Dookhyadayda

Hadda mahaysto wax dookhyo gaar ah oo aan doortay. Si aad uyeelato "dookh gaar ah" ee dugsi gaar ah dhagsii batoona wadnaha u eg e dugsigaas leeyahay. Dugsiyada aad sida gaarka ah udookhato waxaa lagu xaraynayaa qaybta kaydka ee waxyaabaha aad booqato, hadaad tirtirto kaydkaaga waxyaabaha aad booqatay waxaad waayi doontaa dookhyada aad dooratay.
Waxaad dooratay (0) dugsiyada
Dooro dugsi kale si aad isbarbardhig ugusamayso.
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican