Dr. William Henderson K-12 Inclusion School (Lower Campus)

BPS/Khu Học ChánhK0 - lớp 1
Bậc Trường:
Bậc 2

BPS đo lường chất lượng trường học bằng một hệ thống bậc xếp hạng cho tất cả các trường trong học khu. Bậc 1 là điểm chất lượng cao nhất (Xanh Lục); Bậc 4 (Đỏ) là điểm chất lượng thấp nhất.

Do đại dịch làm gián đoạn việc thu thập dữ liệu trong năm 2020 và 2021,
bậc này phản ánh dữ liệu/đánh giá chất lượng của trường từ Mùa Thu năm 2019.

Cấp Tiểu Bang: Không đủ dữ liệu

Các phân cấp của tiểu bang chỉ áp dụng cho các trường khu học chánh và trường đặc quyền và do Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts (DESE) chỉ định.

Để biết thêm thông tin, bạn cũng có thể xem Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi.

Thông Tin Nhanh

people icon
Ghi Danh 187 Học Sinh
apple icon
Học Sinh/Giáo Viên 8:1
shirt icon
Đồng Phục
people icon
Giới Tính Cả Nam và Nữ
bell icon
Thời Gian Bắt Đầu/Kết Thúc 8:30sa-2:30ch
clock icon
Trước Giờ Học 1:30sa-8:30sa
phone icon
Số Điện Thoại 617-635-8725
envelope icon
Địa Chỉ Email Liên Hệ Với Trường
biểu tượng địa điểm
Nhiều Cơ Sở Xem Địa Điểm

Ghi Danh

Tất cả các trường trung học đệ nhị cấp của Trường Công Lập Boston (BPS) đều dành cho mọi học sinh sống tại Boston. Hoạt động tuyển sinh có thể được thực hiện bằng hình thức ghi danh mở, lựa chọn ngẫu nhiên, đăng ký hoặc thi tuyển. Đây là trường ghi danh mở. Nhấp vào Đăng Ký Trực Tuyến để kiểm tra tình trạng chỗ trống.
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho các lớp K0, K1, 2, 6, 7 và 9
Ngày 3 tháng 2 năm 2023
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho các lớp 1-5, 8 và 10-12.
Ngày 7 tháng Tư năm 2023
Đăng Ký Trực Tuyến

Giới thiệu về trường học

This is a multi-campus school. To view a map of the two campuses, click here

Nhiệm vụ của Dr. William Henderson Inclusion School là phục vụ học sinh thuộc mọi khả năng trong một môi trường hòa nhập mang đến khả năng tiếp cận tốt với một chương trình đào tạo nghiêm ngặt và đa dạng. Lãnh đạo, giáo viên và đội ngũ nhân viên hỗ trợ cộng tác với nhau và giải quyết vấn đề để đảm bảo tất cả học sinh đều được học tập và thành công ở mức cao. Chúng tôi kết hợp mỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn vào lộ trình học tập của học sinh để tất cả các em đều có thể phát huy hết tiềm năng của bản thân.

Thành Tích Của Trường Học

Dữ liệu thành tích của học sinh hiển thị bên dưới được lấy từ kết quả MCAS Thế Hệ Tiếp Theo. Để biết thêm dữ liệu về các trường, vui lòng truy cập vào trang web của Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts, DESE). Đối với những trường có nhiều cơ sở, dữ liệu dưới đây đại diện cho tất cả các trường trong hệ thống đó, không chỉ riêng một trường, trừ khi có quy định khác. Nếu dữ liệu không hiển thị, nghĩa là dữ liệu về trường đó hiện chưa có (ví dụ: trường có thể không dành cho các lớp đã kiểm tra hoặc quá nhỏ để công bố điểm của mình). 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: DESE không đưa ra quyết định về trách nhiệm giải trình của trường, học khu hoặc tiểu bang cho năm học 2019-2020 do việc hủy bỏ đánh giá của tiểu bang và đóng cửa trường học liên quan đến COVID-19. Kết quả là tiểu bang không cung cấp dữ liệu thành tích nào của học sinh cho năm học 2019-2020.

Thành Tích Tương Đối Của Trường Học

Mức độ cạnh tranh của trường này như thế nào?

thành tích giảm
Đọc: Quận

Kém hơn mức trung bình của học khu BPS

thành tích giảm
Đọc: Bang

Kém hơn mức trung bình của bang

thành tích giảm
Toán: Quận

Kém hơn mức trung bình của học khu BPS

thành tích giảm
Toán: Bang

Kém hơn mức trung bình của bang

Có bao nhiêu học sinh đậu MCAS?
Điều này bao gồm điểm cho tất cả các lớp đã kiểm tra trong trường.

Tiếng Anh
Toán

Có bao nhiêu học sinh tốt nghiệp?

Tốt Nghiệp và Học Đại Học

Tỷ Lệ Học Sinh Học Đại Học
Tất Cả Học Sinh
77.6%
Học Sinh Khuyết Tật
71.4%
Nhu Cầu Cao
74.4%
EL
-%
Mỹ Gốc Phi/Da Đen
76.2%
Người Châu Á
-%
Gốc Tây Ban Nha/La Tinh
78.9%
Thổ Dân Châu Mỹ hoặc Bản Địa Alaska
-%
Da Trắng
-%
Hawaii Bản Địa hoặc Các Đảo Thái Bình Dương
-%
Đa Chủng Tộc, Không Phải Gốc Tây Ban Nha
-%
Tỷ Lệ Tốt Nghiệp
Tất Cả Học Sinh
81.5%
Học Sinh Khuyết Tật
68%
Nhu Cầu Cao
80.3%
EL
88.9%
Mỹ Gốc Phi/Da Đen
84.2%
Người Châu Á
-%
Gốc Tây Ban Nha/La Tinh
86.7%
Thổ Dân Châu Mỹ hoặc Bản Địa Alaska
-%
Da Trắng
42.9%
Hawaii Bản Địa hoặc Các Đảo Thái Bình Dương
-%
Đa Chủng Tộc, Không Phải Gốc Tây Ban Nha
-%

Thông Tin Nhân Khẩu & Sự Đa Dạng

187
Tổng Số Lượt Ghi Danh
Sự Đa Dạng về Học Sinh
50.40
Số FTE
Sự Đa Dạng về Nhân Viên

Thông Tin Bổ Sung

Chương Trình Trước Giờ Học

Chương trình trước giờ học của chúng tôi bắt đầu lúc 730 mỗi sáng và dành cho tất cả học sinh, lệ phí $2 một ngày. Số lượng học bổng hạn chế. Học sinh có thể chọn các hoạt động bao gồm học tập và vui chơi. 

Chương Trình Sau Giờ Học

Chương trình sau giờ học của chúng tôi bắt đầu lúc cuối ngày học và dành cho học sinh thuộc mọi khả năng. Chương trình thay đổi theo mùa và bao gồm bóng rổ, bóng chuyền, nghệ thuật, âm nhạc, trống Châu Phi, hỗ trợ bài tập về nhà, câu lạc bộ lego, tae kwon do, câu lạc bộ iPad, khiêu vũ, piano, câu lạc bộ làm vườn và Thứ Sáu vui vẻ (Fun Friday) bao gồm các chuyến đi đến những nơi như Thủy Cung New England (New England Aquarium) và Bảo Tàng Khoa Học (Museum of Science). Lệ phí hàng tuần là $30 và lệ phí mỗi lần là $10.

Mô Tả Đồng Phục

Áo màu xanh dương, trắng hoặc kaki, yếm, quần dài hoặc quần soóc. Không bắt buộc mặc đồng phục vào Thứ Sáu.

Lộ Trình

Đảm bảo xếp chỗ tại William Henderson Upper School (Đến Lớp 12)

Tùy Chọn Hỗ Trợ

Ghi Danh

Tất cả các trường trung học đệ nhị cấp của Trường Công Lập Boston (BPS) đều dành cho mọi học sinh sống tại Boston. Hoạt động tuyển sinh có thể được thực hiện bằng hình thức ghi danh mở, lựa chọn ngẫu nhiên, đăng ký hoặc thi tuyển. Đây là trường ghi danh mở. Nhấp vào Đăng Ký Trực Tuyến để kiểm tra tình trạng chỗ trống.
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho các lớp K0, K1, 2, 6, 7 và 9
Ngày 3 tháng 2 năm 2023
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho các lớp 1-5, 8 và 10-12.
Ngày 7 tháng Tư năm 2023
Đăng Ký Trực Tuyến

So với Mục Yêu Thích

Quay về đầu trang
Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất