Subscribe to Boston School Finder Newsletters

 

Boston School Finder delivers two weekly email newsletters: our Great-Fit Schools Update newsletter just for families on Thursdays and our Community Partner Bulletin on Fridays for school leaders, policymakers, and other education professionals on Fridays.

Our newsletters shares site updates and helpful reminders for enrollment, including application dates, event reminders, and more. Subscribe now to receive updates for Boston Public School registration, how to apply to charter schools in Boston, and other helpful information about school registration in Boston across all types of schools. 

Get in the know and subscribe today!

Marnaba hay'aadaha kale lama wadaagayno magacaaga, iimaylka, ama macluumaad kale. 

* indicates required
Waxaan ahay...
Waxaan danaynayaa Fasalada Dugsiga ee soo socda:
Waxaa kale oo aan danaynayaa...

View previous email newsletters.

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican