Cách thức chúng tôi Thu Thập Dữ Liệu

 

Boston School Finder thu thập dữ liệu có sẵn công khai vào một vị trí duy nhất, giúp các gia đình và đối tác của họ tiếp cận dữ liệu quan trọng dễ dàng hơn. Tổ chức đã phát triển mối quan hệ trên tất cả các khu vực để cung cấp cho phụ huynh những thông tin chính xác và cập nhật nhất. Chúng tôi hợp tác với các Trường Công Lập Boston (BPS), Tổng Giáo Phận Boston, Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts (DESE) và các trường đặc quyền riêng biệt, cùng với nhiều cơ sở khác, để tổng hợp tất cả các dữ liệu trường học vào một nền tảng dễ sử dụng.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất