeyahay boqol iyo shan iyo sodon sanno oo taariiqda machadka heerka sare oo ay la jiraan qiimaha meeleynta kulliyada heerka sare. Waxaan xoojina habdhiska ardayga matalayo dhaqanka qaniga ah ee kala duwan ee Boston, bulshada qowmiyada kala duwan iyo maamulada loogu talogalay iyo macalinka la tartamo oo ku dhiirogeliyo ardayda. Manhajka waxaa loo hormariyay inay hubiso in ardayda oo dhan si wanaagsan ugu diyaarsanyihiin guusha kulliyada iyo nolosha. Waxaan raadina inaan kula tartano ardaydeena manhajka adag iyada oo la siinayo isku dhafka lagu guuleysanayo.

Sharaxaada Kooban

 • Dugsiga imtaxaanka udiyaargaroowga kuleejka.
 • Heerarka sare ee xooga waxbarashada ee jawiga lagu kobcinayo.
 • National Blue Ribbon School of Excellence.
 • Waxaan Lagu Magacaabay Dugsi sare oo heer sare oo Amerikaan ah waxaana u aqoonsatay dawlada Maraykanka.
 • Taariikh heer sare ah oo dhanka meelaynta kuleejka ah.
 • Sharafaynada iyo koorsooyinka Meeleynta Hormarsan ee dhammaan maadooyinka.
 • Macalimiinta ka go'an ee la tartamaa oo dhiirogeliyo ardayda.
 • Banramaijka casharada gaarka ah ee tusaalaha ilmaha sku da'da ah.
 • Iskaashi ayaan laleenahay IBM.
 • Barnaamijyada muusiga, farshaxanka iyo fanka masraxa.
 • Beerta bananaka fasalka.
 • Kooxaha iy naadiyada ciyaaraha tartanka loogalo.
 • Gole arday oo qoomiyado kaladuwan kasoo jeeda.
 • Banramaijka casharada gaarka ah ee tusaalaha ilmaha sku da'da ah.
 • Ururada firfircoon ee waalidka.
 • Uruurada Taageerida arday qalin jabinaysa.
 • ESL ta Manhajka Guud.

Dookhyada Taageerada

Macluumaadka dugsiga

Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .

For schools that are part of a larger network, the data reflects the average across all schools in that network.  

Cabirka Qalin jabinta
Dhamaan Ardyada
95.3%
Ardayda Naafada ah
90%
Baahiyaha Badan qaba
94.6%
EL
-%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
93.2%
Ashiyaan
100%
Hispanic/Latino
94.2%
hindida Mareykan ama Udhashay Alaska.
-%
Caddaanka
94.4%
Udhashay Hawai ama Pacific. Islander
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
100%
Dadaalka aqooneed ee Ardayga
Heerka Haynta Macalimiinta
Dugsiga
84.6%
Degmada
84.2%
Gobalka
86.9%
Heerka Xaadiritaanka Ardayda ee Kuleejada
Dhamaan Ardyada
92.5%
Ardayda Naafada ah
-%
Baahiyaha Badan qaba
92.1%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
92.8%
Hispanic/Latino
95.4%
Caddaanka
90%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
1781
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
Kaladuwanaanta Macalinka
87.90
Xisaabta FTE

Barnaamijyada kabaxsan Manhajka

Naadiyada
43+ kooxood ayaa udiyaarsan ardayda. Tusaalaha waxaa ku jiro Jilaayayaasha Waxbarashada Academy (ruwaayada), Kooxda muuqaalada kartoonka, Kooxda Carabta, Kooxda Farshaxanka, Certamen (Kooxda Laatiinka), Kooxda Heesaha, Kooxda Muusikada, Big Sister, Mutadawiciinta Qabiilka Dragon, Danjirayaasha Ardayda
Ciyaaraha
Kubada Koleyga Wiilasha, Soosarka Gabdhaha
Waaxda Cilmiga
Ururka Sharafta Qaranka

Diiwaangalinta

All Boston Public School (BPS) high schools are open to any student who lives in Boston. Admission may be determined via open enrollment, lottery, an application, or exam. Admission to this school is based on an exam.
Kabaro Macluumaad dheeri ah

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican