Boston Latin School

BPS/Degmada (dugsiga imtixaanka)7aad - 12aad
78 Avenue Louis Pasteur, Fenway
Heerka Dugsiga:
Tier 1

BPS waxay cabirtaa tayada dugsiga ayadoo adeegsanaysa hanaanka heerarka kala sareeya oo lagu cabiro dhammaan dugsiga degmada. Heer 1 ayaa ah buundada ugu saraysa dhanka tayada (cagaar); Heerka 4 (Casaan) ayaa ah heerka ugu hooseeya dhanka tayada.

Dugsiyada Buuxiyay ama Dhaafay Yoolalkii laga rabay
Dugsiyada Buuxiyay ama Dhaafay Yoolalkii laga rabay
Heer Gobolka: Dugsiyada Buuxiyay Yoolalkii laga rabay

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta2453 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 21:1
shirt icon
Yunifoomta Maya
people icon
Waxbarashada jinsi ahaan Iskujirka ah
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 7:45am-2:15pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-635-8895
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuran yihiin arday kasta oo kunool Boston. Aqbalaada ardayda waxaa lagu go'aanshaa diiwaangalin furan, bakhtiya nasiib, codsi, ama imtaxaan. Diiwaangalinta waxaa lagu baxshaa imtaxaan.
Kabaro Macluumaad dheeri ah

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

Boston Latin School, ee la aasaasay 1635, waa dugsiga ugu da'da weyn Maraykanka. Latin School wuxuu u adeegaa ardayda bulshooyinka dhaqaala ahaan iyo dhaqan ahaan la matalo. BLS wuxuu kashaqeeyaa inuu ku sababeeyaan ardaydooda waxbarashada heerka sare ee casriga ah sida diyaargarowga waxbarashada kulliyada guusha ah, muwaadaniinta masuulka ah ee ka qaybgalo, iyo nolosha abaalmarinta.

Sharaxaada Kooban

 • 2,440 Ardayd ayaa dhigata.
 • Manhajka sharafaynada caqabad ah oo ay la jiraan in 27 koorsooyinka kala duwan ee Meeleynta Hormarsan ah intaa waxaa dheer bixinada koorsada joogtada ah.
 • Bulshooyin waxbarasho oo yaryar looguna talagalay fasalada 7 iyo 8.
 • Taageerada dugsiga ku salaysan ardayda oo heerar walba ah, sidoo kale iskaashi xoogan oo laleenahay Isbitaalka Caruurta si ardayda looga caawiyo caqabadaha dhanka bulshada iyo dareenka, taageerana loosiiyo qoysaska iyo shaqaalaha dugsiga.
 • Aqoonsi qaran ayuu dugsigu haystaa: Kaasoo ay ay kuqiimaysay Laanta Warbixinta Maraykanka iyo Aduunka: dugsiga nambar 1 uga jira gobalka Massachusetts; Maraykanka uga jira booska 48 sanadkii-- 2018.
 • Barnaamijka farshaxanka aan caadiga ahayn, ee xawaaraha kusocda oo lagu sameeyo banaanka iyo gudaha dugsiga: in kabadan nus kamid ah ardayda ayaa kaqaybgala casharada tababarka iyo qalabka muusiga ama farshaxanka muuqda.
 • Ogolaanshaha kulliyada: 99%
 • Adeega waxbarashada dhaafsan ee balaaran, ciyaarta, bulshada iyo fursadaha fanaannimada.
 • Barnaamijka ciyaaraha kaladuwan: 31 ciyaarood; 59 kooxood.
 • Iskaashiyaal badan oo firfircoon, oo ay ku jiraan: Boston University, Children’s Hospital, Stewart Gardner Museum, iyo State Street Bank
 • ESL ta Manhajka Guud.

Dookhyada Taageerada

Macluumaadka dugsiga

Xogta dadaalka aqooneed ee hoos ku qoran waxaa loogu talagalay natiijooyinka ardayda danbe ee aadan doona Imtaxaanka MCAS. Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .

Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waa isla xogta dhamaan dugsiyada kujira ururkaan, mana ahan kaliya xogta dugsiga kaliya. 

Haddii aadan arkin xogta, lagama heli karo dugsigaas. 

Cabirka Qalin jabinta
Dhamaan Ardyada
97.6%
Ardayda Naafada ah
90.9%
Baahiyaha Badan qaba
96.7%
EL
-%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
94.2%
Ashiyaan
99.1%
Hispanic/Latino
95.4%
hindida Mareykan ama Udhashay Alaska.
-%
Caddaanka
98.2%
Udhashay Hawai ama Pacific. Islander
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
100%
Dadaalka aqooneed ee Ardayga
Heerka Haynta Macalimiinta
Dugsiga
95.8%
Degmada
79%
Gobalka
85%
Heerka Xaadiritaanka Ardayda ee Kuleejada
Dhamaan Ardyada
91.9%
Ardayda Naafada ah
-%
Baahiyaha Badan qaba
91.2%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
96.1%
Hispanic/Latino
95.2%
Caddaanka
91.1%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
2440
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
Kaladuwanaanta Macalinka
150.00
Xisaabta FTE

Barnaamijyada kabaxsan Manhajka

Ciyaaraha
Xiliga Dayrta: Co-Ed, Ciyaaraha Wadanka Gudihiisa - Wiilasha/Gabdhaha, Kubada Cagta, Goolafka - Co-Ed, Soosar - Wiilasha/Gabdhaha, Dabaasha – Gabdhaha, Kubada Laliska - Gabdhaha
Xliga Jilaalka: Kubada Kolleyga - Wiilasha/Gabdhaha, Chearleading- Coed, Wareega cadayska - Co-Ed, Laalacshoowg - Wiilasha/Gabdhaha, Orodka Gudaha - Wiilasha/Gabdhaha
Xiliga Gu'ga: Baseball-ka, Koox - Wiilasha/Gabdhaha, Lacrosse- Wiilasha/Gabdhaha, Orodka Banaanka-Wiilasha/Gabdhaha, Doon kaxaynta - Co-Ed, Sftball, Tayniska - Wiilasha/Gabdhaha, Kubada Lalaiska - Wiilasha

Diiwaangalinta

Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuran yihiin arday kasta oo kunool Boston. Aqbalaada ardayda waxaa lagu go'aanshaa diiwaangalin furan, bakhtiya nasiib, codsi, ama imtaxaan. Diiwaangalinta waxaa lagu baxshaa imtaxaan.
Kabaro Macluumaad dheeri ah

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican