Samuel W. Mason Elementary School

BPS/Khu Học ChánhK0 - 5
150 Norfolk Avenue, Roxbury
Bậc Trường:
Bậc 4

BPS đo lường chất lượng trường học bằng một hệ thống bậc xếp hạng cho tất cả các trường trong học khu. Bậc 1 là điểm chất lượng cao nhất (Xanh Lục); Bậc 4 (Đỏ) là điểm chất lượng thấp nhất.

Hỗ Trợ Tập Trung/Có Mục Tiêu
Hỗ Trợ Tập Trung/Có Mục Tiêu
Cấp Tiểu Bang: Hỗ Trợ Tập Trung/Có Mục Tiêu

Các phân cấp của tiểu bang chỉ áp dụng cho các trường khu học chánh và trường đặc quyền và do Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts (DESE) chỉ định.

Để biết thêm thông tin, bạn cũng có thể xem Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi.

Thông Tin Nhanh

people icon
Ghi Danh 221 Học Sinh
apple icon
Học Sinh/Giáo Viên 14:1
shirt icon
Đồng Phục
people icon
Giới Tính Cả Nam và Nữ
bell icon
Thời Gian Bắt Đầu/Kết Thúc 8:30sa-2:30ch
clock icon
Trước Giờ Học 7:30sa-8:10sa
moon icon
Sau Giờ Học 2:30ch-6:00ch
phone icon
Số Điện Thoại 617-635-8405
envelope icon
Địa Chỉ Email Liên Hệ Với Trường
link icon
Chuyến Tham Quan Ảo N/A

Thời Gian Di Chuyển

Cập Nhật Địa Chỉ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Lái Xe Không Có Dữ Liệu về Lái Xe
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển

Để xem thời gian di chuyển có sẵn, hãy nhập vị trí của bạn bên dưới.

Sử Dụng Vị Trí Hiện Tại

Lưu ý, học sinh có thể đủ điều kiện được đưa đón tùy theo cấp lớp và khoảng cách từ nhà  tới  trường. Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về việc đưa đón để biết thêm thông tin.

Ghi Danh

Việc tuyển sinh vào Boston Public School (BPS) được xác định bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên theo địa chỉ nhà. Nhấp vào Đăng Ký Ngay để xem chỗ còn trống.
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho các lớp K0, K1, 6, 7 và 9
Ngày 29 tháng 1 năm 2021
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho các lớp K2 và các lớp khác
Ngày 5 tháng Tư năm 2021
Đăng Ký Ngay

Giới thiệu về trường học

Sứ mệnh của Mason School là cung cấp một chương trình học tập hòa nhập đầy đủ, toàn diện và nghiêm ngặt được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên, thực tập sinh tận tâm, phụ huynh hết lòng và cộng đồng mạnh mẽ luôn cộng tác và học tập cùng nhau. Giáo viên đều có hai chứng nhận, cũng như đã có sự phát triển chuyên môn liên quan đến SPED và giảng dạy ESL. Học sinh được học cách trở thành những nhà tư duy, người học và nhà giải quyết vấn đề độc lập.

Thành Tích Của Trường Học

Dữ liệu thành tích của học sinh hiển thị bên dưới được lấy từ kết quả MCAS Thế Hệ Tiếp Theo. Để biết thêm dữ liệu về các trường, vui lòng truy cập vào trang web của Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts, DESE). Đối với những trường có nhiều cơ sở, dữ liệu dưới đây đại diện cho tất cả các trường trong hệ thống đó, không chỉ riêng một trường. Nếu dữ liệu không hiển thị, nghĩa là dữ liệu về trường đó hiện chưa có. 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: DESE không đưa ra quyết định về trách nhiệm giải trình của trường, học khu hoặc tiểu bang cho năm học 2019-2020 do việc hủy bỏ đánh giá của tiểu bang và đóng cửa trường học liên quan đến COVID-19. Kết quả là tiểu bang không cung cấp dữ liệu thành tích nào của học sinh cho năm học 2019-2020.

Thông Tin Nhân Khẩu & Sự Đa Dạng

221
Tổng Số Lượt Ghi Danh
Sự Đa Dạng về Học Sinh
35.70
Số FTE
Sự Đa Dạng về Giáo Viên

Duy Trì Giáo Viên

Trường Học
90%
Học Khu
87.1%
Tiểu Bang
87.7%

Thành Tích Của Học Sinh

Thông Tin Bổ Sung

Chương Trình Trước Giờ Học

Trước giờ học từ 7:30-8:10 sa: lớp K-5

Chương Trình Sau Giờ Học

Sau giờ học đến 6:00 ch: có YMCA và dạy kèm.

Uniform Description

Chính sách đồng phục bắt buộc đối với Lớp K0-Lớp 5. Đồng phục gồm áo màu trắng hoặc nâu sẫm mặc với quần dài, chân váy, quần soóc hoặc yếm màu be hoặc kaki. Học sinh được phép mặc bộ đồ thể thao Mason vào ngày học bơi.

Lộ Trình

Bảo đảm được xếp chỗ vào lớp 6 tại Dearborn STEM Academy.

Tùy Chọn Hỗ Trợ

Ghi Danh

Việc tuyển sinh vào Boston Public School (BPS) được xác định bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên theo địa chỉ nhà. Nhấp vào Đăng Ký Ngay để xem chỗ còn trống.
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho các lớp K0, K1, 6, 7 và 9
Ngày 29 tháng 1 năm 2021
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho các lớp K2 và các lớp khác
Ngày 5 tháng Tư năm 2021
Đăng Ký Ngay

So với Mục Yêu Thích

Quay về đầu trang
Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất