Adeegga Dugsiga lagu raadsho

Shaqshaqyada
160 Natiijooyinka
Kalamiir Natiijooyinka kuusoo baxa
Tirtir Natiijada aad Soomiiratay
Fasalka Dugsiga
Waa maxay fasalka cunugaagu galaayo?
Bilowga Wakhtiga
Dhamaadka Waqtiga
Nooca Dugsig
Masaafada
between  mi
and  mi
from 
Dookhyada Taageerada
State Level

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeri ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Cabirka Lacagta Dugsigu qaado Sanadkii
Gender Options
Boston Prep Charter Public School
6aad - 12aad
885 River St., Hyde Park, MA, 02136
Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Heer Gobalka: Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Faahfaahin Kafiiri
Isbarbardhig
Kasaar
Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Heer Gobalka: Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Faahfaahin Kafiiri
Isbarbardhig
Kasaar
Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Heer Gobalka: Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Faahfaahin Kafiiri
Isbarbardhig
Kasaar
Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo
Heer Gobalka: Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo
Faahfaahin Kafiiri
Isbarbardhig
Kasaar
Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Heer Gobalka: Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Faahfaahin Kafiiri
Isbarbardhig
Kasaar
Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo
Heer Gobalka: Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo
Faahfaahin Kafiiri
Isbarbardhig
Kasaar
Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Heer Gobalka: Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Faahfaahin Kafiiri
Isbarbardhig
Kasaar
Brighton High School
9aad - 12aad
25 Warren Street
Taageero Balaaran/Iskudhafan
Heer Gobal: Taageero Balaaran/Iskudhafan
Faahfaahin Kafiiri
Isbarbardhig
Kasaar
Boston Latin School
7aad - 12aad
78 Avenue Louis Pasteur
Dugsiyada buuxiyay Yoolka
Heer Gobalka: Dugsiyada Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Faahfaahin Kafiiri
Isbarbardhig
Kasaar
William E Carter School
5aad - 12aad
396 Northampton Street
Heer Gobalka: Macluumaad kala dhiman
Faahfaahin Kafiiri
Isbarbardhig
Kasaar
Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo
Heer Gobalka: Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo
Faahfaahin Kafiiri
Isbarbardhig
Kasaar
Brooke Mattapan Charter School
K2 - 7aad
150 American Legion Highway
Heer Gobalka: Macluumaad kala dhiman
Faahfaahin Kafiiri
Isbarbardhig
Kasaar
Heer Gobalka: Macluumaad kala dhiman
Faahfaahin Kafiiri
Isbarbardhig
Kasaar
Waxaad dooratay (0) dugsiyada
Dooro dugsi kale si aad isbarbardhig ugusamayso.
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican