Boston Latin School

BPS/Degmada (dugsiga imtixaanka)7aad - 12aad
78 Avenue Louis Pasteur, Fenway
Heerka Dugsiga:
Tier 1

BPS waxay cabirtaa tayada dugsiga ayadoo adeegsanaysa hanaanka heerarka kala sareeya oo lagu cabiro dhammaan dugsiga degmada. Heer 1 ayaa ah buundada ugu saraysa dhanka tayada (cagaar); Heerka 4 (Casaan) ayaa ah heerka ugu hooseeya dhanka tayada.

Dugsiyada Buuxiyay ama Dhaafay Yoolalkii laga rabay
Dugsiyada Buuxiyay ama Dhaafay Yoolalkii laga rabay
Heer Gobolka: Dugsiyada Buuxiyay Yoolalkii laga rabay

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta2483 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 21:1
shirt icon
Yunifoomta Maya
people icon
Waxbarashada jinsi ahaan Iskujirka ah
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 7:45am-2:15pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-635-8895
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
Astaanta webseedka
Webseetka Booqo Webseetka
link icon
Kormeerka Oonleenka ah N/A

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuran yihiin arday kasta oo kunool Boston. Aqbalaada ardayda waxaa lagu go'aanshaa diiwaangalin furan, bakhtiya nasiib, codsi, ama imtaxaan. Diiwaangalinta waxaa lagu baxshaa imtaxaan.
Kabaro Macluumaad dheeri ah

Waxyaabaha ku saabsan Dugsiga

Boston Latin School, ee la aasaasay 1635, waa dugsiga ugu da'da weyn Maraykanka. Latin School wuxuu u adeegaa ardayda bulshooyinka dhaqaala ahaan iyo dhaqan ahaan la matalo. BLS wuxuu kashaqeeyaa inuu ku sababeeyaan ardaydooda waxbarashada heerka sare ee casriga ah sida diyaargarowga waxbarashada kulliyada guusha ah, muwaadaniinta masuulka ah ee ka qaybgalo, iyo nolosha abaalmarinta.

Hormarka Dugsiga

Xogta dadaalka ardayga oo lagusoo bandhigay hoos ayaa kasoo baxay natiijooyinka Imtaxaanka Jiilka xigga. Si aad uhesho macluumaad dheeraad ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare . Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waxay u taagan tahay dhammaan dugsiyada kujira ururkaan, mana ahan kaliya xogta dugsiga kaliya. Haddii aadan arkin xogta, lagama heli karo dugsigaas. 

OGAYSIISKA MUHIIMKA AH: DESE masoo saarin go'aanada isla xisaabtanka dugsiga, degmada, ama gobalka ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 sabab la xariirta joojinta imtaxaanada gobalka iyo xiritaanka dugsiga kadib markuu dilaacay COVID-19. Sidaas awgeed, ma jirto xogta dadaalka ardayga oo la heli karo oo kasoo baxday gobalka sanad dugsiyeedka 2019-2020.

Hormarka Isku Babac dhiga ah ee Dugsiga

Qalin jabinta iyo Xaadirida Kuleejka

Cabirka Qalin jabinta
Dhamaan Ardyada
97.6%
Ardayda Naafada ah
90.9%
Baahiyaha Badan qaba
96.7%
EL
-%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
94.2%
Ashiyaan
99.1%
Hispanic/Latino
95.4%
hindida Mareykan ama Udhashay Alaska.
-%
Caddaanka
98.2%
Udhashay Hawai ama Pacific. Islander
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
100%
Heerka Xaadiritaanka Ardayda ee Kuleejada
Dhamaan Ardyada
91.9%
Ardayda Naafada ah
-%
Baahiyaha Badan qaba
91.2%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
96.1%
Hispanic/Latino
95.2%
Caddaanka
91.1%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%

Xogta Deegaanka iyo Kala duwanaanshaha

2483
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
150.00
Xisaabta FTE
Kaladuwanaanta Macalinka

Haynta Macalinka

Dugsiga
91.9%
Degmada
87.1%
Gobalka
87.7%

Dadaalka aqooneed ee Ardayga

Dookhyada Taageerada

Diiwaangalinta

Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuran yihiin arday kasta oo kunool Boston. Aqbalaada ardayda waxaa lagu go'aanshaa diiwaangalin furan, bakhtiya nasiib, codsi, ama imtaxaan. Diiwaangalinta waxaa lagu baxshaa imtaxaan.
Kabaro Macluumaad dheeri ah

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican