Raadso dugsiyada kugu habboon ee kuyaalaBoston

Boston School Finder waa aalada kaliya ee dugsiyada lagu raadsho taasoo ay kujiraan macluumaadka dhamaan dookhyada dugsiyada Boston kuyaala looguna talagalay in qoysasku adeegsadaan macluumaadkaas oo hal bar kuwada jira. Waxaan udhisanahay waalidiinta, anagoo kaashanayna talooyinka waalidiinta iyo ardayda dhamaan daafaha Boston.

AMA
CHARTER SCHOOL LOTTERY APPLICATION DEADLINE:

Apply online to the Boston Charter School Lottery by Saturday, Feb. 29, 2020. It's free to apply.

Halkaan dhagsii si aad u hesho xog dheeraad ah >>

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican