Boston Arts Academy

BPS/Degmada9aad - 12aad
11 Charles St, Dorchester
Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Heer Gobal: Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeri ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta469 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 10:1
shirt icon
Yunifoomta Haa
people icon
Gender Coed
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:00am-3:55pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-635-6470
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuranyihiin arday kasta oo kunool Boston, asago kusoo galaaya diiwaangalin furan, codsi, am imtaxaan laga qaado. Diiwanagalinta waxaa lagu baxshaa hanaan codsi qaas ah. Dhagsii Apply Online si aad ugasho qaybta codsiyada.
Habka ogolaanshaha khaaska ah
Waxaa kujira qayb xisaabin ah ama qayb soojeedin ah
Oonleen kucodso

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

Boston Arts Academy waa dugsiga sare ee kaliya ee Boston kuyaala oo bixiya waxbarashada farshaxanka muuqaalka ah iyo bandhiga. Yoolkeena ayaa ah inaan diyaarino bulsho kala duwan ee dardargalinta muwaadaniinta aqoonyahaanka farshaxanka inay ku guuleystaan kulliyadooda ama xirfadaha kulliyada ama xirfad taqasus leh ayna kaqayb ahadaan xubnaha bulshadooda. Waxaan raadinaynaa ardayda dareenka xoogan u hayo wax farshaxanka, si wadajir ah ushaqeeyo, oo wax u wada barto bulsho ahaan, oo matalaad kabixinaaya bulshooyinka kaladuwan ee Boston. Hanaanka diiwanagalinta dugsiga waxaa loogu talagalay inuu siiyo dhamaan ardayda fursad ay kumuujiyaan awoodooda, mustaqbalkooda, iyo dadaalkooda.

Sharaxaada Kooban

 • Mashruuc ay si wadajir ah uga shaqaynayaan BPS iyo ProArts Consortium: Berklee, Boston Architectural College, Boston Conservatory, Emerson, MassArt, iyo the SMFA.
 • • Tababarka heerka sareeyo oo ardayda ciyaaraha, muusiga, masraxa, ama fanka muuqaalka ee manhajka udiyaar garoowga kuleejka.
 • Taxadarka la gaareeyay ee arday walba ee shaqaalaheena waaya araga, abaalmarinta ku guuleysanayo.
 • Fasalada udiyaargarowga PSAT iyo SAT.
 • Guusha qalin jabinta kadib: Sanad kasta, celcelis dhan 94% ardayda kaqalin jabisa dugsiga waxaa laga aqbalaa kuleejka.
 • Waxan nahay dugsigii ugu horeeyay ee Boston kuyaala oo Dawladu leedahay kaasoo loo aqoonsado dugsi sare oo iskudhafan, waxaana bixinaa adeegyo balaaran oon siino ardayda qaba baahiyaha dhanka waxbarashada ee nooqkasta.
 • Diiwaanka labaad ee kuleejyada iskaashiga nala eh.
 • Aqoon isweydaarsiga farshaxanka xiliga ayaa laqabtaa.
 • Shaybaarka STEAM
 • Iskaashi yaaan laleenahay ProArts iyo xarumaha kale ee baxsha adeegyada iyo fursadaha lasiiyo ardaydeena
 • ESL ta Manhajka Guud.

Uniform Description

Dheesha iyo masraxa ardayda waxay u baahanyihiin dhar.

Dookhyada Taageerada

Macluumaadka dugsiga

Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .

Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waa iskumid dhamaan dugsiyada kujira ururkaan.

Fadlan, ogsoonoow in macluumaadka hormarka dugsiga ee hoos kuqoran uu kaliya muujinaayo natiijooyinka jiilka xigga ee MCAS ee dugsiyada maray imtixaanada Jiilka Xigga ee MCAS iyo kan dhaxal reebka ee MCAS. Haddii dugsigu laga dhigo fasalka 10aad, waxaan kudhiirigalinaa inay kafiiriyaan natiijooyinkooda legacy MCAS  halkaan.

Cabirka Qalin jabinta
Dhamaan Ardyada
90.3%
Ardayda Naafada ah
88.2%
Baahiyaha Badan qaba
87.1%
EL
100%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
81.3%
Ashiyaan
83.3%
Hispanic/Latino
95%
hindida Mareykan ama Udhashay Alaska.
-%
Caddaanka
100%
Udhashay Hawai ama Pacific. Islander
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
Dadaalka aqooneed ee Ardayga
Heerka Haynta Macalimiinta
Dugsiga
78%
Degmada
84.2%
Gobalka
86.9%
Heerka Xaadiritaanka Ardayda ee Kuleejada
Dhamaan Ardyada
81.6%
Ardayda Naafada ah
66.7%
Baahiyaha Badan qaba
78.8%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
75%
Hispanic/Latino
84.6%
Caddaanka
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
469
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
Kaladuwanaanta Macalinka
47.80
Xisaabta FTE

Diiwaangalinta

Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuranyihiin arday kasta oo kunool Boston, asago kusoo galaaya diiwaangalin furan, codsi, am imtaxaan laga qaado. Diiwanagalinta waxaa lagu baxshaa hanaan codsi qaas ah. Dhagsii Apply Online si aad ugasho qaybta codsiyada.
Habka ogolaanshaha khaaska ah
Waxaa kujira qayb xisaabin ah ama qayb soojeedin ah
Oonleen kucodso

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican