John F. Kennedy Elementary School

BPS/Khu Học ChánhK1 - 5
7 Bolster Street, Jamaica Plain
Bậc Trường:
Bậc 1

BPS đo lường chất lượng trường học bằng một hệ thống bậc xếp hạng cho tất cả các trường trong học khu. Bậc 1 là điểm chất lượng cao nhất (Xanh Lục); Bậc 4 (Đỏ) là điểm chất lượng thấp nhất.

Đạt hoặc Vượt Mục Tiêu
Đạt hoặc Vượt Mục Tiêu
Cấp Tiểu Bang:Đạt hoặc Vượt Mục Tiêu

Các phân cấp của tiểu bang chỉ áp dụng cho các trường khu học chánh và trường đặc quyền và do Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts (DESE) chỉ định.

Để biết thêm thông tin, bạn cũng có thể xem Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi.

Thông Tin Nhanh

people icon
Ghi Danh 347 Học Sinh
apple icon
Học Sinh/Giáo Viên 15:1
shirt icon
Đồng Phục
people icon
Giới Tính Cả Nam và Nữ
bell icon
Thời Gian Bắt Đầu/Kết Thúc 8:30sa-3:10ch
phone icon
Số Điện Thoại 617-635-8127
envelope icon
Địa Chỉ Email Liên Hệ Với Trường
link icon
Chuyến Tham Quan Ảo N/A

Thời Gian Di Chuyển

Cập Nhật Địa Chỉ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Lái Xe Không Có Dữ Liệu về Lái Xe
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển

Để xem thời gian di chuyển có sẵn, hãy nhập vị trí của bạn bên dưới.

Sử Dụng Vị Trí Hiện Tại

Lưu ý, học sinh có thể đủ điều kiện được đưa đón tùy theo cấp lớp và khoảng cách từ nhà  tới  trường. Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về việc đưa đón để biết thêm thông tin.

Ghi Danh

Việc tuyển sinh vào Boston Public School (BPS) được xác định bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên theo địa chỉ nhà. Nhấp vào Đăng Ký Ngay để xem chỗ còn trống.
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho các lớp K0, K1, 6, 7 và 9
Ngày 29 tháng 1 năm 2021
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho các lớp K2 và các lớp khác
Ngày 5 tháng Tư năm 2021
Đăng Ký Ngay

Giới thiệu về trường học

John F. Kennedy School hướng đến việc chuẩn bị cho học sinh đáp ứng được các yêu cầu cao theo tiêu chuẩn của Thế Kỷ 21. Vì vậy, các học sinh của John F. Kennedy sẽ trở thành những nhà tư tưởng hòa đồng, sáng tạo, nhà giải quyết vấn đề khéo léo, nhà truyền thông hiệu quả và hiểu biết về công nghệ. Các em cũng sẽ trở thành những người Tích Cực, Tự Tin, Kỷ Luật, Tôn Trọng, Tốt Bụng và Trung Thực. Chương trình đào tạo của chúng tôi hỗ trợ các kỹ năng mạnh mẽ về đọc viết căn bản và toán.

Thành Tích Của Trường Học

Dữ liệu thành tích của học sinh hiển thị bên dưới được lấy từ kết quả MCAS Thế Hệ Tiếp Theo. Để biết thêm dữ liệu về các trường, vui lòng truy cập vào trang web của Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts, DESE). Đối với những trường có nhiều cơ sở, dữ liệu dưới đây đại diện cho tất cả các trường trong hệ thống đó, không chỉ riêng một trường. Nếu dữ liệu không hiển thị, nghĩa là dữ liệu về trường đó hiện chưa có. 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: DESE không đưa ra quyết định về trách nhiệm giải trình của trường, học khu hoặc tiểu bang cho năm học 2019-2020 do việc hủy bỏ đánh giá của tiểu bang và đóng cửa trường học liên quan đến COVID-19. Kết quả là tiểu bang không cung cấp dữ liệu thành tích nào của học sinh cho năm học 2019-2020.

Thông Tin Nhân Khẩu & Sự Đa Dạng

347
Tổng Số Lượt Ghi Danh
Sự Đa Dạng về Học Sinh
38.10
Số FTE
Sự Đa Dạng về Giáo Viên

Duy Trì Giáo Viên

Trường Học
80.8%
Học Khu
87.1%
Tiểu Bang
87.7%

Thành Tích Của Học Sinh

Thông Tin Bổ Sung

Chương Trình Trước Giờ Học

Chương trình BOKS trước giờ học, YMCA trước giờ học 

Chương Trình Sau Giờ Học

Dạy kèm Simmons College (America Learns) cho lớp 1-2; chương trình bóng đá và viết America SCORES cho lớp 3-5. City Year cho lớp 3-5; bồi dưỡng Sau Giờ Học về công nghệ robot, kỹ thuật và khoa học.

Uniform Description

Quần/chân váy/yếm màu xanh hải quân mặc kèm với áo thun cổ bẻ hoặc áo cánh màu trắng.

Lộ Trình

Bảo đảm xếp chỗ vào lớp 6 tại Curley K-8 School.

Tùy Chọn Hỗ Trợ

Ghi Danh

Việc tuyển sinh vào Boston Public School (BPS) được xác định bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên theo địa chỉ nhà. Nhấp vào Đăng Ký Ngay để xem chỗ còn trống.
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho các lớp K0, K1, 6, 7 và 9
Ngày 29 tháng 1 năm 2021
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho các lớp K2 và các lớp khác
Ngày 5 tháng Tư năm 2021
Đăng Ký Ngay

So với Mục Yêu Thích

Quay về đầu trang
Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất