Enskri nan Bilten Enfòmasyon Boston School Finder a

 

Boston School Finder voye bilten nouvèl pa imèl regilyèman pou fanmi nou yo, epitou pou dirijan lekòl yo, desidè yo, ak lòt pwofesyonèl nan edikasyon.

Bilten nou yo bay dènye nouvèl ki gen sou sit la ak rapèl itil sou enskripsyon, sa gen ladan dat enskripsyon ak demann admisyon nan lekòl yo, rapèl pou evènman kominotè, ak plis ankò. Enskri kounye a pou resevwa nouvèl sou enskripsyon nan Lekòl Piblik Boston yo, kijan pou fè demann admisyon nan lekòl piblik endepandan yo nan Boston, ak lòt enfòmasyon itil sou enskripsyon nan lekòl nan Boston nan tout kalite lekòl yo. 

Mete enfòmasyon w pi ba a pou enskri pou imèl nou yo. Nou p ap janm bay ankenn lòt òganizasyon ni non w, ni imèl ou, ni lòt enfòmasyon.

* indicates required
Mwen se yon...
Mwen enterese nan klas ki annapre yo:

Gade ansyen bilten nouvèl nou yo.

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la