Boston Latin School

BPS/Degmada (dugsiga imtixaanka)7aad - 12aad
78 Avenue Louis Pasteur, Fenway
Dugsiyada buuxiyay Yoolka
Dugsiyada buuxiyay Yoolka
Heer Gobal: Dugsiyada Buuxiyay Yoolalkii laga rabay

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeri ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta2453 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 21:1
shirt icon
Yunifoomta Maya
people icon
Waxbarashada jinsi ahaan Iskujirka ah
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 7:45am-2:15pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-635-8895
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

All Boston Public School (BPS) high schools are open to any student who lives in Boston. Admission may be determined via open enrollment, lottery, an application, or exam. Admission to this school is based on an exam.
Kabaro Macluumaad dheeri ah

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

Boston Latin School, ee la aasaasay 1635, waa dugsiga ugu da'da weyn Maraykanka. Latin School wuxuu u adeegaa ardayda bulshooyinka dhaqaala ahaan iyo dhaqan ahaan la matalo. BLS wuxuu kashaqeeyaa inuu ku sababeeyaan ardaydooda waxbarashada heerka sare ee casriga ah sida diyaargarowga waxbarashada kulliyada guusha ah, muwaadaniinta masuulka ah ee ka qaybgalo, iyo nolosha abaalmarinta.

Sharaxaada Kooban

 • 2,440 Ardayd ayaa dhigata.
 • Manhajka sharafaynada caqabad ah oo ay la jiraan in 27 koorsooyinka kala duwan ee Meeleynta Hormarsan ah intaa waxaa dheer bixinada koorsada joogtada ah.
 • Bulshooyin waxbarasho oo yaryar looguna talagalay fasalada 7 iyo 8.
 • Taageerada dugsiga ku salaysan ardayda oo heerar walba ah, sidoo kale iskaashi xoogan oo laleenahay Isbitaalka Caruurta si ardayda looga caawiyo caqabadaha dhanka bulshada iyo dareenka, taageerana loosiiyo qoysaska iyo shaqaalaha dugsiga.
 • Aqoonsi qaran ayuu dugsigu haystaa: Kaasoo ay ay kuqiimaysay Laanta Warbixinta Maraykanka iyo Aduunka: dugsiga nambar 1 uga jira gobalka Massachusetts; Maraykanka uga jira booska 48 sanadkii-- 2018.
 • Barnaamijka farshaxanka aan caadiga ahayn, ee xawaaraha kusocda oo lagu sameeyo banaanka iyo gudaha dugsiga: in kabadan nus kamid ah ardayda ayaa kaqaybgala casharada tababarka iyo qalabka muusiga ama farshaxanka muuqda.
 • Ogolaanshaha kulliyada: 99%
 • Adeega waxbarashada dhaafsan ee balaaran, ciyaarta, bulshada iyo fursadaha fanaannimada.
 • Barnaamijka ciyaaraha kaladuwan: 31 ciyaarood; 59 kooxood.
 • Iskaashiyaal badan oo firfircoon, oo ay ku jiraan: Boston University, Children’s Hospital, Stewart Gardner Museum, iyo State Street Bank
 • ESL ta Manhajka Guud.

Dookhyada Taageerada

Macluumaadka dugsiga

Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .

For schools that are part of a larger network, the data reflects the average across all schools in that network.  

Cabirka Qalin jabinta
Dhamaan Ardyada
97.4%
Ardayda Naafada ah
80%
Baahiyaha Badan qaba
94.5%
EL
-%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
94.3%
Ashiyaan
98.2%
Hispanic/Latino
100%
hindida Mareykan ama Udhashay Alaska.
-%
Caddaanka
97.3%
Udhashay Hawai ama Pacific. Islander
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
100%
Dadaalka aqooneed ee Ardayga
Heerka Haynta Macalimiinta
Dugsiga
90.1%
Degmada
84.2%
Gobalka
86.9%
Heerka Xaadiritaanka Ardayda ee Kuleejada
Dhamaan Ardyada
92.5%
Ardayda Naafada ah
-%
Baahiyaha Badan qaba
92.9%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
97.1%
Hispanic/Latino
97.4%
Caddaanka
92.2%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
2453
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
Kaladuwanaanta Macalinka
117.20
Xisaabta FTE

Barnaamijyada kabaxsan Manhajka

Ciyaaraha
Xiliga Dayrta: Co-Ed, Ciyaaraha Wadanka Gudihiisa - Wiilasha/Gabdhaha, Kubada Cagta, Goolafka - Co-Ed, Soosar - Wiilasha/Gabdhaha, Dabaasha – Gabdhaha, Kubada Laliska - Gabdhaha
Xliga Jilaalka: Kubada Kolleyga - Wiilasha/Gabdhaha, Chearleading- Coed, Wareega cadayska - Co-Ed, Laalacshoowg - Wiilasha/Gabdhaha, Orodka Gudaha - Wiilasha/Gabdhaha
Xiliga Gu'ga: Baseball-ka, Koox - Wiilasha/Gabdhaha, Lacrosse- Wiilasha/Gabdhaha, Orodka Banaanka-Wiilasha/Gabdhaha, Doon kaxaynta - Co-Ed, Sftball, Tayniska - Wiilasha/Gabdhaha, Kubada Lalaiska - Wiilasha

Diiwaangalinta

All Boston Public School (BPS) high schools are open to any student who lives in Boston. Admission may be determined via open enrollment, lottery, an application, or exam. Admission to this school is based on an exam.
Kabaro Macluumaad dheeri ah

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican