Boston Collaborative High School

BPS/Degmada9aad - 12aad
515 Hyde Park Ave, Roslindale
Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo
Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo
Heer Gobal: Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeri ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta182 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 26:1
shirt icon
Yunifoomta Maya
people icon
Gender Coed
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:00am-3:30pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-635-8035
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Diiwaangalinta waxaa lagu go'aanshaa hanaan gaar ah. Dhagsii batoonka Register Now si aad ubiloowdo shaqada isdiiwaangalinta.
Hadda Isdiiwaanagali

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

Iskaashiga Dugsiga Sare ee Boston (BCHS) waa dugsi sare oo kale ee ku yaalo Boston Public Schools (BPS) oo u adeego fursada dhalinyarada. 
Dugsigeena wuxuu gaar ku yahay midaas ee dadaalka iskaashiga ee u dhaxeeyo BPS iyo hay'adaha bulshada ku salaysan Boston si ay ugu adeegaan ardayda leh caqabadaha gaarka ah oo u baahan qaabka aan dhaqanka aheyn ee waxbarashada. 

BCHS waa iskaashiga barnaamijyada waxbarashada 6 bulsho ku salaysan oo ay ku jiraan: Jaamacada Sare ee ABCD, Dhalinyarada EDCO, William J. Ostiguy High, Machadka LogOn, Dugsiga Kale ee St. Mary, iyo Kulliyada Bound ee Dugsiga Dhexe.

Macluumaadka dugsiga

Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .

Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waa iskumid dhamaan dugsiyada kujira ururkaan.

Fadlan, ogsoonoow in macluumaadka hormarka dugsiga ee hoos kuqoran uu kaliya muujinaayo natiijooyinka jiilka xigga ee MCAS ee dugsiyada maray imtixaanada Jiilka Xigga ee MCAS iyo kan dhaxal reebka ee MCAS. Haddii dugsigu laga dhigo fasalka 10aad, waxaan kudhiirigalinaa inay kafiiriyaan natiijooyinkooda legacy MCAS  halkaan.

Cabirka Qalin jabinta
Dhamaan Ardyada
36.4%
Ardayda Naafada ah
38.9%
Baahiyaha Badan qaba
34.9%
EL
10%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
32.6%
Ashiyaan
-%
Hispanic/Latino
38.2%
hindida Mareykan ama Udhashay Alaska.
-%
Caddaanka
35.3%
Udhashay Hawai ama Pacific. Islander
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
Dadaalka aqooneed ee Ardayga
Heerka Haynta Macalimiinta
Dugsiga
0%
Degmada
84.2%
Gobalka
86.9%
Heerka Xaadiritaanka Ardayda ee Kuleejada
Dhamaan Ardyada
41.4%
Ardayda Naafada ah
38.9%
Baahiyaha Badan qaba
42.2%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
43.8%
Hispanic/Latino
34.6%
Caddaanka
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
182
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
Kaladuwanaanta Macalinka
7.00
Xisaabta FTE

Diiwaangalinta

Diiwaangalinta waxaa lagu go'aanshaa hanaan gaar ah. Dhagsii batoonka Register Now si aad ubiloowdo shaqada isdiiwaangalinta.
Hadda Isdiiwaanagali

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican