Macluumaad kusaabsan Boston School Finder

Hadafka Barta Boston School Finder waa in laga taageero qoysaska siday kudooran lahaayeen dugsi kuhaboon caruurtooda iyo qoysaskooda. Waxaan soo aruurinaa aana wadaagnaa macluumaad lafahmi karo, oo bulshada oo dhan furan kaasoo kusaabsan dugsiyada Boston Public Schools (BPS), charter public schools, iyo parochial schools. Macluumaadkaan waxaa loosoo bandhigaa qaab ay fududahay in lafahmo.

Boston School Finder waxaa markiisii koobaad lasameeyay 2017. Naqshada webseetka waxaa lagu sameeyay talooyin ay bixiyeen waalidiinta reer Boston. Macluumaadka bartii hore waxaa kujiray macluumaad lagasoo qaatay: saddex xog aruurin oo lagu sameeyay qoysaska reer Boston sanadihii 2017 iyo 2018, in kabadan 100 kooxood oo kuwa wax diirada saara ah iyo waraysisi shaqshaqsi ah loola yeeshay qoysaska, iyo wada shaqayn lala sameeyay in kabadan 70 urur oo kuwa bulshada ah.

 

Waxaan kaguul gaaraynaa shaqadeena anagoo:

1. Diirada saarayna qoysaska iyo iskaashatadooda. Waxaan si adag unaqshadaynaynaa una dhisaynaa wax soosaar kusalaysan wax kabarashada iyo lafalgalida qoysaska, waxaana bixinaynaa nidaam macluumaad oo hufan oo ku aadan dugsiyada aana siinayno qoysaska iyo iskaashatadooda. Waxaan kor uqaadnaa helitaanka, gaar ahaana dadka awal aan taageerada lasiin jirin ama latakoori jiray.

2. Waxaan si firfircoon udhiirigalinaa bulshada anagoo siinayna adeegyo cadaalad ah dhamaan qaybaha ay qusayso. Waxaan kucasuumaynaa dhamaan xubnaha bulshada inay gacan kagaystaa dhismaha qalabka ugu wax soosaarka badan loogana heli ogyahay si ay udoortaan dugsiyada ay rabaan. Waxaan dhiirigalinaynaa khibrada iyo wadashaqaynta bulshada, gaar ahaana wada shaqaynta qoysaska awal aan lataageeri jirin ee reer Boston. Waxaan wadaagnaa macluumaad ama talooyin wax ku ool ah, waxaana kataageernaa bulshada waalidiinta Boston iyo iskaashatadooda siday walaacyadooda uuujin lahaayeen uguna soobandhigi lahaayeen baahiyahooda madaxda iyo xeer dajiyaasha ladoorto.

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican