Sida aan Macluumaadka Kusoo aruurino

 

Boston School Finder ayaa soo aruuriya macluumaadka sida guud looheli karo iskuguna keena hal goob, taasoo kadhigaysa macluumaadka aasaasiga ah mid si fudud lagu heli karo ayna heli karaan waalidiinta iyo iskaashatadooduba. Ururka ayaa xariiro lasameeyay dhamaan qaybaha ay qusayso si waalidiinta loosiiyo maclumaadka ugu saxan ee ugu danbeeyay. Waxaan iskaashi laleenahay Boston Public Schools (BPS), Archdiocese of Boston, the Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Dugsiga Hoose iyo Sare ee Massachusetts) iyo dugsiyada gaarka looleeyahay ee charter ka, iyo hay'ado kale, si aan iskugu gayno dhamaan macluuaadka dusgiyada hal bar oo ay fududahay in la adeegsado.

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican