Boston Adult Technical Academy

BPS/Khu Học ChánhLớp 11 - 12
20 Church St, Central
Bậc Trường:
N/A

BPS đo lường chất lượng trường học bằng một hệ thống bậc xếp hạng cho tất cả các trường trong học khu. Bậc 1 là điểm chất lượng cao nhất (Xanh Lục); Bậc 4 (Đỏ) là điểm chất lượng thấp nhất.

Cấp Tiểu Bang: Không đủ dữ liệu

Các phân cấp của tiểu bang chỉ áp dụng cho các trường khu học chánh và trường đặc quyền và do Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts (DESE) chỉ định.

Để biết thêm thông tin, bạn cũng có thể xem Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi.

Thông Tin Nhanh

people icon
Ghi Danh 154 Học Sinh
apple icon
Học Sinh/Giáo Viên 7:1
shirt icon
Đồng Phục Không
people icon
Giới Tính Cả Nam và Nữ
bell icon
Thời Gian Bắt Đầu/Kết Thúc 9:00sa-3:30ch
phone icon
Số Điện Thoại 617-635-1542
envelope icon
Địa Chỉ Email Liên Hệ Với Trường

Thời Gian Di Chuyển

Cập Nhật Địa Chỉ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ Không Có Dữ Liệu về Đi Bộ
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Lái Xe Không Có Dữ Liệu về Lái Xe
walking icon
Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển Không Có Dữ Liệu về Di Chuyển

Để xem thời gian di chuyển có sẵn, hãy nhập vị trí của bạn bên dưới.

Sử Dụng Vị Trí Hiện Tại

Lưu ý, học sinh có thể đủ điều kiện được đưa đón tùy theo cấp lớp và khoảng cách từ nhà  tới  trường. Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về việc đưa đón để biết thêm thông tin.

Ghi Danh

Học sinh 19 tuổi phải liên hệ với nhà trường để tham gia phỏng vấn. Học sinh từ 20-21 1/2 năm được phân lớp tự động sau khi đăng ký với Boston Public Schools.
Đăng Ký Trực Tuyến

Tổng Quan về Trường Học

Boston Adult Technical Academy là trường trung học đệ nhị cấp dự khuyết dành cho thanh thiếu niên trưởng thành và quyết tâm, trong độ tuổi từ 19-22. Chúng tôi là một cộng đồng coi trọng sự đa dạng, ý thức tự chủ, tinh thần trách nhiệm và sự linh hoạt, mang đến cho học sinh những cơ hội đầy ý nghĩa sau khi tốt nghiệp trung học. Chúng tôi mong rằng hành trang các em mang theo khi rời ngôi trường này là sự tự tin, thông thạo ngôn ngữ và các kỹ năng để có thể trở thành những người lãnh đạo bản lĩnh và hiện thực hóa mục tiêu của mình.

Những Điểm Nổi Bật

 • Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp dự khuyết dành cho học sinh tuổi trưởng thành, từ 19–22.
 • Cấp bằng của Boston Public High School.
 • Chương trình học tập: nghệ thuật Anh Ngữ, toán, khoa học và nhân văn. • Lớp học trang bị máy tính.
 • Chương trình Khôi Phục Tín Chỉ.
 • Lựa chọn ghi danh kép tại một trường Đại Học Cộng Đồng.
 • Chương trình Khám Phá Nghề Nghiệp.
 • Đào Tạo Tốt Nghiệp.
 • Hỗ trợ đăng ký đại học và sau trung học.
 • Học sinh đa ngôn ngữ, sắc tộc.
 • Dự bị sau khi tốt nghiệp trung học cho đại học và sự nghiệp.
 • SEI-Đa Ngôn ngữ, ESL trong Giáo Dục Phổ Thông.

Tùy Chọn Hỗ Trợ

Dữ Liệu Trường Học

Dữ liệu thành tích dưới đây là dành cho các kết quả MCAS Thế Hệ Tiếp Theo. Để biết thêm thông tin về các trường, vui lòng truy cập trang web của Department of Elementary and Secondary Education (Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học, DESE).

Đối với các trường có nhiều cơ sở, dữ liệu dưới đây là dữ liệu cho tất cả các trường trong hệ thống đó, không chỉ riêng một trường. 

Nếu dữ liệu không hiển thị nghĩa là dữ liệu về trường đó hiện chưa có. 

Tỷ Lệ Tốt Nghiệp
Tất Cả Học Sinh
46.7%
Học Sinh Khuyết Tật
-%
Nhu Cầu Cao
47.3%
EL
21.1%
Mỹ Gốc Phi/Da Đen
70.3%
Người Châu Á
-%
Gốc Tây Ban Nha/La Tinh
25.7%
Thổ Dân Châu Mỹ hoặc Bản Địa Alaska
-%
Da Trắng
-%
Hawaii Bản Địa hoặc Các Đảo Thái Bình Dương
-%
Đa Chủng Tộc, Không Phải Gốc Tây Ban Nha
-%
144
Tổng Số Lượt Ghi Danh
Sự Đa Dạng về Học Sinh
Sự Đa Dạng về Giáo Viên
26.90
Số FTE
Tỷ Lệ Học Sinh Học Đại Học
Tất Cả Học Sinh
25.7%
Học Sinh Khuyết Tật
-%
Nhu Cầu Cao
23.3%
Mỹ Gốc Phi/Da Đen
28%
Gốc Tây Ban Nha/La Tinh
25%
Da Trắng
-%
Đa Chủng Tộc, Không Phải Gốc Tây Ban Nha
-%
Tỷ Lệ Giáo Viên Tiếp Tục Làm Việc
Trường Học
87%
Học Khu
79%
Tiểu Bang
85%

Ghi Danh

Học sinh 19 tuổi phải liên hệ với nhà trường để tham gia phỏng vấn. Học sinh từ 20-21 1/2 năm được phân lớp tự động sau khi đăng ký với Boston Public Schools.
Đăng Ký Trực Tuyến

So với Mục Yêu Thích

Quay về đầu trang
Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất