Lịch Tham Quan Trường 2019-2020

 

Một phần quan trọng trong việc tìm kiếm và lựa chọn trường học phù hợp nhất cho con bạn bao gồm việc đến thăm bất kỳ trường nào mà bạn đang cân nhắc. Bộ Công Cụ Đăng Ký Trường của chúng tôi có một số tài nguyên để giúp bạn thực hiện lựa chọn đó.

Trang này có tất cả các lịch trình Tham Quan Trường hiện sẵn có cho các trường BPS, trường đặc quyền và trường tư, được sắp xếp theo nhiều cách khác nhau.
 

Lịch Buổi Đón Tiếp/Tham Quan Trường Tổng Thể

Lịch Tham Quan Trường theo Lớp

Lịch Tham Quan Trường theo Loại Trường

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất