Raadso dugsiyada kugu habboon ee kuyaalaBoston

Boston School Finder waa webseetka kaliya oo leh xogta guud, oo ay fududahay in la fahmo xogta kusaabsan dugsiyada Boston, taasoo loo turjumay sideed luuqadood. Waxaan taageernaa qoysaska sida kaaga oo kale ah annagoo ku siinayna qalabkii aad ku heli lahayd oo uga qori lahayd cunuggaaga dugsi ku habboon— nooc kasta oo dugsigu noqdaba.

Billoow adoo hoos gujinaaya.
 

AMA
Isbadallada Bogga Dugsiga ayaa Dhawaan la Samayn doonaa

Xili aan u diyaar garoobayno hananaka diiwaan gelinta dugsiga xili dayreedkaan, isha ku haay isbadallada lagu samayn doono Bogageena Dugsiga iyo Kiishada Diiwaan Gelinta Dugsiga. Xaqiiji inaad iska diiwaan geliso iimeelkeena halkaan si aad u hesho xogihii ugu danbeeyay.

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican