O'Bryant School of Math and Science

BPS/Degmada (dugsiga imtixaanka)7aad - 12aad
55 Malcolm X Blvd, Roxbury
Heerka Dugsiga:
Tier 1

BPS waxay cabirtaa tayada dugsiga ayadoo adeegsanaysa hanaanka heerarka kala sareeya oo lagu cabiro dhammaan dugsiga degmada. Heer 1 ayaa ah buundada ugu saraysa dhanka tayada (cagaar); Heerka 4 (Casaan) ayaa ah heerka ugu hooseeya dhanka tayada.

Dugsiyada Buuxiyay ama Dhaafay Yoolalkii laga rabay
Dugsiyada Buuxiyay ama Dhaafay Yoolalkii laga rabay
Heer Gobolka: Dugsiyada Buuxiyay Yoolalkii laga rabay

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta1562 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 16:1
shirt icon
Yunifoomta Maya
people icon
Waxbarashada jinsi ahaan Iskujirka ah
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 7:20am-1:40pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-635-9932
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuran yihiin arday kasta oo kunool Boston. Aqbalaada ardayda waxaa lagu go'aanshaa diiwaangalin furan, bakhtiya nasiib, codsi, ama imtaxaan. Diiwaangalinta waxaa lagu baxshaa imtaxaan.
Kabaro Macluumaad dheeri ah

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

O’Bryant waa dugsiga kaliya oo imtixaanka lagu qaado kaasoo ay dhigtaan wadarta guud ee ardayda bulshada BPS. Waxaan diirada saarnaa STEM oo leh casharada injineerniamda iyo saynisyada caafimaadka iyo sidoo kale tiro badan oo koorsooyinka banii'aadamka kahadlaaya ah. Barnaamijkeena xarunta dugsiga lagu baxsho waxa kamid ah muusiga, farshaxanka muuqda, NJROTC, iyo roobaatyada oo lagu dhisaayo shaybaaro casri ah.

Sharaxaada Kooban

 • Waa dugsi imtixaan oo kuleejka loogu diyaar garoobo kaasoo leh himilooyin sare oo dhinacyada cilmiga iyo bulshada ah.
 • Bulsho kala duwanaan, taageero u leh ardayda ayaa ku hawlan manhajka xooggan
 •  Xoogga waxaa la saaraa sayniska, tiknoolijiyada, injineernimada iyo xisaabta iyadoo lagu dabakhaayo aadanaha.
 • Barnaamijyada waxbarashada gaarka ah: Dugsiga Roland Hayes wuxuu bixiyaa Muusig, farshaxanka muuqda, iyo Tababarka Saraakiisha Ciidanka Badda ee Da'da yar ee Kaydka ah (NJROTC).
 • Heerka sare ee aqbalaadda jaamacadaha iyo kulliyadaha, oo leh fursado badan oo deeq waxbarasho ah.
 • Fasalo badan oo lagu dhigo Koorsooyinka meelaynta sare ah.
 • Xarunta La-talinta Kuleejyada iyo Xirfadda-shaqo, Xarunta Qoyska, Barnaamijka Oroddada ee Red Sox Scholars
 • Kooxaha tartanka ciyaaraha.
 • Iskaashatadeena waxaa kamid ah: MIT, Harvard, Northeastern, Brigham and Women’s Hospital, Colleges of the Fenway, iyo Microsoft.
 • Cashar tayo sare leh.
 • Manhaj adag.
 • Gole arday oo qoomiyado kaladuwan kasoo jeeda.
 • Himilooyin sare oo dhanka cilmiga iyo bulshada ah.
 • Bii'o waxbarasho oo amaan ah, taageero leh.
 • Barnaamijyada adag ee ciyaaraha iyo muusiga
 • Casharo gaar ah oo ikhtiyaari ah kuna saabsan Cilmiga Caafimaadka iyo Farsamada.
 • Nashaadaadka kobcinta iyo hawlaha kabaxsan manhajka.
 • ESL ta Manhajka Guud.

Dookhyada Taageerada

Macluumaadka dugsiga

Xogta dadaalka aqooneed ee hoos ku qoran waxaa loogu talagalay natiijooyinka ardayda danbe ee aadan doona Imtaxaanka MCAS. Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .

Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waa isla xogta dhamaan dugsiyada kujira ururkaan, mana ahan kaliya xogta dugsiga kaliya. 

Haddii aadan arkin xogta, lagama heli karo dugsigaas. 

Cabirka Qalin jabinta
Dhamaan Ardyada
97.6%
Ardayda Naafada ah
92.9%
Baahiyaha Badan qaba
97%
EL
96%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
99%
Ashiyaan
98.6%
Hispanic/Latino
96.3%
hindida Mareykan ama Udhashay Alaska.
-%
Caddaanka
95.8%
Udhashay Hawai ama Pacific. Islander
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
85.7%
Dadaalka aqooneed ee Ardayga
Heerka Haynta Macalimiinta
Dugsiga
78.2%
Degmada
79%
Gobalka
85%
Heerka Xaadiritaanka Ardayda ee Kuleejada
Dhamaan Ardyada
86.3%
Ardayda Naafada ah
80%
Baahiyaha Badan qaba
86.4%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
85.7%
Hispanic/Latino
94.9%
Caddaanka
70.8%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
1535
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
Kaladuwanaanta Macalinka
106.60
Xisaabta FTE

Barnaamijyada kabaxsan Manhajka

Ciyaaraha
Xiliga Dayrta: Cheerleading, Orodka wadanka Gudihiisa, Kubada Cagta, Soosarka Wiilasha, Soosarka Gabdhaha, Kubada Layliska Wiilasha, Kubada Laliska Gabdhaha
Xiliga Jiilaalka: Kubada Kolleyga Wiilasha, Kubada Koleyga Gabdhaha, Orodka Gudaha iyo Tartanka, Laalac shoowga Wiilasha, Dabaasha
Gu'ga: Baseball, Orodka Banaanka iyo Tartanka
Naadiyada
30+ kooxood iyo nashaadaad ayaa labaxiyaa. Tusaalayasha waxaa kamid ah: Jeeska, Dooda, Isbahaysiga qaniisiinta iyo ardayda Caadiga ah, Kooxda Dhaqanka Korean-ka, Yearbook

Diiwaangalinta

Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuran yihiin arday kasta oo kunool Boston. Aqbalaada ardayda waxaa lagu go'aanshaa diiwaangalin furan, bakhtiya nasiib, codsi, ama imtaxaan. Diiwaangalinta waxaa lagu baxshaa imtaxaan.
Kabaro Macluumaad dheeri ah

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican