Dennis Haley Pilot School

BPS/Khu Học ChánhK1 - 8
570 American Legion Highway, Roslindale
Bậc Trường:
Bậc 2

BPS đo lường chất lượng trường học bằng một hệ thống bậc xếp hạng cho tất cả các trường trong học khu. Bậc 1 là điểm chất lượng cao nhất (Xanh Lục); Bậc 4 (Đỏ) là điểm chất lượng thấp nhất.

Do đại dịch làm gián đoạn việc thu thập dữ liệu trong năm 2020 và 2021,
bậc này phản ánh dữ liệu/đánh giá chất lượng của trường từ Mùa Thu năm 2019.

Tiến Trình Hướng Tới Mục Tiêu
Tiến Trình Hướng Tới Mục Tiêu
Cấp Tiểu Bang: Tiến Trình Hướng Tới Mục Tiêu

Các phân cấp của tiểu bang chỉ áp dụng cho các trường khu học chánh và trường đặc quyền và do Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts (DESE) chỉ định.

Để biết thêm thông tin, bạn cũng có thể xem Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi.

Thông Tin Nhanh

people icon
Ghi Danh 359 Học Sinh
apple icon
Học Sinh/Giáo Viên 8:1
shirt icon
Đồng Phục
people icon
Giới Tính Cả Nam và Nữ
bell icon
Thời Gian Bắt Đầu/Kết Thúc 8:30sa-2:30ch
moon icon
Sau Giờ Học 2:30ch-6:00ch
phone icon
Số Điện Thoại 617-635-8169
envelope icon
Địa Chỉ Email Liên Hệ Với Trường

Thời Gian Di Chuyển

Cập Nhật Địa Chỉ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Lái Xe Không Có Dữ Liệu về Lái Xe
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển

Để xem thời gian di chuyển có sẵn, hãy nhập vị trí của bạn bên dưới.

Sử Dụng Vị Trí Hiện Tại

Lưu ý, học sinh có thể đủ điều kiện được đưa đón tùy theo cấp lớp và khoảng cách từ nhà  tới  trường. Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về việc đưa đón để biết thêm thông tin.

Ghi Danh

Việc tuyển sinh vào Boston Public School (BPS) được xác định bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên theo địa chỉ nhà. Nhấp vào Đăng Ký Ngay để xem chỗ còn trống.
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho các lớp K0, K1, 6, 7 và 9
Ngày 28 tháng 1 năm 2022
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho các lớp K2 và các lớp khác
Ngày 1 tháng Tư năm 2022
Đăng Ký Ngay

Giới thiệu về trường học

"Nơi mỗi học sinh đều được truyền cảm hứng để phát huy được tối đa tiềm năng". Ba trụ cột chính của trường chúng tôi đó là: bình đẳng, gắn kết và cộng đồng. Bình đẳng: chương trình giảng dạy của chúng tôi rất toàn diện, được cá nhân hóa và dựa trên thế mạnh và nhu cầu đa dạng của học sinh. Gắn kết: mọi trẻ em đều được khuyến khích học hỏi thông qua những trải nghiệm đáng nhớ và các mối liên hệ với cộng đồng của chúng tôi. Cộng đồng: trẻ em và gia đình của các em được nhìn nhận, tôn trọng và gắn kết.

Thành Tích Của Trường Học

Dữ liệu thành tích của học sinh hiển thị bên dưới được lấy từ kết quả MCAS Thế Hệ Tiếp Theo. Để biết thêm dữ liệu về các trường, vui lòng truy cập vào trang web của Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts, DESE). Đối với những trường có nhiều cơ sở, dữ liệu dưới đây đại diện cho tất cả các trường trong hệ thống đó, không chỉ riêng một trường. Nếu dữ liệu không hiển thị, nghĩa là dữ liệu về trường đó hiện chưa có. 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: DESE không đưa ra quyết định về trách nhiệm giải trình của trường, học khu hoặc tiểu bang cho năm học 2019-2020 do việc hủy bỏ đánh giá của tiểu bang và đóng cửa trường học liên quan đến COVID-19. Kết quả là tiểu bang không cung cấp dữ liệu thành tích nào của học sinh cho năm học 2019-2020.

Thành Tích Tương Đối Của Trường Học

Mức độ cạnh tranh của trường này như thế nào?

thành tích tăng
Đọc: Quận

Tốt hơn mức trung bình của học khu BPS

thành tích giảm
Đọc: Bang

Kém hơn mức trung bình của bang

thành tích giảm
Toán: Quận

Kém hơn mức trung bình của học khu BPS

thành tích giảm
Toán: Bang

Kém hơn mức trung bình của bang

Có bao nhiêu học sinh đậu MCAS?

Tiếng Anh
Toán

Thông Tin Nhân Khẩu & Sự Đa Dạng

359
Tổng Số Lượt Ghi Danh
Sự Đa Dạng về Học Sinh
62.70
Số FTE
Sự Đa Dạng về Nhân Viên

Thông Tin Bổ Sung

Chương Trình Trước Giờ Học

Dành cho lớp K-5 và có thu phí. Chương trình thể dục BOKS cho lớp 6-8.

Chương Trình Sau Giờ Học

Chương Trình Sau Giờ Học Haley/YMCA đến 6:00 ch:

Uniform Description

Đồng Phục Mandatory Haley

Tùy Chọn Hỗ Trợ

Ghi Danh

Việc tuyển sinh vào Boston Public School (BPS) được xác định bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên theo địa chỉ nhà. Nhấp vào Đăng Ký Ngay để xem chỗ còn trống.
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho các lớp K0, K1, 6, 7 và 9
Ngày 28 tháng 1 năm 2022
Hạn Chót Đăng Ký Ưu Tiên cho các lớp K2 và các lớp khác
Ngày 1 tháng Tư năm 2022
Đăng Ký Ngay

So với Mục Yêu Thích

Quay về đầu trang
Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất