Về Việc Đóng Cửa Tất Cả Các Trường Học Cho Đến Hết Năm Học 2019-21

thống đốc baker đóng cửa trường học tại massachusetts virus corona covid-19 năm học 2019 2020

Mặc dù quyết định tiếp tục đóng cửa tất cả các trường công lập và tư thục cho đến hết năm học này của Thống Đốc Baker là điều rất khó tiếp nhận đối với các gia đình và con cái họ nhưng không có gì quan trọng hơn việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho tất cả cư dân của Khối Thịnh Vượng Chung.

Đây là thời điểm để tiến hành lãnh đạo theo cách mới, tiếp cận linh hoạt và đối thoại thẳng thắn giữa gia đình và các nhà giáo dục. Hơn bao giờ hết, đây chính là lúc để hành động. Chúng ta không thể suy tính cho ngắn hạn mà phải tăng cường nỗ lực để tập trung vào các chiến lược nhanh nhạy giúp chúng ta làm quen với trật tự bình thường mới, nhằm giảm thiểu khả năng thất học trong giai đoạn học từ xa này. 

Giáo viên cần có các nguồn lực tài chính cần thiết để tiếp cận và thu hút học sinh. Những học sinh cần giáo dục đặc biệt, IEP và hỗ trợ về sức khỏe tâm thần phải được cung cấp các nguồn lực bổ sung. Đường dây liên lạc giữa gia đình và cán bộ giáo dục phải luôn thông suốt để đảm bảo tất cả ý kiến và ý tưởng đều được lắng nghe khi chúng ta cùng nhau phối hợp để vượt qua cuộc khủng hoảng này với càng ít tác động tiêu cực đến trải nghiệm giáo dục của học sinh càng tốt.

COVID-19 không phải là đòn cân bằng; dịch bệnh không mang đến sân chơi bình đẳng. COVID-19 đã phơi bày thực tế và phạm vi của sự bất bình đẳng mà các gia đình bị thiệt thòi đã phải đối mặt trực tiếp, đồng thời đưa họ trở lại tầm chú ý chính. Chúng tôi hy vọng những nỗ lực này sẽ tiếp tục phân bổ các tài nguyên giáo dục và kỹ thuật một cách công bằng để mang đến trải nghiệm học tập từ xa hiệu quả nhất có thể cho tất cả học sinh — bất kể chủng tộc, địa chỉ, tình hình tài chính hay ngôn ngữ chính của các em.
 

— Latoya Gayle, Executive Director

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất