Sida loo Codsado Dugsiyada Imtaxaanka

 

 

Waa maxay Dugsiyada Imtixaanaadka?

Boston Public Schools (BPS) waxay leeyihiin saddex “dugsiyada imtixaanaadka ah” oo loogu talagalay ardayda ku jirta fasalada 7–12. Meelaha kale ee dalka kamid ah waxaa laga yaabaa inay ugu yeeraan dugsiyada noocan ah “ dugsiyada magnet.”

Saddexda Dugsi ee Imtaxaanka Boston ayaa kala ah:

  1. Boston Latin School

  2. Boston Latin Academy

  3. John D. O'Bryant School of Mathematics and Science

Gelitaanka dugsiyada imtixaanaadka waxaa lagu go'aamiyaa dhibcaha ardayga iyo waxqabadkooda imtixaanka caadiga ah. Dugsi kasta oo imtixaan wuxuu aqbalaa ardayda galaaya fasalka 7 iyo koox kale oo ardayda ah fasalka 9. Dugsiga O'Bryant waxa uu kaloo aqbalaa tiro yar oo arday ah oo galaaya fasalka 10.

 

Yaa uqalma inuu codsado uuna dhigto dugsiyada imxaanka?

Dhammaan waxyaabaha soo socdaa waa inay run ahaadaan:

  1. Ardayda waa in hadda lagu diiwaangeliyaa 6aad, 8aad, ama 9aad fasalka saddexaad (O'Bryant kaliya) si ay codsadaan; iyo 

  2. Ardaydu waa inay ku nool yihiin Magaalada Boston. Cadeyn degenaansho ayaa looga baahan yahay ardayda hada dhigta Dugsiyada Dadweynaha Boston. 
     

Sidee ayaad u codsanaysaa Dugsiyada Imtaxaanka?

Intii lagu jiray 25 sano ee lasoo dhaafay, BPS waxay adeegsatay Imtaxaanka Galitaanka Dugsiga ee Madaxa Banaan (ISEE) oo qayb ka ahaa shuruudeeda galitaanka dugsiga ee dugsiyadeeda sadexda ah ee imtaxaanaadka qaada.

Laga bilaabo Feebaraayo 2020, imtaxaanka ISEE mar danbe ma ay adeegsan doonto BPS si ay ugu salayso imtaxaanka galitaanka dugsiyada. Waxaan bixin doonaa xog iyo tilmaan dheeraad ah oo ku aadan marka heerka galitaanka dugsiga imtaxaanka oo cusub ay xulato BPS.

Wixii xog dheeraad ah, fadlan akhri bayaankeena dhamaystiran ee ku aadan Baabi'inta Imtaxaanka ISEE ee Dugsiyada Imtaxaanka ee BPS.

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican