Aalada Diiwaangelinta Dugsiga ee Qoysaska

 

Qalabkeena balaaran diiwaangelinta dugsiga hoose wuxuu ka dhigayaa howsha mid ay fududahay in la fahmo wuxuuna kugu hagayaa nidaamka si aad u sameyso qorshe aad ugu raadiso dugsi ku habboon qoyskaaga.

1. Baro Fursadaha Iskuulkaaga

2. Baro Sida la iskaga Diiwaangaliyo Ikhtiyaariyada kala Duwan ee Dugsiga

3. Get Organized with Registration Calendars & Timelines

4. More Resources You May Need

5. Sida loo Isticmaalo Websaytka yaga (Muuqaal: Ingiriis ah)

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican