O'Bryant School of Math and Science

BPS/Degmada (dugsiga imtixaanka)7aad - 12aad
55 Malcolm X Blvd, Roxbury
Dugsiyada buuxiyay Yoolka
Dugsiyada buuxiyay Yoolka
Heer Gobal: Dugsiyada Buuxiyay Yoolalkii laga rabay

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeri ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta1562 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 16:1
shirt icon
Yunifoomta Maya
people icon
Waxbarashada jinsi ahaan Iskujirka ah
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 7:20am-1:40pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-635-9932
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

All Boston Public School (BPS) high schools are open to any student who lives in Boston. Admission may be determined via open enrollment, lottery, an application, or exam. Admission to this school is based on an exam.
Kabaro Macluumaad dheeri ah

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

O’Bryant waa dugsiga kaliya oo imtixaanka lagu qaado kaasoo ay dhigtaan wadarta guud ee ardayda bulshada BPS. Waxaan diirada saarnaa STEM oo leh casharada injineerniamda iyo saynisyada caafimaadka iyo sidoo kale tiro badan oo koorsooyinka banii'aadamka kahadlaaya ah. Barnaamijkeena xarunta dugsiga lagu baxsho waxa kamid ah muusiga, farshaxanka muuqda, NJROTC, iyo roobaatyada oo lagu dhisaayo shaybaaro casri ah.

Sharaxaada Kooban

 • Waa dugsi imtixaan oo kuleejka loogu diyaar garoobo kaasoo leh himilooyin sare oo dhinacyada cilmiga iyo bulshada ah.
 • Bulsho kala duwanaan, taageero u leh ardayda ayaa ku hawlan manhajka xooggan
 •  Xoogga waxaa la saaraa sayniska, tiknoolijiyada, injineernimada iyo xisaabta iyadoo lagu dabakhaayo aadanaha.
 • Barnaamijyada waxbarashada gaarka ah: Dugsiga Roland Hayes wuxuu bixiyaa Muusig, farshaxanka muuqda, iyo Tababarka Saraakiisha Ciidanka Badda ee Da'da yar ee Kaydka ah (NJROTC).
 • Heerka sare ee aqbalaadda jaamacadaha iyo kulliyadaha, oo leh fursado badan oo deeq waxbarasho ah.
 • Fasalo badan oo lagu dhigo Koorsooyinka meelaynta sare ah.
 • Xarunta La-talinta Kuleejyada iyo Xirfadda-shaqo, Xarunta Qoyska, Barnaamijka Oroddada ee Red Sox Scholars
 • Kooxaha tartanka ciyaaraha.
 • Iskaashatadeena waxaa kamid ah: MIT, Harvard, Northeastern, Brigham and Women’s Hospital, Colleges of the Fenway, iyo Microsoft.
 • Cashar tayo sare leh.
 • Manhaj adag.
 • Gole arday oo qoomiyado kaladuwan kasoo jeeda.
 • Himilooyin sare oo dhanka cilmiga iyo bulshada ah.
 • Bii'o waxbarasho oo amaan ah, taageero leh.
 • Barnaamijyada adag ee ciyaaraha iyo muusiga
 • Casharo gaar ah oo ikhtiyaari ah kuna saabsan Cilmiga Caafimaadka iyo Farsamada.
 • Nashaadaadka kobcinta iyo hawlaha kabaxsan manhajka.
 • ESL ta Manhajka Guud.

Dookhyada Taageerada

Macluumaadka dugsiga

Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .

For schools that are part of a larger network, the data reflects the average across all schools in that network.  

Cabirka Qalin jabinta
Dhamaan Ardyada
96.6%
Ardayda Naafada ah
76.9%
Baahiyaha Badan qaba
96.1%
EL
96%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
96.8%
Ashiyaan
96.8%
Hispanic/Latino
96.3%
hindida Mareykan ama Udhashay Alaska.
-%
Caddaanka
95.8%
Udhashay Hawai ama Pacific. Islander
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
Dadaalka aqooneed ee Ardayga
Heerka Haynta Macalimiinta
Dugsiga
82.2%
Degmada
84.2%
Gobalka
86.9%
Heerka Xaadiritaanka Ardayda ee Kuleejada
Dhamaan Ardyada
89.1%
Ardayda Naafada ah
-%
Baahiyaha Badan qaba
90.4%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
87.9%
Hispanic/Latino
87.5%
Caddaanka
82.6%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
1562
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
Kaladuwanaanta Macalinka
96.10
Xisaabta FTE

Barnaamijyada kabaxsan Manhajka

Ciyaaraha
Xiliga Dayrta: Cheerleading, Orodka wadanka Gudihiisa, Kubada Cagta, Soosarka Wiilasha, Soosarka Gabdhaha, Kubada Layliska Wiilasha, Kubada Laliska Gabdhaha
Xiliga Jiilaalka: Kubada Kolleyga Wiilasha, Kubada Koleyga Gabdhaha, Orodka Gudaha iyo Tartanka, Laalac shoowga Wiilasha, Dabaasha
Gu'ga: Baseball, Orodka Banaanka iyo Tartanka
Naadiyada
30+ kooxood iyo nashaadaad ayaa labaxiyaa. Tusaalayasha waxaa kamid ah: Jeeska, Dooda, Isbahaysiga qaniisiinta iyo ardayda Caadiga ah, Kooxda Dhaqanka Korean-ka, Yearbook

Diiwaangalinta

All Boston Public School (BPS) high schools are open to any student who lives in Boston. Admission may be determined via open enrollment, lottery, an application, or exam. Admission to this school is based on an exam.
Kabaro Macluumaad dheeri ah

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican