St. John Elementary School

Lekòl pawasyal/relijyeK0 - 8yèm
9 Moon Street, Central

Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 290 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 12:1
shirt icon
Inifòm Wi
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 7:55am-2:30am
clock icon
Anvan lekòl 7:30am-7:55am
phone icon
Nimewo telefòn617-227-3143
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
Ikòn pou sit wèb la
Sit entènèt Ale sou sit entènèt

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Aplikasyon obligatwa. Klike sou lyen ki pi ba a pou jwenn enfòmasyon sou admisyon.
Aplikasyon sou entènèt

Enfòmasyon sou lekòl la

St. John School rests in North Square, located on the Freedom Trail in Boston's historic North End. Since 1873, it has touched the lives of generations of children in the heart of a dynamic city.

Reaching beyond the border of a storied neighborhood, St. John School serves students from all backgrounds and from all parts of Boston and beyond. The school cherishes the diversity of its student body and takes full advantage of the cultural and educational resources of an urban setting.
 

Frè lekòl yo ak èd finansye a

Lekòl ki rele St. John Elementary School chaje yon frè eskolè epi li ofri èd finansye. Aprann plis isit la.

Lòt Enfòmasyon

Anba pwogram lekòl

Elèv ka rive ak jwenn sipèvizyon nan 7:30 a.m. san frè.

Pwogram apre lekòl

Swen apre lekòl disponib pou klas K0-6yèm. 

Aktivite yo gen ladan: Klèb Ted Ed, Kou Lang Chinwa ak Italyen, Kodaj, Scratch, Scratch Jr. Leson Mizik, Jeni, Eskout Ti Fi, Dram, Dans.

Deskripsyon Inifòm

Nou itilize Collegiate House ak Lands End lè nou bezwen inifòm.

Opsyon sipò yo

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la