Bộ Công Cụ Mở Cửa Trường Học Trở Lại dành cho Gia Đình


Do đại dịch virus corona đang diễn ra, năm học 2020-2021 sẽ không giống bất kỳ năm học nào đối với các gia đình. Chúng tôi đã cung cấp câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được từ các gia đình. 

Xin lưu ý rằng vì chúng ta đang sống trong đại dịch, tình hình có thể thay đổi nhanh chóng dựa trên thông tin hoặc hướng dẫn mới từ chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Chúng tôi khuyên các gia đình giữ liên lạc sát sao và liên tục với trường học để có thông tin mới nhất. 
 

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Khi nào trường học của con tôi sẽ mở cửa trở lại trong năm nay? 

Tại Massachusetts, ngày mở lại năm học khác nhau tùy theo học khu và trong một số trường hợp là tùy theo trường học. Ngoài ra, tất cả các học khu đã được thông báo rằng họ phải chuẩn bị ba loại kế hoạch mở cửa trở lại khác nhau.
 

Ba loại kế hoạch mở cửa trở lại khác nhau dành cho trường học là gì?

  • Từ Xa: Còn được gọi là học tập ảo hoặc học tập từ xa. Trong kế hoạch học tập từ xa, học sinh không đến trường học. Học sinh thường học tập thông qua một số loại thiết bị, như Chromebook, iPad hoặc máy tính bảng hay thiết bị máy tính khác.

  • Trực Tiếp: Thông thường, kế hoạch học tập trực tiếp đề cập đến việc mở cửa trở lại hoàn toàn, như bình thường của các trường học với nội dung giảng dạy cả ngày tại trường. Các yêu cầu về khẩu trang, quy trình vệ sinh, sắp xếp chỗ ngồi, các hoạt động và lịch trình đã sửa đổi, và các yêu cầu an toàn bổ sung khác được áp dụng cho tất cả học sinh và nhân viên để ngăn ngừa hoặc làm chậm khả năng lan truyền virus corona trong trường học.

  • Kết Hợp: Trong kế hoạch kết hợp, học sinh được giảng dạy thông qua sự kết hợp giữa môi trường học tập từ xa và trực tiếp. Học sinh có thể đi học trực tiếp trong vài ngày hoặc một tuần tại một thời điểm, sau đó được giảng dạy từ xa trong vài ngày hoặc một tuần. Cách xây dựng kế hoạch kết hợp khác nhau tùy theo trường học.
     

Kế hoạch học tập từ xa có giống với giáo dục con tôi tại nhà không?

Không. Kế hoạch mở cửa trở lại từ xa đề cập đến việc giảng dạy tại nhà, nhưng con bạn vẫn được ghi danh tại trường công lập hoặc trường tư thục. Nội dung giảng dạy được giáo viên của trường biên soạn và giảng dạy nhưng được cung cấp từ xa, nghĩa là trên thực tế, con bạn không có mặt tại trường.

Tại Massachusetts, các gia đình có thể cung cấp chương trình giáo dục cho con cái của họ tại nhà—tách biệt và độc lập với bất kỳ trường công lập hay tư thục nào. Đây được gọi là “học tập tại nhà.” Khi bạn chọn giáo dục con tại nhà, chương trình học tập tại nhà (hay còn gọi là chương trình giáo dục) phải được giám sát viên hoặc ủy ban nhà trường của học khu nơi bạn sống phê duyệt trước. Với cư dân Boston, điều này có nghĩa là kế hoạch giáo dục của con bạn phải được gửi đến và phê duyệt bởi Văn Phòng Cơ Hội Học Tập Mở Rộng của Các Trường Công Lập Boston. 

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu về học tập tại nhà đối với các gia đình, vui lòng truy cập Hướng Dẫn Nhanh Về Học Tập Tại Nhà của Hiệp Hội Học Tập Tại Nhà Massachusetts (MHLA). MHLA là một tổ chức giáo dục và cố vấn phi lợi nhuận ủng hộ việc học tập tại nhà như một giải pháp thay thế cho việc học ở trường công lập hoặc trường tư.

Để biết thêm thông tin về cách bắt đầu quy trình đăng ký học tập tại nhà ở Boston, vui lòng truy cập trang Học tập tại nhà ở mục Văn Phòng Cơ Hội Học Tập Mở Rộng trên trang web của BPS. Nếu bạn có các câu hỏi khác, vui lòng gửi email đến homeschooling@bostonpublicschools.org.

Khi nào con tôi sẽ trực tiếp đến trường học trở lại?

Thông tin này khác nhau tùy theo trường học. Chúng tôi khuyên tất cả các gia đình nên kiểm tra với trường học của riêng họ. Hồ Sơ Trường Học của chúng tôi hiện bao gồm một mục với Ngày Bắt Đầu năm học, Loại Kế Hoạch Mở Cửa Trở Lại, và liên kết đến Kế Hoạch Mở Cửa Trở Lại của trường đó, như được hiển thị bên dưới:

hồ sơ trường học với thông tin cập nhật về kế hoạch mở cửa trở lại trong đại dịch covid-19

 

Liệu trường học của tôi có đóng cửa một lần nữa trong năm nay như đợt mùa xuân không?

Mỗi trường học hoặc toàn bộ học khu có thể đóng cửa trong bất kỳ khoảng thời gian nào do sự lây truyền virus corona hoặc các ca bệnh trong cộng đồng. Chúng tôi khuyên tất cả các gia đình giữ liên lạc sát sao với trường học và tuân thủ bất kỳ mệnh lệnh nào từ sở y tế công cộng của địa phương và tiểu bang về việc đóng cửa trường học.
 

Tôi nên làm gì nếu con tôi có IEP hoặc kế hoạch 504, hay cần dịch vụ đặc biệt khác hoặc dịch vụ Học Sinh Anh Ngữ?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với trường học, vì một số trường học và học khu có thể có lựa chọn học tập trực tiếp riêng dành cho những học sinh cần dịch vụ đặc biệt.
 

Tôi có thể tìm thêm thông tin về việc mở cửa trường học trở lại ở đâu?

Bạn có thể nhấp vào liên kết dành cho Kế Hoạch Mở Cửa Trở Lại của trường học trên Hồ Sơ Trường Học tại đây, trên trang web của chúng tôi.
 

Tôi có thể liên hệ với ai nếu tôi vẫn có thắc mắc về trường học của con tôi trong năm nay?

Đối với học sinh thuộc trường BPS, bạn có thể gọi đến Đường dây trợ giúp BPS theo số 617-635-8873. Đối với các trường không thuộc BPS, vui lòng liên hệ trực tiếp với trường học; bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ trên tất cả Hồ Sơ Trường Học tại trang web của chúng tôi.
 

Tôi có thể tìm thêm thông tin cập nhật về virus corona tại Massachusetts ở đâu?

  • Massachusetts: Để biết thêm thông tin về virus corona, vui lòng truy cập trang Thông Tin Cập Nhật và Thông Tin về COVID-19 tại Massachusetts. Soạn tin nhắn COVIDMA và gửi đến 888-777 để nhận thông báo mới nhất về virus corona tại Massachusetts được gửi trực tiếp đến điện thoại của bạn. Soạn tin nhắn COVIDMAESP gửi đến 888-777 để nhận tin nhắn văn bản bằng tiếng Tây Ban Nha.

  • Boston: Để biết thêm thông tin về virus corona tại thành phố Boston, vui lòng truy cập trang Bệnh Virus Corona (COVID-19) tại Boston. Soạn tin nhắn BOSCOVID gửi đến 888-777 để nhận thông báo mới nhất về virus corona tại Massachusetts được gửi trực tiếp đến điện thoại của bạn. Tin nhắn thông báo về virus corona tại Boston cũng sử dụng 10 ngôn ngữ khác; vui lòng truy cập trang này để biết thêm thông tin.

  • Xét Nghiệm COVID-19: Nếu bạn cần làm xét nghiệm, vui lòng truy cập trang Xét Nghiệm tại MA!, trong đó có công cụ định vị điểm xét nghiệm COVID-19.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất