Young Achievers Science and Math Pilot School

BPS/DegmadaK0 - 8aad
20 Outlook Road, Mattapan
Heerka Dugsiga:
Tier 4

BPS waxay cabirtaa tayada dugsiga ayadoo adeegsanaysa hanaanka heerarka kala sareeya oo lagu cabiro dhammaan dugsiga degmada. Heer 1 ayaa ah buundada ugu saraysa dhanka tayada (cagaar); Heerka 4 (Casaan) ayaa ah heerka ugu hooseeya dhanka tayada.

Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo
Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo
Heer Gobal: Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta558 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 14:1
shirt icon
Yunifoomta Haa
people icon
Waxbarashada jinsi ahaan Iskujirka ah
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:30am-4:15pm
clock icon
Dugsiga Kahor 7:00am-8:10am
moon icon
Dugsiga Kadib 4:30pm-6:00pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-635-6804
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
Astaanta webseedka
Webseetka Booqo Webseetka
link icon
Kormeerka Oonleenka ah N/A

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Diiwaangalinta dugsigaan katirsan Boston Public School (BPS) waxaa lagu go'aanshaa hanaan bakhtiya nasiib ah oo kusalaysan ciwaanka gurigga aad dagantahay.. Dhagsii Batoonka Register Now si aad uhubiso in diiwaangalintu furantahay.
Xiliga Kama danbaysta ah ee Diiwanagalinta Muhiimada lasiinaayo ee fasalada K0, K1, 6aad, 7aad iyo 9aad
Janaayo 29, 2021
Xiliga Diiwaangalinta Muhiimka ah ee fasalka K2 iyo fasalada kale
Abriil 5, 2021
Hadda Isdiiwaanagali

Waxyaabaha ku saabsan Dugsiga

Diirada qaaska ah ee dugsigeena ayaa ah sayniska iyo xisaabaadka. Waxaa isku dadaalna fursadaha waxbarasho ee ardayda inaa kadhigno mid nool, anagoo isticmaalayna khayraadka bulshada iyo wadashaqaynta.

Hormarka Dugsiga

Xogta dadaalka ardayga oo lagusoo bandhigay hoos ayaa kasoo baxay natiijooyinka Imtaxaanka Jiilka xigga. Si aad uhesho macluumaad dheeraad ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare . Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waxay u taagan tahay dhammaan dugsiyada kujira ururkaan, mana ahan kaliya xogta dugsiga kaliya. Haddii aadan arkin xogta, lagama heli karo dugsigaas. 

OGAYSIISKA MUHIIMKA AH: DESE masoo saarin go'aanada isla xisaabtanka dugsiga, degmada, ama gobalka ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 sabab la xariirta joojinta imtaxaanada gobalka iyo xiritaanka dugsiga kadib markuu dilaacay COVID-19. Sidaas awgeed, ma jirto xogta dadaalka ardayga oo la heli karo oo kasoo baxday gobalka sanad dugsiyeedka 2019-2020.

Xogta Deegaanka iyo Kala duwanaanshaha

558
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
69.30
Xisaabta FTE
Kaladuwanaanta Macalinka

Macluumaad dheeraad ah

Barnaamijyada Dugsiga Kahor

Barnaamijka dugsiga kadib laga bilaabo 7:00-8:10 a.m.: barnaamijka kobcinta oo uu maamulo shaqaale katirsan Barnaamijka Waxbarashada iyo Kobcinta Dheeriga ah.

Barnaamijyada Dugsiga Kadib

Kadib dugsiga 4:30-6:00 p.m. barnaamijka STEM, barida casharo gaar ah, iyo caawinta shaqada guriga. Lacagta kharashka waa kaladuwan tahay kaararka daryeelka caruurtana waa la ogolyahay.

Uniform Description

Dharkeena dugsiga ee qasabka ah waxaa kamid ah: fasalka K-4aad hoos gashiga kaakiga/shaatiga midabka boor xigeenka ah astaanta dugsiga .5aad-8ad Hoos gashiga kaakiga cad/buluug xigeenka shaatiga polo ee astaanta dugsiga.

Dookhyada Taageerada

Diiwaangalinta

Diiwaangalinta dugsigaan katirsan Boston Public School (BPS) waxaa lagu go'aanshaa hanaan bakhtiya nasiib ah oo kusalaysan ciwaanka gurigga aad dagantahay.. Dhagsii Batoonka Register Now si aad uhubiso in diiwaangalintu furantahay.
Xiliga Kama danbaysta ah ee Diiwanagalinta Muhiimada lasiinaayo ee fasalada K0, K1, 6aad, 7aad iyo 9aad
Janaayo 29, 2021
Xiliga Diiwaangalinta Muhiimka ah ee fasalka K2 iyo fasalada kale
Abriil 5, 2021
Hadda Isdiiwaanagali

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican