Ilaha Ardayda Barata Af Ingiriiska

 

Adeegyada Waxbarashada Gaarka ah, dhagsii halkaan.

 

Overview

Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE) ayaa kadoonaysa dhamaan qoysaska caruurtooda kaqoraaya dugsiyada dawlada ee gobalka Massachusetts inay maraan Xog aruurinta Luuqada Gurigga.  Ayadoo laraacaayo jawaabaha aad kubixiso xog aruurinta Luuqada Gurigga, ardaygaaga ayaa mari kara imtixaanka kubiirista dugsiga. Imtixaankaan ayaa xaqiijinaaya in cunugu uqalmo Taageerada Luuqada Ingiriiska iyo inkale.

Haddii aad ardaygaagu ubaahnayn taageerada dheeriga ah ee luuqada Ingiriiska waxay raacayaan dhamaan hanaanka rasmiga ah ee codsiga loogana qorayaayo dugsiga.

Haddii aad ardaygu ubaahan yahay taageerada dheeriga ah ee Luuqada Ingiriiska, wuxuu ardaygu ubaahan karaa inuu kubiiro dugsi gaar ah kaasoo leh barnaamij gaar ah loona diyaarshay inuu adeegyada aasaasiga ah siiyo cunugaaga.

 

Boston Public Schools (BPS)

  • Enrolling in School for the First Time: The quickest, most direct path for enrollment in schools and in specialized language support services is through DiscoverBPS. You will register your child and set up a time to take a language assessment. BPS recommends that you register during priority registration, and register to take the test as quickly as possible, the September prior to when your child will enter school. Based on the results of that assessment, the district will support you in choosing a school.

  • Transitioning Schools: Initially, school-based staff at your current school will communicate with the district staff to place your student. However, don’t be afraid to advocate for your child. If your child is not receiving the support they need, make an appointment to speak with the school principal or with the district office for additional support.

  • List of SEI (Sheltered English Immersion) BPS Schools by Language

  • List of Dual Language/Two-Way Immersion BPS Schools

 

What about ELL Services at other Boston schools?

  • Other schools such as charter schools, private independent schools, and private religious affiliated schools each follow their own separate registration and enrollment in language services process. Ensure you stay in touch with the school throughout the process.

 

Other Helpful Resources

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican