Jwenn yon Lekòl ki Byen Apwopriyenan Boston

Boston School Finder se sèl sit entènèt ki gen done santralize, fasil pou konprann sou tout lekòl yo nan Boston, tradui nan uit lang. Nou ede fanmi tankou pa w la nan ba w zouti pou jwenn yon lekòl ki ale byen avèk pitit ou a epi pou enskri l ladan — kèlkeswa kalite lekòl li ta ka ye.

Pou kòmanse klike pi ba a.
 

OSWA
Ki sa w panse sou lekòl ki nan vil Boston yo?

N ap kolabore ak ACT Boston pou n ka konnen ki pwoblèm edikasyon k ap plis enterese kominote a e pou n konnen ki jan chak kandida pou majistra a prevwa rezoud pwoblèm sa yo. >> Klike isit la pou reponn yon ti sondaj ki pap pran w plis pase 10 minit <<

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la