Maxay Kadhigan Tahay Tayada Dugsiga?

 

Mid ka mid ah su'aalaha ugu badan oo ay qoysasku na waydiiyaan ayaa ah: Sideen ku doortaa dugsiga ugu fiican?

Jawaabtu way adag tahay, maadaama xaaladda qoys kasta ay tahay mid gaar ah. Haddii aan nahay barta Boston School Finder, kuma bixinno dugsiyada qiimayno anaga noo gaar ah. Taa badalkeeda, waxaan si xoogan u aaminsanahay in qoys kasta uu akhriyo xogta guud ee bulshada u furan oo ku saabsan dugsi kasta oo ay xiiseeynayaan, ayna booqdaan dugsiyada (lifaaqyada dhawaan ayaa lasoo daabacayaa) si aad u fahanto helitaanka qiyamkaaga. 

Haddii aad raadinayso tilmaan dheeri ah oo ku saabsan sida loo doorto dugsiga ugu fiican ilmahaaga iyo qoyskaaga, fadlan ka fiiri Tusmadeena Sida Loo Doorto dugsiga Kuugu Haboon (lifaaqa dhawaan ayaa lasoo daabacayaa). 

Boston School Finder waxay kula talinaysaa in qoys kasta uu akhriyo Xogta Isla Xisaabtanka. Waxaa jiro laba ilood oo aad dulmar ku samayn karto: 

In kasta oo xogta isla xisaabtanku ay tahay cabiraad aan waxtar ahayn kaligeed, hadana waxay qoysaska siisaa qaybo muhiim ah oo macluumaad ah oo ay tixgeliyaan inta lagu jiro raadinta dugsigaaga. 

Waa maxay macnaha "Heerka Gobolka" ee ku qoran Bogga Dugsi ee websaydhkaaga?

Boggaga dugsiyadeena dadwayanaha (Boston Public Schools iyo dhammaan dugsiyada Commonwealth Charte) waxaa ku jiri kara macluumaad la xariira booska ay uga jiraan “State Level (Heerka Gobalka).” Heerka Gobolka ee dugsiga ayaa ah hal tilmaame oo muujinaaya tayada dugsiga ay u aqoonsatay inuu ka mid noqdo dugsiyada dadweynaha Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Dugsiga Hoose iyo Sare ee Gobalka Massachusetts). Heerkaan gobolku wuxuu tixgalinayaa:

 • Aqoonta ardaydu ka keenaan natiijooyinka imtaxaanka NextGen MCAS, imtaxaanka caadiga ah ee gobalka Massachusetts oo lagu qiimeeyo waxbarashada aqooneed ee ardaydu ka gaaraan maadooyin gaar ah;

 • Hormarka ama kobaca ardaydu ka sameeyaan natiijooyinka imtaxaanka caadiga ah;

 • Tirada Ardayda dhamaysa Dugsiga sare (oo lagu cabiro dugsiyada sare);

 • In ardayda barata af Ingiriisigu ay hormar ka samaynayaan dugsiga iyo in kale;

 • In ardaydu si toos ah u xaadiraan dugsiga iyo in kale;

 • In ardaydu qaataan casharada dheeraadka ah iyo in kale;

Sanad kasta gobalku wuxuu hiigsiyo u dajiyaa dugsi kasta iyo degmo kasta ayadoo la raacaayo shuruudaha kore. Haddii dugsiyadu si guud samaynayaan horumaradaas, ama samaynayaan dadaalkii laga rabay inay ka gaaraan imtaxaanka maadooyinka MCAS (kudhawaad 85% ee dugsiyada ku yaala gobalka), dugsiyada waxaa loo aqoonsadaa mid kamid ah qaybaha soo socda:

 • Dugsiyada Aqoonsiga (Magacaabista ugu wanaagsan ee ay qoondeysay DESE)

 • Dugsiyada buuxiyay Yoolka

 • Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay

Haddii ardayda kujira dugsiyadaas AYSAN buuxin hiigsiyadaas (kudhawaad 15% dugsiyada ku yaala gobalka), dugsiyada waxaa lagu daraa mid kamid ah qaybaha soo socda:

 • Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo

 • Taageero Balaadhan/Dhamaystiran (Magacaabista ugu hooseysa ee ay qoondeysay DESE)

Haddii aad ku aragto “Macluumaad aan dhameystirneyn” oo ku qoran Heerkooda Gobolka, waxay u noqon kartaa sabab la xariirta:

 • In dugsigu aad ayuu u yar yahay uusana haysan xog ku filan

 • In dugsi cusub yahay aysana wali jirin xog kufilan

 • Dugsigu mahaysto ardayda dhigta fasalada laga qaado imtaxaanka MCAS (Fasalada 3-8 iyo 10)

Heerarka Gobolka waxaa sanad kasta wax Kabadasha DESE. Boston School Finder ayaa kusoo daabacda xogta Heerka Gobalka bogaga dgsigeena, ayadoo ay la socoto xogta kale ee isla xisaabtanka dugsiyada. Waxaad macluumaad dheeraad ah kahelaysaa adoo booqanayaa Barta Islaxisaabtanka ee DESE.

Waa maxay macnaha "Tier 1," "Tier 2, iwm"ee ku qoran Bogga Dugsiga ee bartaada?

Marka lagu daro heerarka Gobolka, Boston Public Schools (BPS) waxay adeegsadaan Qaabdhismeedkooda Tayada Dugsiga (SQF) si loo qiimeeyo waxqabadka iyo tayada dugsiyadooda degmada. Nidaamkaan waxaa soo saaray BPS iyo iskaashatada kale ee bulshada. 

Iskuulada waxaa loo qoondeeyay dhibco ka bilaabma 0-100 iyadoo lagu saleynaayo cabbiraado shan aag lagu sameeyo: 

 1. Dadaalka aqooneed ee Ardayga

 2. Waxbarida iyo Waxbarashada

 3. Qoyska, Bulshada, iyo Dhaqanka

 4. Hoggaaminta iyo Wada shaqeynta

 5. Helitaanka Ardayda iyo Fursadaha

Markaas kadib ayaa dugsiga loo qoondeeyaa heerka tayo dugsiga oo ka biloowda 1-4. Dugsiyada Tier 1 waa dugsiyada ugu wanaagsan ee loo ay ardayda ku darto BPS, halka Tier 4 ay yihiin kuwa ugu hooseeya. 

Heerarka dugsiyada waxaa la cusbooneysiiyaa labadii sanaba mar. Waxa jira Dugsiyada qaarkood (sida xarumaha waxbarashada carruurta iyo waliba waxbarashadda gaarka ah iyo dugsiyada badalka ah) oo aan la siin dhibco maxaa yeelay ma haystaan arday qaadata imtixaanaadka caadiga ah ama ama ah dugsiyo qaas ah.

BPS waxay ku sababaynaysaa labadaba fogaanta iyo heerarka tayadeeda dugsiga markay dhisayso Xeerkeeda Qorista Dugsiyada Xaafada Kuyaala (HBAP) markay siinayso qoysaska liiskooda dookhyada dugsiyada ay heli karaan.

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican