Sida la Iskaga Diiwaan gasho Universal Pre-K (UPK) iyo Dookhyada Kale ee Dugsiga ee Carruurta gaaray 3 ama 4 Sano Jir

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican