Enskri nan lis imèl Boston School Finder a

 

Bilten nouvèl Boston School Finder a pataje mizajou sit la ak rapèl ki itil pou enskripsyon, sa gen ladann dat aplikasyon yo, rapèl pou evènman yo ak plis ankò. Jwenn mizajou pou enskripsyon nan Lekòl Piblik Boston yo, kijan pou aplike pou lekòl piblik endepandan nan Boston yo ak lòt enfòmasyon itil sou enskripsyon nan lekòl nan Boston nan tout sektè yo. Enskri jodi ya pou ou ka rete branche.

Nou p ap janm pataje non ou, imèl ou oswa nenpòt lòt enfòmasyon ou avèk okenn lòt òganizasyon. 

* indicates required
Mwen se yon...
Mwen enterese nan klas ki annapre yo:
Mwen enterese tou nan...
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la