Boston Arts Academy

BPS/Khu Học ChánhLớp 9 - 12
174 Ipswich Street, Fenway
Bậc Trường:
Bậc 3

BPS đo lường chất lượng trường học bằng một hệ thống bậc xếp hạng cho tất cả các trường trong học khu. Bậc 1 là điểm chất lượng cao nhất (Xanh Lục); Bậc 4 (Đỏ) là điểm chất lượng thấp nhất.

Sự Tiến Triển Vừa Phải Tới Mục Tiêu
Sự Tiến Triển Vừa Phải Tới Mục Tiêu
Cấp Tiểu Bang: Sự Tiến Triển Vừa Phải Tới Mục Tiêu

Các phân cấp của tiểu bang chỉ áp dụng cho các trường khu học chánh và trường đặc quyền và do Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts (DESE) chỉ định.

Để biết thêm thông tin, bạn cũng có thể xem Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi.

Thông Tin Nhanh

people icon
Ghi Danh 473 Học Sinh
apple icon
Học Sinh/Giáo Viên 10:1
shirt icon
Đồng Phục
people icon
Giới Tính Cả Nam và Nữ
bell icon
Thời Gian Bắt Đầu/Kết Thúc 8:00sa-3:55ch
phone icon
Số Điện Thoại 617-635-6470
envelope icon
Địa Chỉ Email Liên Hệ Với Trường

Thời Gian Di Chuyển

Cập Nhật Địa Chỉ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Lái Xe Không Có Dữ Liệu về Lái Xe
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển

Để xem thời gian di chuyển có sẵn, hãy nhập vị trí của bạn bên dưới.

Sử Dụng Vị Trí Hiện Tại

Lưu ý, học sinh có thể đủ điều kiện được đưa đón tùy theo cấp lớp và khoảng cách từ nhà  tới  trường. Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về việc đưa đón để biết thêm thông tin.

Ghi Danh

Tất cả các trường trung học đệ nhị cấp của Trường Công Lập Boston (BPS) đều dành cho mọi học sinh sống tại Boston. Hoạt động tuyển sinh có thể được thực hiện bằng hình thức ghi danh mở, lựa chọn ngẫu nhiên, đăng ký hoặc thi tuyển. Trường này áp dụng quy trình tuyển sinh qua đăng ký đặc biệt. Nhấp vào Đăng Ký Trực Tuyến để vào phần đăng ký.
Quy Trình Tuyển Sinh Đặc Biệt
Bao gồm phần thử giọng hoặc trình diễn
Đăng Ký Trực Tuyến

Giới thiệu về trường học

Boston Arts Academy là trường trung học đệ nhị cấp công lập duy nhất tại Boston về nghệ thuật thị giác và biểu diễn. Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng một cộng đồng đa dạng gồm những công dân, là học sinh và cũng là nghệ sĩ nhiệt huyết, gặt hái thành công tại trường đại học hoặc trong sự nghiệp chuyên môn và là thành viên tích cực trong cộng đồng. Chúng tôi tìm kiếm những học sinh có đam mê về nghệ thuật, cùng nhau học tập và làm việc trong một cộng đồng và phản ánh sự đa dạng của thành phố Boston. Quy trình tuyển sinh sẽ cho tất cả học sinh cơ hội thể hiện khả năng, năng lực và quyết tâm của các em.

Thành Tích Của Trường Học

Dữ liệu thành tích của học sinh hiển thị bên dưới được lấy từ kết quả MCAS Thế Hệ Tiếp Theo. Để biết thêm dữ liệu về các trường, vui lòng truy cập vào trang web của Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts, DESE). Đối với những trường có nhiều cơ sở, dữ liệu dưới đây đại diện cho tất cả các trường trong hệ thống đó, không chỉ riêng một trường, trừ khi có quy định khác. Nếu dữ liệu không hiển thị, nghĩa là dữ liệu về trường đó hiện chưa có (ví dụ: trường có thể không dành cho các lớp đã kiểm tra hoặc quá nhỏ để công bố điểm của mình). 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: DESE không đưa ra quyết định về trách nhiệm giải trình của trường, học khu hoặc tiểu bang cho năm học 2019-2020 do việc hủy bỏ đánh giá của tiểu bang và đóng cửa trường học liên quan đến COVID-19. Kết quả là tiểu bang không cung cấp dữ liệu thành tích nào của học sinh cho năm học 2019-2020.

Thành Tích Tương Đối Của Trường Học

Mức độ cạnh tranh của trường này như thế nào?

thành tích tăng
Đọc: Quận

Tốt hơn mức trung bình của học khu BPS

thành tích giảm
Đọc: Bang

Kém hơn mức trung bình của bang

thành tích tăng
Toán: Quận

Tốt hơn mức trung bình của học khu BPS

thành tích giảm
Toán: Bang

Kém hơn mức trung bình của bang

Có bao nhiêu học sinh đậu MCAS?
Điều này bao gồm điểm cho tất cả các lớp đã kiểm tra trong trường.

Tiếng Anh
Toán

Có bao nhiêu học sinh tốt nghiệp?

Tốt Nghiệp và Học Đại Học

Tỷ Lệ Tốt Nghiệp
Tất Cả Học Sinh
94.6%
Học Sinh Khuyết Tật
81.8%
Nhu Cầu Cao
93.2%
EL
85.7%
Mỹ Gốc Phi/Da Đen
92.2%
Người Châu Á
-%
Gốc Tây Ban Nha/La Tinh
95%
Thổ Dân Châu Mỹ hoặc Bản Địa Alaska
-%
Da Trắng
100%
Hawaii Bản Địa hoặc Các Đảo Thái Bình Dương
-%
Đa Chủng Tộc, Không Phải Gốc Tây Ban Nha
85.7%
Tỷ Lệ Học Sinh Học Đại Học
Tất Cả Học Sinh
59.5%
Học Sinh Khuyết Tật
66.7%
Nhu Cầu Cao
56.1%
EL
-%
Mỹ Gốc Phi/Da Đen
64.6%
Người Châu Á
-%
Gốc Tây Ban Nha/La Tinh
56.1%
Thổ Dân Châu Mỹ hoặc Bản Địa Alaska
-%
Da Trắng
-%
Hawaii Bản Địa hoặc Các Đảo Thái Bình Dương
-%
Đa Chủng Tộc, Không Phải Gốc Tây Ban Nha
-%

Thông Tin Nhân Khẩu & Sự Đa Dạng

494
Tổng Số Lượt Ghi Danh
Sự Đa Dạng về Học Sinh
75.10
Số FTE
Sự Đa Dạng về Nhân Viên

Thông Tin Bổ Sung

Mô Tả Đồng Phục

Học sinh nộp đơn học khiêu vũ và nghệ thuật sân khấu cần có trang phục.

Tùy Chọn Hỗ Trợ

Ghi Danh

Tất cả các trường trung học đệ nhị cấp của Trường Công Lập Boston (BPS) đều dành cho mọi học sinh sống tại Boston. Hoạt động tuyển sinh có thể được thực hiện bằng hình thức ghi danh mở, lựa chọn ngẫu nhiên, đăng ký hoặc thi tuyển. Trường này áp dụng quy trình tuyển sinh qua đăng ký đặc biệt. Nhấp vào Đăng Ký Trực Tuyến để vào phần đăng ký.
Quy Trình Tuyển Sinh Đặc Biệt
Bao gồm phần thử giọng hoặc trình diễn
Đăng Ký Trực Tuyến

So với Mục Yêu Thích

Quay về đầu trang
Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất