Rukumo Iimaylada Wararka Boston School Finder

 

Boston School Finder ayaa diraysa waraaqaha wararka iimeelka oo joogto ah loona diraayo qoysaska, iyo sidoo kale hogaamiyaasha dugsiga, siyaasad sameeyaasha, iyo xirfadlayaasha kale ee waxbarashada.

Joornaalkeena ayaa bogga ku wadaagaysa waxyaabaha cusub iyo xusuusinta isdiiwaangelinta, taasi oo ay qeyb ka tahay taariikhyada codsiyada, xusuusinta dhacdooyinka iyo wixii dheeraadka ah. Rukumo hadda si aad u hesho xogta ugu danbaysa diiwaangelinta Dugsiyada Dadweynaha ee Boston, sida loo dalbado iskuullada charter ee ku yaal Boston, iyo macluumaad kale oo waxtar leh oo ku saabsan diiwaangelinta dugsiga ee Boston ee dhammaan noocyada iskuulada. 

Gali xogtaada halkaan hoose si aad iskaga qorto imeeladeena. Marnaba hay'aadaha kale lama wadaagayno magacaaga, iimaylka, ama macluumaad kale.

* indicates required
Waxaan ahay...
Waxaan danaynayaa Fasalada Dugsiga ee soo socda:

Booqo wararkii hore ee iimeelada.

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican