UP Academy Charter School of Boston

BPS/Khu Học Chánh (Horace Mann Charter)Lớp 6 - 8
215 Dorchester Street, South Boston
Bậc Trường:
Bậc 4

BPS đo lường chất lượng trường học bằng một hệ thống bậc xếp hạng cho tất cả các trường trong học khu. Bậc 1 là điểm chất lượng cao nhất (Xanh Lục); Bậc 4 (Đỏ) là điểm chất lượng thấp nhất.

Do đại dịch làm gián đoạn việc thu thập dữ liệu trong năm 2020 và 2021,
bậc này phản ánh dữ liệu/đánh giá chất lượng của trường từ Mùa Thu năm 2019.

Hỗ Trợ Tập Trung/Có Mục Tiêu
Hỗ Trợ Tập Trung/Có Mục Tiêu
Cấp Tiểu Bang: Hỗ Trợ Tập Trung/Có Mục Tiêu

Các phân cấp của tiểu bang chỉ áp dụng cho các trường khu học chánh và trường đặc quyền và do Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts (DESE) chỉ định.

Để biết thêm thông tin, bạn cũng có thể xem Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi.

Thông Tin Nhanh

people icon
Ghi Danh 213 Học Sinh
apple icon
Học Sinh/Giáo Viên 6:1
shirt icon
Đồng Phục
people icon
Giới Tính Cả Nam và Nữ
bell icon
Thời Gian Bắt Đầu/Kết Thúc 7:35sa-3:00ch
clock icon
Trước giờ học 7:15ch-7:35sa
moon icon
Sau Giờ Học 3:00ch-3:30ch
phone icon
Số Điện Thoại 617-635-8819
envelope icon
Địa Chỉ Email Liên Hệ Với Trường

Thời Gian Di Chuyển

Cập Nhật Địa Chỉ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Lái Xe Không Có Dữ Liệu về Lái Xe
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển

Để xem thời gian di chuyển có sẵn, hãy nhập vị trí của bạn bên dưới.

Sử Dụng Vị Trí Hiện Tại

Lưu ý, học sinh có thể đủ điều kiện được đưa đón tùy theo cấp lớp và khoảng cách từ nhà  tới  trường. Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về việc đưa đón để biết thêm thông tin.

Ghi Danh

Việc tuyển sinh được xác định bằng phương thức lựa chọn ngẫu nhiên miễn phí. Các gia đình có thể đăng ký tuyển sinh trong nhiều lượt lựa chọn ngẫu nhiên ở trường đặc quyền theo ý muốn.
Thời Hạn Đăng Ký Tuyển Sinh Theo Lựa Chọn Ngẫu Nhiên: 1 tháng 3 năm 2019
Đăng Ký Lựa Chọn Ngẫu Nhiên

Giới thiệu về trường học

Trường chúng tôi tập trung tạo ra các môi trường có tổ chức, có tính nghiêm khắc cao và nhiệt tình giúp đỡ, là nơi học sinh có thể phát huy hết khả năng của mình.

Thành Tích Của Trường Học

Dữ liệu thành tích của học sinh hiển thị bên dưới được lấy từ kết quả MCAS Thế Hệ Tiếp Theo. Để biết thêm dữ liệu về các trường, vui lòng truy cập vào trang web của Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts, DESE). Đối với những trường có nhiều cơ sở, dữ liệu dưới đây đại diện cho tất cả các trường trong hệ thống đó, không chỉ riêng một trường, trừ khi có quy định khác. Nếu dữ liệu không hiển thị, nghĩa là dữ liệu về trường đó hiện chưa có (ví dụ: trường có thể không dành cho các lớp đã kiểm tra hoặc quá nhỏ để công bố điểm của mình). 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: DESE không đưa ra quyết định về trách nhiệm giải trình của trường, học khu hoặc tiểu bang cho năm học 2019-2020 do việc hủy bỏ đánh giá của tiểu bang và đóng cửa trường học liên quan đến COVID-19. Kết quả là tiểu bang không cung cấp dữ liệu thành tích nào của học sinh cho năm học 2019-2020.

Thành Tích Tương Đối Của Trường Học

Mức độ cạnh tranh của trường này như thế nào?

thành tích giảm
Đọc: Bang

Kém hơn mức trung bình của bang

thành tích giảm
Toán: Bang

Kém hơn mức trung bình của bang

Có bao nhiêu học sinh đậu MCAS?
Điều này bao gồm điểm cho tất cả các lớp đã kiểm tra trong trường.

Tiếng Anh
Toán

Thông Tin Nhân Khẩu & Sự Đa Dạng

213
Tổng Số Lượt Ghi Danh
Sự Đa Dạng về Học Sinh
67.30
Số FTE
Sự Đa Dạng về Nhân Viên

Thông Tin Bổ Sung

Chương Trình Trước Giờ Học

Mở cửa lúc 7:15 cho bữa sáng

Chương Trình Sau Giờ Học

Ngày học kéo dài Thứ Hai - Thứ Năm; chương trình sau giờ học Thứ Hai - Thứ Năm đến 3:30 và Thứ Sáu đến 1:00.

Mô Tả Đồng Phục

UP Academy Charter School có quy định về đồng phục áp dụng cho tất cả các ngày học và cho tất cả các sự kiện được trường tài trợ.Chính Sách Quy Định Về Đồng Phục Của Trường: Áo cổ bẻ màu đen có logo UAB, thắt lưng, quần/váy kaki. Ngày Học Môn Thể Dục: Áo thể dục của UP, quần thể dục. Tất cả các ngày: giày một màu trắng hoặc đen.

Tùy Chọn Hỗ Trợ

Ghi Danh

Việc tuyển sinh được xác định bằng phương thức lựa chọn ngẫu nhiên miễn phí. Các gia đình có thể đăng ký tuyển sinh trong nhiều lượt lựa chọn ngẫu nhiên ở trường đặc quyền theo ý muốn.
Thời Hạn Đăng Ký Tuyển Sinh Theo Lựa Chọn Ngẫu Nhiên: 1 tháng 3 năm 2019
Đăng Ký Lựa Chọn Ngẫu Nhiên

So với Mục Yêu Thích

Quay về đầu trang
Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất