Rukumo Iimaylada Boston School Finder

 

Joornaalka Boston School Finder ayaa bogga ku wadaagaysa waxyaabaha cusub iyo xusuusinta caawin leh oo isdiiwaangalinta, oo ay qeyb ka tahay taariikhyada codsiyada, xusuusinta dhacdooyinka, iyo wax badan. Hel wararka diiwaangelinta Boston Public School, sida loo codsado dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Boston, iyo warbixinta kale ee caawinta leh ee ku saabsan diiwaangelinta dugsiga ee Boston oo qaybaha oo dhan ah. Rukumo maanta si aad ula socotid.

Marnaba hay'aadaha kale lama wadaagayno magacaaga, iimaylka, ama macluumaad kale. 

* indicates required
Waxaan ahay...
Waxaan danaynayaa Fasalada Dugsiga ee soo socda:
Waxaa kale oo aan danaynayaa...
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican