TechBoston Academy 6-12

BPS/Khu Học ChánhLớp 6 - 12
9 Peacevale Road, Dorchester
Bậc Trường:
Bậc 3

BPS đo lường chất lượng trường học bằng một hệ thống bậc xếp hạng cho tất cả các trường trong học khu. Bậc 1 là điểm chất lượng cao nhất (Xanh Lục); Bậc 4 (Đỏ) là điểm chất lượng thấp nhất.

Hỗ Trợ Tập Trung/Có Mục Tiêu
Hỗ Trợ Tập Trung/Có Mục Tiêu
Cấp Tiểu Bang: Hỗ Trợ Tập Trung/Có Mục Tiêu

Các phân cấp của tiểu bang chỉ áp dụng cho các trường khu học chánh và trường đặc quyền và do Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts (DESE) chỉ định.

Để biết thêm thông tin, bạn cũng có thể xem Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi.

Thông Tin Nhanh

people icon
Ghi Danh 901 Học Sinh
apple icon
Học Sinh/Giáo Viên 10:1
shirt icon
Đồng Phục Không
people icon
Giới Tính Cả Nam và Nữ
bell icon
Thời Gian Bắt Đầu/Kết Thúc 7:30sa-2:30ch
phone icon
Số Điện Thoại 617-635-1615
envelope icon
Địa Chỉ Email Liên Hệ Với Trường
link icon
Chuyến Tham Quan Ảo N/A

Thời Gian Di Chuyển

Cập Nhật Địa Chỉ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Lái Xe Không Có Dữ Liệu về Lái Xe
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển

Để xem thời gian di chuyển có sẵn, hãy nhập vị trí của bạn bên dưới.

Sử Dụng Vị Trí Hiện Tại

Lưu ý, học sinh có thể đủ điều kiện được đưa đón tùy theo cấp lớp và khoảng cách từ nhà  tới  trường. Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về việc đưa đón để biết thêm thông tin.

Ghi Danh

Tất cả các trường trung học đệ nhị cấp của Trường Công Lập Boston (BPS) đều dành cho mọi học sinh sống tại Boston. Hoạt động tuyển sinh có thể được thực hiện bằng hình thức ghi danh mở, lựa chọn ngẫu nhiên, đăng ký hoặc thi tuyển. Đây là trường ghi danh mở. Nhấp vào Đăng Ký Trực Tuyến để kiểm tra tình trạng chỗ trống.
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho lớp 9
Ngày 29 tháng 1 năm 2021
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho tất cả các lớp khác
Ngày 5 tháng Tư năm 2021
Đăng Ký Trực Tuyến

Giới thiệu về trường học

TechBoston Academy mang đến một chương trình đào tạo dự bị đại học, nơi công nghệ là cầu nối kết nối học sinh với trải nghiệm học tập của các em. Tất cả học sinh đều được tiếp cận với công nghệ ngay tại lớp. Học sinh được hưởng lợi từ các lớp học danh dự, các lớp Bậc Cao và cơ hội ghi danh kép tại các trường đại học địa phương. Chúng tôi cung cấp chương trình ngày học thêm giờ cho phép tất cả học sinh được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ học tập và hoạt động ngoại khóa.

Thành Tích Của Trường Học

Dữ liệu thành tích của học sinh hiển thị bên dưới được lấy từ kết quả MCAS Thế Hệ Tiếp Theo. Để biết thêm dữ liệu về các trường, vui lòng truy cập vào trang web của Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts, DESE). Đối với những trường có nhiều cơ sở, dữ liệu dưới đây đại diện cho tất cả các trường trong hệ thống đó, không chỉ riêng một trường. Nếu dữ liệu không hiển thị, nghĩa là dữ liệu về trường đó hiện chưa có. 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: DESE không đưa ra quyết định về trách nhiệm giải trình của trường, học khu hoặc tiểu bang cho năm học 2019-2020 do việc hủy bỏ đánh giá của tiểu bang và đóng cửa trường học liên quan đến COVID-19. Kết quả là tiểu bang không cung cấp dữ liệu thành tích nào của học sinh cho năm học 2019-2020.

Thành Tích Tương Đối Của Trường Học

Tốt Nghiệp và Học Đại Học

Tỷ Lệ Tốt Nghiệp
Tất Cả Học Sinh
86.6%
Học Sinh Khuyết Tật
78.6%
Nhu Cầu Cao
84.6%
EL
89.5%
Mỹ Gốc Phi/Da Đen
89.5%
Người Châu Á
-%
Gốc Tây Ban Nha/La Tinh
86.2%
Thổ Dân Châu Mỹ hoặc Bản Địa Alaska
-%
Da Trắng
28.6%
Hawaii Bản Địa hoặc Các Đảo Thái Bình Dương
-%
Đa Chủng Tộc, Không Phải Gốc Tây Ban Nha
-%
Tỷ Lệ Học Sinh Học Đại Học
Tất Cả Học Sinh
66.7%
Học Sinh Khuyết Tật
46.9%
Nhu Cầu Cao
63.2%
Mỹ Gốc Phi/Da Đen
71%
Gốc Tây Ban Nha/La Tinh
60%
Da Trắng
-%
Đa Chủng Tộc, Không Phải Gốc Tây Ban Nha
-%

Thông Tin Nhân Khẩu & Sự Đa Dạng

901
Tổng Số Lượt Ghi Danh
Sự Đa Dạng về Học Sinh
99.80
Số FTE
Sự Đa Dạng về Giáo Viên

Duy Trì Giáo Viên

Trường Học
72%
Học Khu
87.1%
Tiểu Bang
87.7%

Thành Tích Của Học Sinh

Tùy Chọn Hỗ Trợ

Ghi Danh

Tất cả các trường trung học đệ nhị cấp của Trường Công Lập Boston (BPS) đều dành cho mọi học sinh sống tại Boston. Hoạt động tuyển sinh có thể được thực hiện bằng hình thức ghi danh mở, lựa chọn ngẫu nhiên, đăng ký hoặc thi tuyển. Đây là trường ghi danh mở. Nhấp vào Đăng Ký Trực Tuyến để kiểm tra tình trạng chỗ trống.
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho lớp 9
Ngày 29 tháng 1 năm 2021
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho tất cả các lớp khác
Ngày 5 tháng Tư năm 2021
Đăng Ký Trực Tuyến

So với Mục Yêu Thích

Quay về đầu trang
Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất