Kijan nou kolekte done yo

 

Boston School Finder rasanble piblikman done ki disponib yo nan yon sèl anplasman, li rann done enpòtan yo disponib pou fanmi yo ak patnè yo. Òganizasyon an te devlope relasyon nan tout sektè yo pou bay paran yo enfòmasyon ki pi egzak e pi ajou. Nou mete ak Boston Public Schools (BPS), Archdiocese of Boston, Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ak lekòl piblik endepandan yo endividyèl yo, pami lòt yo, pou rasanble tou done lekòl yo nan yon sèl platfòm ki fasil pou itilize.

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la